Farma Vraňany

Přáním investora bylo postavit moderní a komfortní stavbu s použitím současných technologií a odkazem k tradici farmářských staveb, ekologickou, hospodárnou a z přírodních materiálů. Umístění kolmo k silnici vychází z charakteristického vesnického typu zástavby, kdy je štítová stěna orientována do ulice. Parkoviště pro zákazníky je před prodejnou u vjezdu do areálu. Zalomení dlouhé čelní fasády odlehčilo měřítko stavby a otevřelo výhledy do krajiny k břehům Vltavy z jižní části objektu, kde je umístěna klidová zóna s bistrem.

Základní stavební materiál je dřevo, přiznané nosné dřevěné konstrukce v kombinaci s kvalitní celoprosklenou hliníkovou fasádou prodejny. Farmu tvoří 4 hmoty – jednopodlažní prodejna s bistrem s plochou zelenou střechou, dva navazující domy se sedlovými střechami obsahují zázemí pro zákazníky a administrativní prostory, čtvrtý je skleník.

Dřevostavba se vrací k původním hodnotám hospodaření na farmě, k udržitelnému hospodaření. Veškerá dešťová voda je využita – částečně je akumulována na zelené střeše, zbytek je jímán v retenčních nádržích a využit pro závlahu farmy. Montovaný prefabrikovaný způsob výstavby zkrátil výstavbu na několik měsíců.

Autor Jan Lapčík / FUSIONarchitects
Spolupráce Pavlína Procházková / ENGINEERS CZ 
Foto: Petr Hoffelner

Autorská zpráva, upraveno a kráceno

Vyšlo v časopise Stavba 2/2022 i s recenzí Elišky Podholové Varyšové

Farma získala cenu hejtmanky v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*