Fasáda roku 2007

Stavby, které získaly ocenění Fasáda roku 2007, byly veřejnosti představeny na slavnostním večeru v Hudebním divadle v Karlíně 11. dubna 2008.

Rozhodnutím odborné poroty soutěže, jíž předsedal Miloslav Pavlík, prorektor pro výstavbu ČVUT v Praze, a jejímž členy dále byli Ladislav Brett, člen představenstva ČKAIT, Jiří Mojžíš, architekt, Marcela Bílková, architektka, Oleg Haman, předseda Obce architektů, Pavel Štěpán, viceprezident ČSSI, a Jiří Kralert, obchodní ředitel Baumit, spol. s r.o., byly ze 137 přihlášených staveb ze soutěže vyřazeny pro nesplnění podmínek soutěže 2 stavby. Ze 135 soutěžních prací, které splnily veřejně vyhlášená kritéria, byly oceněny:


Kategorie NOVOSTAVBA

1. cenu v kategorii NOVOSTAVBA získala Škola pro tělesně postiženou mládež, Brno-Královo Pole.
Porota ocenila především řešení fasády, která láká uživatele ke vstupu do areálu, je přívětivá a veselá ve své barevnosti. Architekt kombinací použitých systémů a materiálů dosáhl zajímavého účinku, který přispěl k pozitivnímu rozčlenění poměrně velkého objemu stavby. Fasáda vykazuje velmi dobré řemeslné provedení, které se odráží i v charakteristických detailech. Použit byl kompletní zateplovací systém Baumit EPS a Baumit Mineral s povrchovou úpravou Baumit Granopor a Baumit ArtLine.
Realizace: Moravostav, a. s., Brno
Architekt: Jan Melichar — Atelier AID Kontakt
Investor: Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2

2. cenu v kategorii NOVOSTAVBA získal bytový dům PIANO HOUSE, Praha-Žižkov.
Fasádní plášť s použitím zateplovacího systému Baumit Mineral a povrchovou úpravou Baumit Granopor je nápaditě členěn jak v uliční, tak ve dvorní fasádě. Autor se úspěšně vyrovnal s komplikovaným výškovým osazením objektu a s návazností na sousední stávající zástavbu. Decentní barevné řešení nechává vyniknout výrazné výplně otvorů. Prolomení uliční fasády dává předpoklad lepšího využití vnitřního prostoru, ale současně i sympaticky narušuje monotónnost uliční čáry.
Porota velice kladně hodnotila materiálově i prostorově čisté řešení vnitrobloku.
Realizace: Kompakt Příbram, spol. s r.o.
Architekt: Jiří Smolík, Vyšehrad ateliér
Investor: CPI group Praha + Real Core, s. r. o., Praha

3. cenu v kategorii NOVOSTAVBA získaly bytové domy, Osadní, Praha 7.
Řešení fasád navazuje na místní tradice konstruktivismu, jak z hlediska použitých materiálů — kombinace velkoplošného zasklení, sklobetonů a světlých hladkých omítaných ploch, tak z hlediska tvarosloví celého objektu. Rozsáhlá novostavba se úspěšně začleňuje do prostřední městské zástavby. Materiál: kontaktní zateplovací systém BAUMIT se silikátovou omítkou. Čistě zpracované detaily balkonů a markýz provedené v high-tech technologii podtrhují celkově příznivý architektonický výraz stavby.
Realizace: Skanska, a. s.
Architekt: Vladimír Štulc, Jan Vrana
Investor: České nemovitosti, a. s.


Kategorie REKONSTRUKCE

1. cenu v kategorii REKONSTRUKCE získal Hotel Felix Zawojski, Karlovy Vary.
Návrh rekonstrukce secesní fasády důsledně respektuje barevné a strukturální členění. Zvolené omítky barevně kontrastují s architektonickými doplňky. Jemné zlacení a charakter dekoru vytvářejí harmonický celek průčelí. Řemeslně je fasáda provedena velmi pečlivě ve všech detailech. Je to příklad pro řešení rekonstrukce obdobných staveb. Na fasádě byly použity speciální štuky Baumit Bayosan Stuccoco se silikátovou barvou.
Realizace: BAU-STAV, spol. s r.o., Karlovy Vary
Architekt: Patrik Danda / ARCH 99, s. r. o., Karlovy Vary.
Investor: Firma Zawojski s. r. o., Karlovy Vary.

2. cenu v kategorii REKONSTRUKCE získal Velkopřevorský mlýn, Čertovka, Praha 1.
V jednoduchém řešení fasády je krása a kouzlo historické budovy a celého prostoru v romantickém duchu. Zvýrazněna jsou původní historická ostění oken a říms v barvě fasády. Profesionálně provedené omítky, s použitím sanačního systému Baumit Sanova, jsou znatelně dokonalejší než u původní stavby.
Realizace: RENIX a. s., Praha 4
Architekt: Jana Kletenská
Investor: LARA, a. s.

3. cenu v kategorii REKONSTRUKCE porota udělila rekonstrukci a dostavbě bývalé vozovny tramvají v Královské oboře, Praha 7.
Je to pěkná ukázka rekonstrukce bývalé průmyslové architektury, ke které bylo současně provedena i dostavba. Nové využití objektu reflektuje původní výraz průčelí. Je zde zachována struktura i barevnost fasády. Režné zdivo s omítnutými architektonickými prvky ladí s novou přístavbou. Na objektu se uplatnily štukové omítky Baumit se silikátovou barvou Baumit.
Realizace: WALCO CZ, s.r.o., Praha 8
Architekt: Atelier Ing. Arch. Žentel, Praha 6
Investor: Hlavní město Praha


Kategorie REKONSTRUKCE PREFABRIKOVANÉHO DOMU

Ocenění získal panelový dům Budovatelská 911, Trhové Sviny.
Rekonstruovaná fasáda přiznává charakter panelového domu a současně zvyšuje jeho komfort rozšířením a úpravou lodžií. Účinek komplexní rekonstrukce podtrhuje střízlivá, ale výrazná barevnost, která využívá formy inverzního výtvarného motivu. Byl zde aplikován kompletní zateplovací systém Baumit EPS s omítkou Baumit Granopor.
Realizace: IZOLTECHNIK CZECH České Budějovice s.r.o.
Architekt: Atelier G+G, s.r.o.
Investor: Společenstvo vlastníků Budovatelská 911, Trhové SvinyCena ředitele společnosti Baumit

Cenu ředitele společnosti Baumit získal objekt přihlášený do kategorie Rekonstrukce – Zámek Liblice u Mělníka.
Zámek, postavený na přelomu 17. a 18. století jako šlechtické sídlo italským architektem Giovannim B. Aliprandim pro hraběte Arnošta Josefa Pachtu z Rájova, je dnes významná kulturní památka, jejíž vlastníkem je Akademie věd České republiky.
V minulém roce byla na objektu ukončena náročná rekonstrukce. Byla složitější o to, že ve spodních partiích bylo nutné tyto práce provést včetně sanace zdiva. Jednalo se o široké spektrum prací se sanačními systémy Baumit Sanova a Baumit Bayosan od restaurování fasádních omítek s dekorativními štukovými prvky, restaurování omítek interiérů, sanace zdiva sanačními omítkami až po nátěry fasád.
Realizace: AKANT ART, v. o. s., Praha 9
Investor: Akademie věd České republikyZvláštní uznání mediálních partnerů soutěže

O udělení Zvláštního uznání mediálních partnerů soutěže rozhodovali Antonín Gottwald, šéfredaktor časopisu Materiály pro stavbu Vydavatelství Business Media CZ, Lidmila Ziková, šéfredaktorka časopisu A.S.B. Vydavatelství Jaga Media, a Jitka Korčeková, redaktorka časopisu Stavitel Vydavatelství Economia.
Ocenění získal objekt přihlášený do kategorie Rekonstrukce Úřad městské části Praha 5.
Porotu zaujala především uměřená a příjemná barevnost fasády, obohacující ráz ulice. Tento dojem podtrhuje řada zdobných historizujících prvků, které jsou v detailu náročné na rekonstrukci. Porota navíc přihlédla ke komplexnímu využití omítkového i sanačního systému Baumit na ploše takřka 1000 m2.
Realizace: VIRCO, spol. s r. o., Praha 4
Architekt: A4O obnova objektů a měst, s. r. o.
Investor: Městská část Praha 5


Internetové hlasování veřejnosti
Nejvíc hlasů v internetového hlasování veřejnosti získala Škola pro tělesně postiženou mládež, Brno-Královo Pole. Shoda názoru veřejnosti s názorem odborné poroty, která této stavbě udělila 1. cenu v kategorii NOVOSTAVBA dokládá a podtrhuje kvalitu této stavby..


Z pověření Baumit, spol. s r.o., Václav Chaloupecký (Komunikace & Profit), 11. dubna 2008
Publikováno ve Stavbě č. 3/2008
Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*