Fasádní Prvky StoDeco Profil

Častým požadavkem architektů je fasáda z pohledového betonu, popř. z železobetonových panelů. Stále přísnější tepelnětechnické požadavky na budovy však neumožňují použít původní technologie (betonáž), a to jak z důvodu nesplnění předepsaných tepelněizolační požadavků, tak cenových (konstrukce je příliš složitá). Dnes je již tento požadavek splnitelný: pohledového betonu lze docílit kontaktním zateplením (obr. 1).

Obr. 1: Kontaktní zateplovací systém se StoDeco Nutami Obr. 2: StoDecoProfil

Prvky StoDeco Profil jsou vytvořeny přímo pro použití na fasádách a to buď samostatně, nebo v kombinaci s kontaktním zateplením. Vstupní surovinou je recyklované sklo. Za vysokých teplot a přidáním pojiva vzniká šedá pevná hmota, kterou lze využít k různým účelům. Jejími velkými výhodami jsou tvarová stálost, nehořlavost, nízká nasákavost, nízká hmotnost a dobrá opracovatelnost.
Jednou z možností, kterou nám poskytují prvky StoDeco Profil, je právě vytvoření hlubokých spár v kontaktním zateplovacím systému. Prvky StoDeco Profil jsou dodávány jako lišty včetně křížových tvarovek pro nuty v libovolném rozměru a sklonu profilu.

Tyto tvarovky jsou určeny k zafrézování do tepelné izolace. Vrchní armovací stěrka se síťovinou a omítka jsou dotaženy pouze k vnitřní nutě. Nuta je následně opatřena speciálním nátěrem v barvě fasády. Prvky StoDeco Profil lze používat v zateplovacích systémech z EPS i minerální vlny, pro každý objekt je možné vybrat ten nejvhodnější systém (obr. 2).
Obr. 4: VTP Roztoky – detail nadpraží Obr. 3: VTP Roztoky (foto Daniel Smitka)
Vzniká tak zateplená fasáda, která je dle návrhu architekta členěna spárami předem definovaného průřezu a spárořezu. Tato technologie je používána již řadu let a mezi její hlavní výhody patří rychlá, přesná a bezpečná montáž. Prvky StoDeco Profil různých tvarů naleznou své uplatnění také při rekonstrukcí historických fasád. V Čechách máme nyní první realizaci fasády s kontaktním zateplením z pohledového betonu v kombinaci s prvky StoDeco Profil (nuty). Jedná se o budovu VTP Roztoky od Ing. arch. Daniela Smitky (Vědecko-technický park Roztoky), realizace 2011, investor a stavitel je Trigema, a. s. (obr. 3).

Dolní část budovy VTP architekt Smitka vyprojektoval z velkoformátových fasádních panelů ze sklovláknobetonu opatřenými na povrchu profilovanými matricemi Reckli. Měly se střídat dva typy povrchů, které z větší vzdálenosti podpoří patrnost členění. Před realizací pláště byla výroba zrušena a tak architekt hledal jiné řešení, které by zachovalo žádoucí architektonický výraz. Řešení nabídl právě systém StoDeco profilů: kontaktní zateplovací systém s vloženými nutami ze StoDeco Profilu a s povrchem, který zdálky i zblízka velmi připomíná monolitický beton. Jsou vystřídány dva typy povrchů tak, jak tomu bylo v původním návrhu. Systém řeší bezpečným způsobem i zapuštění žaluzií těsně pod omítkové souvrství (obr. 4).
podle podkladů společnosti Sto

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*