Fasádní systémy s omítkou

Fotogalerie ke článku (1)

Ekolak

Ekolak
Celá fotogalerie (1)

Nejpoužívanějším řešením finální exteriérové vrstvy — fasády — je venkovní omítka nebo lépe řečeno omítkový systém.

Pomineme-li omítkové systémy dnes již prakticky nepoužívané, mezi které lze zahrnout i osvědčený břízolit, dostáváme se k nejčastěji používaným omítkovým systémům v těchto kombinacích:
* zdivo (nebo jiný konstrukční systém),
* vápenocementová omítka (dvě vrstvy),
* penetrační nátěr,
* fasádní barva;

nebo
* zdivo,
* vápenocementová omítka,
* penetrace,
* tenkovrstvá dekorační omítka.

Fasádní omítkové systémy s termoizolační nebo sanační omítkou a fasádní systémy s kontaktním zateplením /ETICS/ si vyžadují samostatné pojednání.

Výhodná kombinace? Vápenocementová omítka a fasádní barva
Nejlevnějším, snadno proveditelným a lehce opravitelným fasádním omítkovým systémem je kombinace vápenocementové omítky a fasádní barvy.
Omítkový systém, jehož základem je vápenocementová dvouvrstvá omítka, je velmi zranitelný působením povětrnostních podmínek, proto má následný nátěr fasády vedle estetické hodnoty i ochrannou funkci — zabránit vnikání vody do omítky, ochránit ji před účinky ultrafialového záření a škodlivých látek z ovzduší. Nátěr musí splňovat také velmi důležitou podmínku danou tzv. Künzelovým vztahem, podle kterého by měl fasádní nátěr propustit do omítky méně kapalné vody, než je schopen propustit za stejný čas ven.

Fasádní nátěrové hmoty a jejich členění
Fasádní nátěrové hmoty obvykle rozlišujeme podle druhu pojiva. Historicky se po staletí používalo jako pojivo vápno, které později nahradil klíh, případně pojiva z rostlinných olejů.
V 19. století se objevují anorganická pojiva — cement a vodní sklo, avšak teprve 20. století přineslo syntetická organická pojiva — akrylové pryskyřice, polyvinilacetát a akryláty.

Nejpoužívanější nátěrovou hmotou na fasádní omítkový systém je v současné době tzv. disperzní nátěr, jehož pojivem je vodní polymerní disperze (akrylátová, styrenakrylátová, polyvinylacetátová a jiné kopolymery). Výhodou disperzních nátěrů je ředitelnost vodou, poměrně dlouhá životnost a přijatelná paropropustnost při dostatečně nízké nasákavosti, což umožňuje dobrou ochranu omítkového systému před povětrnostními vlivy. Disperzní nátěrové hmoty umožňují svými vlastnostmi výrobu barev prakticky v celém barevném spektru. Samozřejmostí je dobrá přilnavost k podkladu, pokud je však suchý, vyzrálý a zbavený nečistot a mastnoty. Staré pravidlo říká, že každý nátěrový systém je tak dobrý, jak je dobrý podklad.

Dalším typem moderních nátěrových hmot jsou tzv. silikátové nátěrové systémy pro fasády, jejichž pojivem je vodní sklo a přísadami pigmenty, plnivo a další, připouštěn je i malý obsah polymerní disperze nebo silikonové pryskyřice. Nanášení silikátových barev je velmi citlivé na rovnoměrnost bez přerušení práce, jinak hrozí vznik skvrn. Silikátové barvy se vyznačují velmi dobrou paropropustností, která však postupně klesá s nanášením dalších vrstev nátěru. Nevýhodou silikátových barev je také jejich vysoká dlouhodobá nasákavost, což rovněž vede ke zkrácení jejich životnosti. Tento typ nátěrů využívají s oblibou např. památkáři při rekonstrukcích historických staveb.

Cenově nejméně výhodná, avšak nejkvalitnější ze skupiny vodouředitelných nátěrových hmot je tzv. silikonová fasádní barva. Ve skutečnosti se jedná o směs disperze a silikonové emulze. Silikonové emulze způsobí snížení smáčivosti a díky jejich vysoké samovymývací schopnosti a dlouhé životnosti jsou zákazníkům vřele doporučovány.
Společným znakem skupiny vodouředitelných nátěrů je omezení dané rozsahem teploty ovzduší i podkladu vhodným pro aplikaci, který se pohybuje v rozmezí +5 oC až + 25 oC.

Tenkovrstvé dekorační omítky
Na bázi stejných pojiv s výjimkou vápna jsou vyráběny i tzv. tenkovrstvé dekorační omítky, které lze nanášet po předchozí penetraci buď přímo na vápennocementovou omítku nebo na vrstvu tvořenou polymercementovou stěrkou s vloženou armovací tkaninou (obdoba základní vrstvy u ETICS).
Kromě použitého pojiva se dále rozlišují tenkovrstvé dekorační omítky podle velikosti zrna použitého kameniva, jehož velikost udává současně tloušťku tenkovrstvé omítky. Čím je zrno jemnější, tím větší nároky jsou kladeny na rovinnost podkladu a na zručnost aplikátora.
Tenkovrstvé dekorační omítky se dále rozlišují i podle struktury povrchu. Firma EKOLAK Bílovice má ve své nabídce omítky vytvářející povrch podobný pomerančové kůře pod obchodním názvem KC PUTZ a omítky vytvářející rýhovanou strukturu pod názvy STRUKTURPUTZ a EKOPUTZ. Tyto disperzní omítky se pro aplikaci dodávají již probarvené, přičemž k dispozici je více než 3000 barevných odstínů.
Do skupiny tenkovrstvých dekoračních omítek je třeba zahrnout i tzv. minerální omítky, kde pojivem je bílý cement s přídavkem práškové disperze. Tyto omítky se dodávají v práškové formě a výrobce zpravidla doporučuje následný nátěr fasádní barvou.
Mezi fasádní omítkové systémy lze z hlediska použití tenkovrstvých dekoračních omítek zahrnout i zateplovací systém /ETICS /, u nějž dekorační omítka vytváří ve spojení se základní vrstvou (polymercementová stěrka s vloženou armovací tkaninou) konečnou povrchovou úpravu.

Samozřejmě platí, že ani fasádní nátěry či dekorativní omítkoviny, které svoje vynikající vlastnosti prokázaly v rámci certifikačních zkoušek, nemusí splnit to, co je od nich očekáváno, pokud nejsou dodrženy zásady správné aplikace. Vzhledem k celé řadě možných problémů, které s sebou může přinést špatná volba materiálu či špatná aplikace, vřele doporučujeme, aby každý, kdo se rozhodne investovat nemalé prostředky do fasádního systému, oslovil odborníky a při rozhodování neměl za rozhodující kriterium cenu, a to jak v případě výrobce, tak i aplikační firmy. Služby renomovaných firem (např. jmenovaný EKOLAK) jsou ve všech směrech zárukou, že investované peníze nebudou vyhozeny oknem.

Stanislav Šich, jednatel společnosti EKOLAK, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*