Gangoly & Kristiner Architekten: Bytové domy v Laimburggasse

Tři bytové domy ve Štýrském Hradci byly s pochvalonou recenzí uveřejněny v prosincovém čísle časopise Architektur Aktuell.

Architekti: Gangoly & Kristiner Architekten
Adresa: Laimburggasse 40, 8010 Graz, Rakousko
Projektový manažer: Kerstin Wissounig
Spolupráce: Julia Werlberger, Robert Günther, Alexa Sölkner, Marion Winkler
Spolupráce na soutěži: Stephan Brugger, Robert Günther
Statika: Thomas Lorenz ZT GmbH, Graz (AUT)
Stavební fyzika / akustika: Dr. Pfeiler GmbH, Graz (AUT)
TZB / elektro: TB Ing. Bernhard Hammer GmbH, Seiersberg (AUT)
Požární ochrana: Norbert Rabl ZT GmbH, Graz (AUT)
Plocha: 5159 m2
Realizace: 2013
Foto: Paul OttOkolí bytového projektu je podle koncepce rozvoje města Graz „vysoce hustou rezidenční čtvrtí v centru města“. Co se týče vývoje městské zástavby, leží tato oblast v přechodné zóně mezi blokovou čtvrtí z období  Gründerzeit (průmyslové období před velkou krizí 1873) a pozdější řídkou výstavbou tzv. sprawlu.
Náš projekt tří osmipodlažních objektů se nachází mezi dvěma stávajícími výškovými budovami, které mění městskou struktury. Zvolená poloha budov splňuje požadavek na vzdálenost od okolních budov, vytváří však zároveň nezbytnou městskou hustotu.

Prostorný vstup do každé budovy je definován jako rozšíření veřejného prostoru do Laimburggasse. Zbytek pozemku, rozdělený veřejnou pěší cestou, je přechodem z poloveřejných prostor podél ulice k zelené privátní zóně vedle hřiště sousední školy.


Přízemí, třetí a sedmé patro
65 bytů představuje rozdílné typy bydlení splňující požadavky různých městských obyvatel, kteří tvoří určitý sociální mix.
Navzdory odlišným vlastnostem bytů se celková koncepce návrhu snaží vytvořit vzájemné městské životní prostředí. Omezení materiálů a přísná realizace návrhu naplňuje představu o dobré adrese a tomu odpovídající identitě.


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*