HELUZ připravil příručku pro projektanty a stavitele

Fotogalerie ke článku (1)

Příručka Tepelné mosty

Příručka Tepelné mosty
Celá fotogalerie (1)

Příručka
vyhodnocení typických tepelných mostů

Tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí z komplexního cihelného systému HELUZ.

Příručku vyhodnocení typických tepelných mostů s podtitulem Tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí z komplexního cihelného systému HELUZ připravila pro projektanty a stavitele společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Publikace určená zejména odborné veřejnosti vyšla ve spolupráci s Energy Consulting, o.s., v dubnu tohoto roku.

Příručka obsahuje 45 druhů detailů pro různé varianty obvodového zdiva z cihelného systému HELUZ řešených s ohledem na minimalizaci tepelných mostů. U všech 310 variant je spočítán tepelný tok a povrchová teplota. Detaily jsou schematicky zakresleny, průběh teploty konstrukcí je znázorněn graficky a tepelnětechnické parametry jsou shrnuty v tabulce.
Zájem o problematiku tepelněizolačních parametrů staveb vzrůstá mezi odbornou i laickou veřejností také z důvodu povinnosti vyhotovení energetického průkazu budov, která platí od počátku roku 2009. V současné době se na provoz budov využívá cca 40 % veškeré spotřebované energie. Řešení, jak tuto hodnotu v zájmu ochrany životního prostředí a zachování energetických zdrojů planety snížit, je ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Příručka nabízí optimalizované stavební detaily v systému HELUZ pro výstavbu těchto objektů.
Stotřicetistránková publikace je svým obsahem a rozsahem první svého druhu v České republice. Existuje také její elektronická verze na CD, která navíc obsahuje detaily zpracované ve formátu DWG pro použití v projektantské praxi. Cena tištěné příručky je 190 Kč a v elektronické podobě 90 Kč. Komplet je nabízen za zvýhodněnou cenu 250 Kč. Kontakty pro objednání příručky jsou k dispozici na stránkách www.heluz.cz.


O společnosti HELUZ
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem sedm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí a výroba roletových překladů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna.
Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží a svojí kapacitou výrobní produkce zaujímá druhý největší podíl na českém cihlářském trhu. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, tzn. tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, broušené cihly, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní stínicí systémy, keramické stropní panely a cihelné komíny.

Zdroj: TZ Heluz, Comunica, a. s., 5.5.2009 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*