Heluz staví v Českých Budějovicích experimentální dům

Areál českobudějovického výstaviště má novou zajímavost. Od konce dubna tu roste experimentální rodinný dům. Ojedinělá stavba, kterou realizuje společnost HELUZ cihlářský průmysl, vyroste během následujících 12 měsíců v první cihelnou pasivní stavbu v Čechách. Hrubá stavba by měla být hotova v srpnu 2012.

Rodinný dům bude stavěn jako výzkumný a monitorovací objekt z pohledu tepelnětechnické funkce stavby. Budou zde probíhat měření a zkoumání chování prostředí stavby a sledování spotřeby energie v objektu. Na jaře 2013 by měl být dům zkolaudovaný, přičemž v areálu výstaviště zůstane minimálně po dobu následujících šesti let.

VÝSTAVBA EXPERIMENTÁLNÍHO OBJEKTU

Dům s minimální energetickou náročností s parametry výstavby roku 2020

obvodové zdivo:
jednovrstvé z cihelných bloků HELUZ FAMILY 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací U= 0,11 W/m2K
počet osob 4-6
počet obytných místností 5
zastavěná plocha 90,75 m2
podlahová plocha 127,40 m2
obestavěný prostor 649,10 m3
sklon střechy 7o
orientace hlavního vstupu V


 

Experimentální dům Heluz – vizualizace

Stavba s nízkou energetickou náročností bude svým architektonickým řešením odpovídat dvoupodlažnímu rodinnému domu. Vzhledem k cíli vystavět cihelný dům v pasivním standardu, budou v průběhu stavby využity inovační stavební materiály a postupy. Nadstandardní je již např. realizace železobetonové základové desky, která je od štěrkového podloží izolována 30centimetrovou tepelněizolační vrstvou z hutněného násypu pěnového skla Refaglass. Obvodové zdivo tloušťky 500 mm je navrženo z broušených cihelných bloků HELUZ Family 50 2in1 s integrovanou tepelnou izolací. Na realizaci stavby se budou podílet i další známé firmy jako např. Cemix, SIKO, Atrea, Sulko, Schneider Electric a další.


Zdroj tepla a teplé vody bude tvořit integrovaný zásobník tepla v kombinaci se solárními kolektory a s podporou fotovoltaických panelů. Ve vnitřních prostorách domu budou instalována topná tělesa a podlahové vytápění. Nebude chybět ani rekuperační jednotka se střední účinností 85 %, která zajistí nízkou potřebu tepla na vytápění, splnění hygienických limitů na větrání a optimální mikroklimatické podmínky pro bydlení.
Cílem projektu je testování možností tepelnětechnických vlastností cihelných materiálů v kombinaci s používanými technologiemi pro domy s nízkou energetickou náročností v praxi. Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Průběh stavby mohou zájemci sledovat „živě“ přímo na místě v areálu výstaviště, objednat se mohou zde. Na webu budou také pravidelně zveřejňovány komentované fotografie z výstavby.
tisková zpráva

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*