Historické objekty vyžadují specifický přístup k řešení

Obnova a renovace památkových objektů je i přes současnou nelehkou ekonomickou situaci investorů stále velmi aktuálním tématem. Domy v historických centrech, ale i venkovské usedlosti se stářím i několik staletí však vyžadují při rekonstrukci speciální materiály a realizační postupy. Společnost Baumit věnuje tomuto segmentu produktů velkou pozornost.

Přestože mnoho historických objektů vzbuzuje zasloužený obdiv z pohledu zachovalosti kostrukce vzhledem ke svému stáří, často se zub času nakonec na letité stavbě projeví a je potřeba investovat do její celkové renovace. Zásadním problémem jsou totiž nestálé povětrnostní podmínky, které fasády památek dlouhodobě narušují. Jedná se především o negativní působení vlhkosti ve zdivu.

Destrukční činnost je umocněna nasáváním vlhkosti se solí do zdiva a průnikem na jeho povrch. Krystaly soli poté postupně naruší omítkovou vrstvu. Následky této postupné degradace v podobě puchýřkování, vlhkých map s plísní, výkvětů solí, nebo dokonce odlupování zdiva jsou pro omítkový systém fatální a jediným řešením je důkladná sanace objektu. Nejprve je však potřeba odstranit zdroj zvýšené vlhkosti. Pro následnou sanaci, tedy přípravu před finální renovací zdiva, je v nabídce společnosti Baumit k dispozici celá produktová řada s označením Sanova a renomovaný výrobce stavebních materiálů nabízí také odbornou analýzu původního zdiva pro stanovení správného postupu sanace.

Specifická řešení i materiály na obnovu a rekonstrukci historických domů či usedlostí vyplývají především z použití původních stavebních materiálů, a proto jsou pro ně stanovena ze strany úřadů památkové péče nejpřísnější kritéria. Například u kamenných staveb a všude tam, kde se vyskytuje opuka, není vhodné používat cementové omítky, a proto se Baumit v této oblasti orientuje na čistě vápenné materiály. Vápno je totiž jedním z nejstarších stavebních materiálů a má velmi dlouhou tradici. Při stavbě většiny historických budov byly použity materiály na bázi přírodního vápna, bez něhož by nemohly přežít po staletí bez poškození. Jedním z takových produktů Baumit je velmi oblíbená a pro historické objekty léty praxe prověřená čistě vápenná omítka Baumit Klima RK 39.

Baumit ale i zde preferuje systémové řešení, které představuje řada čistě vápenných omítek typu NHL (Natural Hydraulic Lime). Systém spočívá v aplikaci přednástřiku Baumit NHL Pre a strojním nanesení vápenné omítky Baumit NHL MP, která může být i finální vrstvou. V této produktové řadě však Baumit představuje v letošním roce novinku, jež nese označení Baumit NHL Manu. Jak sám název výrobku naznačuje, jedná se o manuálně, tzn. ručně zpracovatelnou čistě vápennou omítku pro interiéry i exteriéry v zrnitosti 4 mm, vhodnou právě pro obnovu historických objektů. Tato omítka, splňující nejpřísnější normy památkové péče, je vhodná především k použití v oblasti soklů. Pro dosažení jemnější finální vrstvy lze pokračovat aplikací štukové vrstvy Baumit NHL Fine nebo čistě hladké stěrky Baumit SuperFino.

Také v segmentu závěrečných povrchových úprav přichází Baumit s rozšířením produktové řady. Až dosud bylo možné použít pro finální nátěry tradiční výrobky Baumit SanovaColor nebo Baumit KlimaColor (pouze interiérová barva). Novinkou roku 2021 je však výrobek Baumit BioKalkColor. Tento ekologický interiérový nátěr na bázi vápna našel v oblasti památkové péče a historických objektů uplatnění také při realizacích v exteriéru. Vyniká především vysokou bělostí a vynikající difuzí vodních par. Současně tento nátěr, opatřený nízkoemisním certifikátem E.L.F., zabraňuje rozvoji plísní a podporuje rovněž regulaci vnitřního klima. Předností je také možnost tónování nátěru zemitými barvami nebo pigmenty odolnými vůči alkáliím.

Jako doplněk pro stavby je v nabídce řady NHL také přírodní hydraulické vápno Baumit NHL 3,5 sloužící k přípravě vlastní staveništní malty přímo na stavbě při použití vlastních písků.

Výrobky řady NHL se úspěšně používají v rámci realizací spojených s renovací historických objektů po celé Evropě. Velmi zdařilé realizace však lze nalézt i v České republice. Za všechny lze zmínit například náročnou obnovu historického činžovního domu v Záhřebské ulici na pražských Vinohradech, který vyniká nádherně zdobenými motivy na fasádě. Rozsáhlou obnovou s použitím výrobků Baumit prošel také rodinný statek v obci nedaleko Kladna. „Vzhledem k tomu, že některé části tohoto objektu se datují přibližně k roku 1720, jsem chtěl použít tradiční materiály. Zjistil jsem, že Baumit nabízí ucelenou řadu těchto velmi kvalitních produktů, a proto jsme při renovaci využili jak jádrové omítky a štuky, tak i fasádní barvu. Výsledkem správné aplikace výrobků Baumit NHL je krásný povrch odpovídající původní fasádě statku,“ zhodnotil první část rekonstrukce majitel zmíněné rodinné usedlosti.

Na závěr je dobré zmínit jedno doporučení pro všechny investory, kteří chtějí využít pro renovaci domů či usedlostí čistě vápenné přírodní produkty. Při jejich výběru je totiž potřeba věnovat velkou pozornost jejich složení. „Na trhu se stavebními materiály se někdy objevují konkurenční výrobky označené jako přírodní vápenné, avšak jejich složení podle bezpečnostního listu jasně potvrzuje, že se nejedná o čistě vápenný produkt. Příkladem může být i nízké procento použití cementu. Proto je potřeba být obezřetný a složení materiálů v bezpečnostním listu každého výrobku kontrolovat,“ potvrzuje zkušenosti z praxe na českém trhu Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., produktový specialista společnosti Baumit.     

podle podkladů společnosti Baumit

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*