Historie vepsaná do letokruhů dřeva

Pozvánka na seminář

Kdy: 26. ledna 2018 od 9.30 (prezence), program od 10.00
Kde: PRAŽSKÉ KREATIVNÍ CENTRUM, Malé nám. 4/10, Praha 1 (vedle Staroměstské radnice)

Program semináře –Blok 1
09.30 –09.55 Prezence účastníků
10.00 -Úvodní slovo, Ing. Jakub Děd, Omnium, z.s.
Moderátor semináře: Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

10.05-10.50
Neničme historické krovy chemií
Ing. Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Chemická ochrana dřeva proti biotickýmš kůdcům a ohni byla v minulosti živelně aplikovaná na většině historických krovů. S důsledky se vyrovnáváme dodnes. Jak správně využívat pozitiva chemické ochrany a jde to bez ní?
10.50-11.35
Střechy předků, způsob ochrany historických krovů před škůdci
Ing. Jan Konopík, Zdravédřevo.cz
Druhy poškození dřevěných konstrukcí. Kritické lokality v dřevěných konstrukcích. Sanace dřevěných konstrukcí – limity a smysl.

Program semináře –Blok 2
12.00-12.45
Historická okna jako učebnice pro budoucnost
Mgr. Jakub Chaloupka, Národní technické muzeum
Na základě nepodložené domněnky o nevyhovujících vlastnostech dochovaných historických oken často dochází k plošnému nahrazování novými konstrukcemi bez historické hodnoty, nebo napodobeninami často s ještě horšími vlastnostmi, než měla okna původní. Pro záchranu původních oken chybí bližší znalosti. Jednou z posledních možností jak alespoň částečně uchovat informace o těchto stavebně řemeslných prvcích, je jejich dokumentace in situ a v některých případech deponace.

12.45-13.30
Historická okna v současnosti – jak zachránit historicky hodnotná okna před mánií zateplování
Ing. Marek Polášek, Ph.D., Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Příspěvek informuje o souvislostech aktuální situace s rozsáhlými nenahraditelnými ztrátami historických oken z důvodů úspor energií a seznamuje s iniciativou platformy Historická okna v současnosti.

13.30-14.00 Diskuze
14.00 Ukončení semináře

Informace k semináři:
J. Děd, Omnium z.s. 739385928, info@omniumos.cz
www.omniumos.cz

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., WOODEXPERT s.r.o. a Omnium z.s.

podle podkladů pořadatele


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*