Hledá se Stavba roku 2019

Celostátní tradiční soutěžní přehlídka STAVBA ROKU je tu pro Vás již 27 let.
Každoročně přináší rekapitulaci toho opravdu nejlepšího, napříč širokým spektrem všech oborů, které stavebnictví a architektura zahrnují. Součástí soutěže STAVBA ROKU 2019 je i v letošním roce ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019 a URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019.

HLEDÁ  SE  STAVBA  ROKU  2019
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost přihlásit Vaše realizovaná stavební díla a stavby celého širokého spektra oborů, které jak stavebnictví, tak i architektura zahrnuje, do již 27. ročníku celostátní tradiční soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2019 a ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019. Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti a to v průběhu celého roku.

Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota a sbor expertů z mnoha nejen estetických a kompozičních, ale i dalších důležitých hledisek jako jsou např. technologie, použité materiály a výrobky, kvalita provedení díla, provedení detailů a další důležité aspekty.

Opět bude udělena kromě titulů STAVBA ROKU 2019 a ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019 i řada zvláštních cen, a ocenění si odnese i URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019 a také STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019.

Vypisovateli STAVBY ROKU 2019 jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MPO a SPS.

Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího formuláře, který včetně podmínek soutěžní přehlídky najdete na webových stránkách STAVBY ROKU.
Přihlášky do 10.  6.  2019

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vypisují již 6. ročník soutěžní přehlídky URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019.
Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019 jsou otevřené do 10.června 2019, stejně jako přihlášky do celorepublikové tradiční soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2019. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

„Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru, pro život nás všech“,
odpovídá na otázku, proč je vypisovaná samostatná soutěž zaměřená na urbanismus a územní plánování, Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a zároveň předseda letošní odborné poroty soutěže.
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny.
Jednotlivé přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné i kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, zároveň vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování předloženého soutěžního projektu, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty, které bude posuzovat vypisovateli jmenovaná nezávislá odborná porota.

Předsedou odborné poroty Urbanistického projektu roku 2019 je Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Dalšími členy poroty jsou Josef Morkus, za Ministerstvo pro místní rozvoj, Jan Fibiger, předseda Správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných architektů a techniků činných ve výstavbě a Adam Vokurka, prezident Českého svazu stavebních inženýrů.

Soutěž i v letošním roce organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, za aktivní účasti všech vypisovatelů.
Hlavním oceněním je titul Urbanistický projekt roku 2019.

Na vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2019, který bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2019, se můžete těšit 21. října 2019 v Betlémské kapli v Praze. 

ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2019
PŘIHLASTE A PŘEDSTAVTE V ČESKÉ REPUBLICE VAŠI STAVBU, KTERÁ JE REALIZOVÁNA V ZAHRANIČÍ
VY JSTE TUTO STAVBU NEBO JEJÍ ČÁST INVESTOVALI, PROJEKTOVALI, REALIZOVALI, DODÁVALI

STAVBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019
PŘIHLASTE SVOJI STAVBU REALIZOVANOU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE TAKÉ DO REGIONÁLNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
PŘIHLÁŠKY DO STŘEDOČESKÉ STAVBY ROKU 2019 JSOU OTEVŘENÉ DO 14. 6. 2019

Vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Svaz podnikatelů ve stavebnictví


Další informace na webu STAVBY ROKU a na facebooku .
podle podkladů pořadatele

Související články:
STAVBA ROKU 2019  12.3.2019
Stavba roku 2018 – výsledky  4.10.2018
Soutěž STAVBA ROKU 2018 vyhlašuje stavby nominované na titul  14.8.2018
Vítězné stavby 25. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2017  6.10.2017
Soutěž STAVBA ROKU 2016 udělila ceny  14.10.2016


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*