Hledá se Stavba roku Středočeského kraje 2021

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu se Středočeským krajem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vyhlašují i v letošním roce již tradiční 8. ročník prestižní regionální soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021.

Regionální soutěžní přehlídka má otevřené přihlášky do 10. června 2021. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz

Odevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky, což je v souladu se všemi aktuálními potřebnými opatřeními, a soutěž bude v letošním roce nově realizovat část doprovodných akcí, včetně virtuálních výstav, také v on-line prostředí.

Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli. Cílem a hlavním posláním soutěžní přehlídky, je ještě více než v předchozích letech, hlavně představení a podpora kvalitních realizací staveb, se snahou představit a ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů staveb realizovaných na území Středočeského kraje. 

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci nadačních programů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové. „Soutěž Stavba roku považuji za velmi přínosnou – upozorňuje na hodnotné stavby, které jsou nejen účelné, ale architektonicky a esteticky velmi zajímavé,“ říká hejtmanka, a dodává: „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se do soutěže nominací či hlasováním, a pomohli tak ocenit osvícené zadavatele i realizátory, po nichž v našem kraji zůstane po další generace kvalitní architektura.“

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Spolu s porotou navštíví všechny přihlášené stavby i filmový štáb. Vznikne tak opět zcela unikátní filmový dokument mapující stavitelství a architekturu ve Středočeském kraji. 

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek. 

Velká pozornost je věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry a vlastní realizaci stavby. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášek, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí. 

Vyhlášení výsledků soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2021 se uskuteční na podzim roku 2021. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postoupí tradičně do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2022. Harmonogram a termíny mohou být v návaznosti na aktuální vývoj dění následně upraveny a upřesněny.

S přihlášenými i oceněnými stavbami se budete moci po celý rok potkávat při nejrůznějších příležitostech a na výstavách, které budou také on-line. 

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz

podle podkladů pořadatele

Související články:
Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2020
Mateřské a základní školy dominují přihláškám do Stavby roku Středočeského kraje 2020
Základní škola Amos Psáry

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*