Holiš + Šochová architekti: Panelový dům v Rožnově pod Radhoštěm

Společenství vlastníků se rozhodlo pro revitalizaci svého domu – spočívala především v zateplení a výměně konstrukce zábradlí, doplněné o zasklení lodžií. Upravovaly se i hlavní a vedlejší vstupy a vstupní předprostor. 

Vše začalo podle obvyklého scénáře: správce domu doporučil „osvědčeného a levného“ projektanta, který rekonstrukci připraví, aniž by dům viděl. Hynek Holiš a Šárka Holišová-Šochová byli vyzváni k revizi tohoto projektu. Situace se nakonec vyvinula tak, že zpracovali vlastní návrh. Chtěli přinést alternativu k většině podobných rekonstrukcí s odfláknutým řemeslným řešením a necitlivými barevnými exhibicemi. Součástí jejich práce byl i dozor na stavbě. Po čase přístupem i výsledky přesvědčili i skeptičtější z obyvatel domu, že investice do architekta není, jak je zpravidla zažito, zbytečný luxus. Vedení společenství vlastníků mělo jasný mandát a konzistentní přístup a autoři neměli větší ambici než splnit obvyklé zadání pro rekonstrukcí panelových domů při splnění třech podmínek: dodržení obvyklé cenové hladiny, dbát na kvalitní řemeslné zpracování a detail, vyhnout se formálnímu používání konstrukce, materiálu a především barev.„Při návrhu jsme se potýkali s dědictvím socialistického stavebnictví, například hledáním technického řešení pro konstrukci zasklení při výškových nerovnostech až 8 cm na byt, resp. lodžii o délce 9 m,“ říká architekt Holiš a dodává: „Kromě nerovnosti se po obnažení konstrukce balkonů ukázalo, že beton tenké krakorcové desky je na mnoha místech degradovaný a nesoudržný. Při odstranění dlažby byla na některých místech obnažena i výztuž, které ovšem nebyla poškozena. To si vyžádalo individuální prodloužení rektifikačních kotev pro vynesení HEA profilů.“

Na otázku, zda zpracovali více variant řešení, architekt Holiš odpovídá: „S variantami obecně příliš nepracujeme, pokud nás k tomu nevede specifický důvod. Spíše hledáme řešení, které je podle nás pro dané zadání nejlepší. Tak tomu bylo i u tohoto projektu. K jeho revizi jsme se dostali až po stavebním povolení a také proto, že dům využíval program Zelená úsporám, jsme už do technických parametrů zateplení nezasahovali. Tloušťka zateplení je 120 mm mimo lodžie, kde se provádělo zateplení v tloušťce 50 mm a pouze na objednávku.“

Zateplovací systém fasády je opatřen silikátovou omítkou hrubší zrnitosti v kombinaci pískového odstínu a světlého odstínu uzavřených lodžií.  Sokl je proveden Marmolitem v tmavém odstínu. Zateplována nebyla pouze střecha, kde bylo z havarijních důvodu vyměněno souvrství zhruba před pěti lety. V té době byla tak vyměněna všechny okna za plastová.

 

Konstrukce a zasklení lodžií

Dům na první pohled zaujme horizontálami v nové skleněné fasádě. Podtržení horizontál v návrhu bylo záměrné, aby byl zachován původní dojem, kde dominovalo členění domu lodžiemi po celé délce.

„Použití HEA profilů mělo dva důvody – vytvoření nezávislé předsazené konstrukce, která dovolí eliminovat především výškové nerovnosti a alespoň minimální rozšíření neprakticky úzkých lodžií z jednoho na zhruba 1,1 metru. Zvažovali jsme i větší rozšíření, ale ze statických důvodů by byla cena neúměrně vysoká,“ upřesňuje Hynek Holiš. Jeho původní představa jednoduchého řešení průběžného zábradlí z tyčoviny, za kterou bude jen skládací bezrámová prosklená stěna na celou výšku lodžie (systém Solarlux SL25XXL) se ukázala jako cenově neschůdná. Řešením je nakonec jednoduchý rám z pozinkovaných jäckelových profilů, prosklené zábradlí se strukturálním zasklením vertikál a bezrámový prosklený skládací systém VARIO od firmy WAWEX. Sklo pro zábradlí bylo vybráno typu float. Mezi dvěma skly o tloušťce 6 mm je fólie 0,76 Cool White s vyšší propustností světla. Tento typ zasklení včetně detailů autoři nechali posoudit specialistou, Ing. Sázovským.

Konstrukci lodžie tvoří načerno natřené HEA profily kotvené do čel lodžií a mezi ně montované žárově zinkované profily zábradlí. Řady bezpečnostních skel zábradlí se střídají s vertikálně bezrámovým otvíravým zasklením lodžií.

Vstupní prostory

Zakrytí obou vstupů tvoří vyložené rámy z černě natřených HEA profilů s dřevěným podhledem s nátěrem světlou lazurou.
Přistřešek nad hlavním vstupem byl zadáním společenství, protože dříve nebyly přístupové schody chráněny a především v zimě se stávaly nebezpečné, stejně jako obměna venkovního terazzového schodiště, které se již na některých místech rozpadalo,“ říká architekt Holiš a dodává: „ Proporce konzoly přístřešku měla být úměrná k celku domu a vzhledem k rozměru vyžadovala vyvěšení táhly, která jsou kotvena skrz obvodovou konstrukci vstupního prostoru, kde jsme nemuseli řešit tepelné mosty. Konstrukce byla ověřena statikem, ale vznikla ve spolupráci s dodavatelem zámečnických konstrukcí, panem Zemanem, který byl po celou dobu stavby neobyčejně vstřícný a inspirativní. Detail se popisným číslem byla taková radost navíc, která v rámci celku nic nestála. Luxfery nad vchodem tu byly i před rekonstrukcí, ale čas se na nich podepsal a řešení přístřešku vyžadovalo jejich vybourání. Osvětlení vstupního prostoru jsme chtěli zachovat rozptýlené, takže původní luxfery nahradily nové pouze čiré, bez reliéfu.“

Převýšený vstupní prostor s terazzovými schodišťovými stupni, dlažbou a dubovým zábradlím doplňuje plastický reliéf ručně šlechtěné omítky na boční stěně. Venkovní vstupní schodiště je z prefabrikovaných betonových dílců. Nově zformovaný předprostor byl předlážděn a doplněn o stojany na kola.„Jako u většiny domů byl vstupní prostor poznamenaný nekoordinovanými zásahy, které se na něm podepsaly. Chtěli jsme tedy prostoru vrátit důstojnou atmosféru. Původní terazzovou dlažbu nahradila nová, ocelové zábradlí bylo nově vyzděno a opatřeno dubovým madlem a za dveřmi je nová čistící rohož. Převýšený prostor s velkorysou plochou stěny vedle schodiště neměl žádné využití ani opodstatnění a nabízel se, abychom ho do návrhu nějak zapracovali. Hledali jsme způsob, který by prostoru dodal trochu reprezentativnosti, ovšem úměrně tomu, že jde o panelový dům. Poradili jsme se s dodavatelem stavby a výsledkem je plastický reliéf v omítce, zvýrazněný barevným odstínem. Jediné, co bránilo celkové proměně vstupu, byly dveře se schránkami, k jejichž obměně došlo už před několika lety a investice do nové sestavy se zdála zástupcům domu neobhajitelná,“ uzavírá Hynek Holiš.

Neobvyklá angažovanost zúčastněných dodavatelů přinesla nebývale hladký průběh realizace, příjemnou spolupráci a také upřímně nečekané pozitivní ohlasy obyvatel domu. Cenový rámec realizace byl dodržen. Přestože autoři nemohli ovlivnit koncepční řešení energetického řešení, spotřeba tepla se v domě snížila o 43 % (vytápěn je centrálně teplovodem).

Hana Vinšová
Foto: Tomáš Rasl a archiv autorů rekonstrukce

Revitalizace panelového domu v Rožnově pod Radhoštěm

Investor: Společenství vlastníků
Autoři: Hynek Holiš, Šárka Holišová Šochová – Holiš + Šochová architekti
Generální dodavatel: firma Mezl & Janíček
Zámečnické práce: Novest
Zasklení lodžií: WAVEX, systém Vario
Zasklení zábradlí: OGB, p.Reiner
Specialista na sklo: Ing. Miroslav Sázavský

Srovnání nákladů: Náklady celkem se zateplením a úpravami parteru: 6 300 000 Kč bez DPH, z toho rekonstrukce lodžií včetně zasklení lodžie (36 jednotek) 3 150 000 Kč bez DPH (87 500 Kč na byt). Sousední polovina domu byla rekonstruovaná před šesti lety při nesrovnatelném materiálovém i řemeslném řešení (samostatné společenství vlastníků): Rekonstrukce lodžií včetně zasklení (36 jednotek) 2 850 000 Kč bez DPH (80 000 Kč na byt).

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*