Hotel Urban Creme

Ve středu Evropy, metropoli Čech, Pražské památkové rezervaci, v ulici Na Poříčí. Praha, město architektury různorodých slohů a stylů, harmonicky koexistujících. Nejinak je tomu i v jedné z historicky prvních pražských ulic. Vytvořit stavbu v kontextu, přesto výraznou, moderní, avšak nadčasovou, emotivní i důstojnou zároveň, to bylo cílem.
 
Uliční fronta je kompaktní, jasně členěná a její zásady jsou v návrhu dodrženy. Vysoký parter je obložen travertinem, typickým obkladovým kamenem pro centrum Prahy. Střední část symbolizuje hlavní funkci stavby. Je nejvýraznější a plastická jako pražské domy, ale za použití moderních členících a výrazových prvků. 

Geometricky jsou členící skořepiny použity ve dvou typech. Dlouhé na výšku podlaží, jejich měřítko zmírňuje detail drobné kanelury, podporující hru světla a stínu plastické fasády. Členící skořepiny byly odlity z tenkostěnného sklovláknobetonu. Horní úroveň fasády ustupuje, ukončuje a korunuje.

Domy v prolukách jsou specifické tím, že se prezentují zejména uliční fasádou. Proto jejich prostorový rozměr bývá koncepčně dodán plasticitou jediné fasády. Je navrhována pro pohled z ulice, hlavně boční, který se výrazově mění s pozicí kolemjdoucího pozorovatele.

Skořepiny při pohledu z boku vytváří kompaktní sochu, zdánlivě bez oken. Při pohledu čelním se fasáda otevře racionalisticky, s okny nad sebou. Dům tak komunikuje s divákem, reaguje na jeho pozici a ukazuje se v různém tvaru a světle.

Autorská zpráva
Foto: Vojtěch Zikmunda


Autoři: Radek Lampa, Libor Hrdoušek, David Hřebačka, Gabriela Drahozalová Andresová; spolupráce Jurij Bobitko, Zlata Volkovjáková, Jiří Ptáček

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Tohle je opravdu tragicka fasada, spatny projekt z 80.let hodny zbourani… Radek Lampa ma za sebou par fakt divnych projektu (napr. ta facka urbanismu na Vinohradech). Copak se u Pleskota nic nenaucil…?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*