Hrad Uhrovec, hospodářská budova

Hrad je ve Strážovských vrších ukrytý, leží mimo dosah cest a dnes se považuje za nejhodnotnější hradní ruinu na Slovensku. Obnova hospodářského stavení byla milníkem jeho další rekonstrukce, zároveň nastavila nová kritéria památkové péče v regionu.

Hospodářskou budovu stejně jako celý hrad poničil v roce 1848 požár, od té doby celý areál chátral. Systematický průzkum hradu proběhl v sedmdesátých letech minulého století, první snahy o jeho záchranu začaly až v roce 1999. Díky tomu, že hrad byl opuštěný pouze 150 let, dochovalo se množství stavebních detailů.

Rekonstrukce třípodlažní stavby na dolním nádvoří hradu byla v mnoha ohledech ojedinělá, například poprvé se v prostředí zříceniny budovala nová střecha. Bylo to možné díky tomu, že se zachovaly zmíněné konstrukční a stavební prvky, které jsme mohli zmapovat, doplnit a obnovit. Důraz jsme kladli především na původní technologie, materiály i na jejich životnost v extrémně exponovaném prostředí. Všechny zásahy jsme navrhli tak, aby byly reverzibilní a abychom minimalizovali zásah do substance historické památky.

Obvodové zdi hradu jsme sanovali, chybějící prvky doplnili. U severního štítu a komína je ochranná vrstva z olověného plechu. Všechny horizontální nosné konstrukce byly zhotovené ručně. Tvoří je trámy osazené v původních polohách. Nesou masivní podlahy z borovicových fošen. Krov a tvar střechy vychází z vytlačeného profilu na severní štítové stěně. Na jižní straně je střecha ukončená jednoduchým štítem; předpokládali jsme, že v historii střechy přecházely až na obrannou baštu. Podlaha v podkroví je z keramických půdovek, které chrání spodní podlaží před případným požárem.

Okna jsme odvodili z nálezů z horního hradu a šlechtického sídla v Uhrovci. Těžké dubové rámy jsou osazené lehkými křídly z měkkého dřeva, výplně oken jsou z ručně litého skla, které je přichycené olověnými profily. Světlo, které okny prochází, vytváří v interiérech jedinečnou atmosféru. Kachlová kamna v 2. NP byla vyrobena na základě stopy po starých kamnech v omítce. Kachle se vyráběly podle nálezu původního střepu. Původní omítky jsme doplnili, finální začištění a zakonzervování je ještě čeká.

Specifickým úkolem bylo propojení jednotlivých úrovní třípodlažní stavby. Původně tu byly pavlače, které by při fragmentální obnově nedávaly smysl, protože byly součástí několika sousedících objektů. Měli jsme několik variant řešení, nakonec jsme se rozhodli pro novotvar dřevěného schodiště, které jsme umístili v sousední baště. Abychom nezasahovali do historického zdiva, je jeho nosná konstrukce osazená do původních kapes pro trámy.

Komplexní obnova stavby je završením několikaleté snahy podpořit občanské sdružení Hrad Uhrovec. Hospodářská budova poskytne zázemí pro všechny, kdo se podílejí na systematické obnově celého hradu. V budoucnosti se tu budou nacházet lapidárium, společenská místnost a prostory pro ubytování.

Autorská zpráva
Foto: Peter Čintalan


Budova byla nominována v letošní soutěži CE ZA AR, kterou vyhlásila již po dvacáté Slovenská komora architektov. Na základě osobní prohlídky porota vybrala 21 staveb v šesti kategoriích. U této rekonstrukce porota ocenila přístup k obnově památky. Autoři a celý realizační tým obnovu hradu vnímají jako poslání, což se odráží i v úctě k původní architektonické substanci objektu.

Autoři: Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Pauliny; spolupráce Miroslav Matejka, Peter Horanský
Investor: Občianske združenie Hrad Uhrovec
Dodavatel: Obnova, s.r.o.
Zastavěná plocha: 84 m2
Užitková plocha: 165,15 m2
Obestavěný prostor: 1010 m3
Investiční náklady: 324 042 eur včetně DPH

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*