Ideální Kroměříž

BRONISLAV STRATIL, diplomní projekt 2005

IDEÁLNÍ MĚSTO

EMIL PŘIKRYL

Ideální plán je ovšem donkichotský, riskantní, bláznivý. Zvláště pak IDEÁLNÍ PLÁN města rodného. Kdo jiný, když ne Já, kdy jindy, když ne Teď. Vlastně poslední šance. Pánové Pavel Nasadil, Viktor Vlach, Broněk Stratil se k úkolu donkichotských pokusů zvednout prapory hrdosti a slávy rodišť přihlásili. A našli jejich (svoje) ÚHELNÉ KAMENY pro toto konání. Najděte si je v jejich pracích. Jsou tam a jsou pojmenovány. Museli se proto dobře ptát a přesně odpovídat, aby vznikly nové otázky pro nové odpovědi. Atd. V tom je práce architekta. Který prapor byl nejtěžší? Zapomenutého a zchudlého Hlučína, či Kroměříže vznešené či Náchoda, kdysi expanzivního a slavného, alespoň ze čtení? Nevím, spíše závidím. Ideální Bílovec asi zůstanu dlužen. Oni svá města nakreslili. Nakreslili, každý svůj, IDEÁLNÍ PLÁN. Promiňte sentimentální konec. A ještě horší přichází: Děkuju všem vyjmenovaným pánům architektům za to, že jsem mohl několik let být účasten vzniku jejich plánů.

BRONISLAV STRATIL, diplomní projekt 2005
Škola architektury Prof. Emila Přikryla, AVU, Praha
Oponent Aleš Burian

Historie: Kroměříž byla obchodní osadou na řece Moravě na křížení dvou stezek, solné a jantarové. Ve druhé polovině 13. století získává statut města. Rodí se kompozice městského jádra opevněného zdí. Město se stává sídlem olomouckých — biskupů, arcibiskupů. Ve Třicetileté válce je vypáleno Švédy. Na obnovu přichází 1664 biskup Karl Lichtenštejn Kastelkorn. Začíná barokní éra výstavby. Architekti Filibert Luchese a Giovanni Pietro Tencalla. Jsou založeny obě zahrady (Květná i Podzámecká), je započata přestavba hradu na zámek. V 18. století jsou dokončeny kostely sv. Jana Křtitele a Panny Marie. Objem městského jádra má již současnou podobu, rozšířenou v 19. století o prstencovou výstavbu na místě hradebních příkopů. Rozvíjí se technická infrastruktura, staví se první průmyslové objekty. V roce 1905 je započata výstavba secesního areálu psychiatrické léčebny s parkem (architekt Hubert Gessner). Ve 20. století se plocha města rozrůstá geometrickou řadou. Po roce 1945 obepne expanzivní plošná výstavba sídlišť celé historické město.
Analýza: na začátku 21. věku se novodobý rozvoj města ukazuje v průměrných koncepčních mezích. Čtyřproudový silniční průtah městem narušil kompozici vstupních prostorů do historického jádra. Neposiluje se centrální zástavba. Centrální radiální struktura je pokroucená, radiály nejsou jasně posíleny při vstupech do města, a soustředné okružní komunikace jsou předimenzovány či naopak úplně chybí. Chybí mosty. Město se plošně rozpíná bez jasné koncepce.
Koncepce: potvrzuji dva soustředné kruhy centrální struktury jako limitní hranice vývoje města. Princip rozvoje a zahušťování v hradbách. Hustota. Uvnitř a vně. Vnitřní hradební okruh zklidňuji, vracím mu jeho centrálně historický charakter. Vnější okruh dotvářím, propojuji mosty — dynamický, automobilový, spojující příměstské části, rozvádějící dopravu. Zavěšená detašovaná městská centra po jeho obvodu a v uzlech radiálních vstupů.
Ve starých plánech mezi jiným objevuji zaniklý ostrov z dob před říční regulací. Fascinující poloha, plocha a vztah vůči městu mě mají k potenciálnímu začlenění ostrova do koncepce projektu. Stává se utopickým katalyzátorem prostorové reakce. Kroměřížské zahrady, historické jádro a ostrov dohromady a na svých spojnicích vytvářejí nosnou strukturu — skelet města.
Detailněji se zabývám vnitřním hradebním okruhem, přidruženými prostory vstupních náměstí. Snažím se o návrat k původním historickým prostorovým proporcím. Náměstí doplňuji o důležité instituce, dedikuji jim silnou funkci (školy, kultura, výkonná moc atd.). Velkou pozornost věnuji samotnému vztahu ostrova a města, jejich vzájemnému propojení — mosty, nábřeží, nábřežní náměstí. Samotný ostrov zůstává v rovině otevřené abstraktní strukturyâ?¦


Publikováno ve stavbě č. 2/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*