Informace o pořádání výstav v Galerii VŠUP v roce 2009

Fotogalerie ke článku (1)

Celá fotogalerie (1)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze má od roku 2001 k dispozici výstavní prostor umístěný v přízemí školy, v němž se přibližně v měsíčních intervalech střídají expozice. Výstavní program Galerie je koncipován s důrazem na vyváženost mezi volným uměním, designem, intermédii a architekturou a zaměřuje se na výstavy autorské i skupinové. Škola se snaží vyjít vstříc jak zavedeným umělcům, tak především mladým výtvarníkům.

Projekty představované v Galerii VŠUP jsou vybírány desetičlennou výstavní komisí VŠUP, složené ze zástupců školy a dalších odborníků. Komise se schází na podzim každého roku a sestavuje pak výstavní plán na rok následující. Speciální výstavní termíny jsou každoročně vyhrazeny prezentaci jedné doktorandské práce, klauzurním pracím zimního a letního semestru, diplomovým pracím a jedné výstavě, jež se věnuje osobnosti působící na VŠUP. Komisí jsou projednávány pouze ty projekty, které splňují podmínky pro zařazení do výběrového řízení.


Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:

1) V termínu odevzdaná vyplněná přihláškado 15.10. 2008
(viz Přihláška k výběrovému řízení)
na oddělení vnějších vztahů VŠUP, Mgr. Kamila Stehlíková, tel. 251 098 262, stehlikova@vsup.cz;

2) podrobný popis projektu s přiloženou dokumentací
(5 ks barevných reprodukcí prací ve formátu A3—A4, které autor plánuje vystavit).
CD nosiče nebudou přijímány (jejich přiložení je možné výjimečně pouze v případě projekcí);

3) stručný profesní životopis autora projektu a vystavujících umělců (spoluautorů), ukázka předchozí tvorby (maximální formát A4).


S vybranými autory Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze před realizací výstavy vždy uzavírá dohodu o uspořádání výstavy v prostorách Galerie VŠUP, z níž vyplývá, že:

VŠUP v Praze:
— poskytuje v dohodnutém čase výstavní místnost zdarma;
— zpřístupní místnost pro veřejnost od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin a zajistí kustodní služby, ostrahu a úklid;
— poskytne standardní technické vybavení v Galerii;
— pojistí výstavní prostor (nikoliv instalaci);
— ve spolupráci s vystavujícím zajistí pozvánky na vernisáž (grafické zpracování, tisk, distribuci);
— zajistí servis při vernisáži výstavy (ozvučení, stoly);
— zajistí public relations (tisková zpráva, anonce na webu a ve vybraných kulturních přehledech) a základní fotodokumentaci.

Vystavující:
— se zavazuje dodržet termíny výstavy;
— zajistí veškeré náklady spojené s instalací, deinstalací, dopravou exponátů, vernisáží (občerstvení);
— uhradí nadstandardní grafické zpracování, tisk, propagaci, fotodokumentaci, pojištění atd.;
— učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození či ztrátě majetku, a bude dodržovat požární a bezpečnostní předpisy; v opačném případě uhradí škodu v plném rozsahu;
— nese odpovědnost za prokazatelné škody a úrazy vzniklé během pořádané akce.

Rozměry Galerie VŠUP:
délka — 15,05 m; šířka — 7,52 m; výška — 4,75 m

Zdroj: VŠUP

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*