Interiér baťovského jednodomku

Autorem jednodomku z roku 1936 byl Baťův dvorní architekt Vladimír Karfík. Domek tohoto typu je ve Zlíně jediný. Koncepčně a svou dispozicí je však typickým baťovským domkům hodně podobný. Takřka krychle 10 x 9 x 9,3 m.
Návrh původní, velmi utilitární dispozici jen lehce uzpůsobil soudobým požadavkům mladé pětičlenné rodiny. V přízemí došlo k prostorovému prolnutí více místností, jejichž vzájemný vztah se může formou posuvných stěn různě proměňovat. Interiér je kompletně integrován do původní struktury domu. Některé okenní otvory byly protaženy až k podlaze, šířka s původními překlady zůstala zachována. Dům je tak více otevřen do zahrady a umožňuje příčné průhledy v obou směrech. Atmosféru významně ovlivňuje vztah původních konstrukcí a materiálů s novými. Jejich společným jmenovatelem je nahota bez kamuflujících vrstev. Původní materiály: očištěné zdivo – ponecháno režné, znovu osazené repasované dubové parkety. Nově jsme použili březovou překližku, syrovou ocel, polyuretanovou stěrku. Byl tak vytvořen soudobý interiér, který v plné míře ctí historický odkaz.
Autorská zpráva

Autor Ing. arch. Pavel Míček

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Bylo mi radostí nahlédnout, blahopřeji tvůrcům i obyvatelům, velmi citlivé a příjemné pojetí.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*