Jak snížit dopady na životní prostředí při demolici stavby

Anotace:
▪ Umět vybrat k přírodě šetrnější variantu člověka potěší. Zvládnout se pochlubit tím, že umím vybrat takovou variantu, člověka uživí!
▪ Účastník semináře získá základní přehled o tom, jak lze posuzovat environmentální dopady. Bude seznámen s tím, jak environmentální dopady vyčíslit pomocí dostupných softwarů.
▪ Účastníkovi budou představeny environmentálně šetrné způsoby demolice budovy a také způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady, které povedou ke snížení environmentálních dopadů demolice, a tedy i celého životního cyklu budovy.
▪ Účastník bude seznámen s tím, jaké jsou možnosti získávání druhotných surovin z odstraňovaných staveb a jak lze tyto druhotné suroviny znovu použít.
▪ Účastníkovi bude představen Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBTooLCZ a bude seznámen s tím, jak se popsané způsoby nakládání s odpady a další environmentálně šetrná opatření projevují při hodnocení udržitelnosti a kvality budov a jak je lze pomocí certifikace prokazovat.

Cílová skupina: Projektanti, architekti, zadavatelé staveb

Přednáší: Ing. Jan Pešta
– působí jako vědecko-výzkumný pracovník na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Ve výzkumu i při studiu se věnuje posuzování environmentálních dopadů životního cyklu produktu pomocí metody LCA (Life cycle assessment). Aktuálně se zaměřuje na studie o environmentálních dopadech recyklace a nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Díky on-line prostředí nemá tento seminář omezenou kapacitu. Instrukce k připojení dostanou přihlášení účastníci do emailu.

Více informací a přihlášku najedete ZDE

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*