Jane Jacobs: Ekonomie měst

Nová kniha nakladatelství MOX NOX. Poznejte ekonomickou logiku fungování města v nové knize od Jane Jacobs – Ekonomie měst!


Jedinečná kniha od uznávané americko-kanadské autorky, která se proslavila zejména svými teoriemi v oblasti rozvoje měst a komunit. V této publikaci přichází Jane Jacobs s myšlenkou, že města jsou hlavními hybateli ekonomického rozvoje, a upozorňuje tak na důležitou a přitom opomíjenou provázanost urbánního vývoje s vývojem ekonomickým. Dozvíte se, proč některá města bohatnou, zatímco jiná chudnou, a jak jejich růst či úpadek ovlivňuje celou ekonomiku.

cena: 399 Kč (s DPH)
ISBN 978-80-905064-1-1

Kniha byla slavnostně pokřtěna 28. listopadu v Galerii Jaroslava Fragnera.

 

Čím to, že některá města bohatnou, zatímco jiná chudnou? A jak jejich růst či úpadek ovlivňuje celou ekonomiku? Odpověď právě na tyto otázky hledá Jane Jacobs ve své druhé knize „Ekonomie měst.“ Na základě mnoha svých pozorování a studia četných příkladů z historie i současnosti přichází autorka s myšlenkou, že hlavními hybateli ekonomického rozvoje či úpadku jsou města. Upozorňuje tak na důležitou a přitom často opomíjenou provázanost urbánního vývoje s vývojem ekonomickým. Jacobs tak navazuje na dřívější téma měst a jejich rozvoje, kterému se věnovala ve své slavné prvotině s názvem Smrt a život amerických velkoměst. Nyní ovšem města podrobuje analýze spíše z pohledu ekonomických procesů, které ve městech probíhají.  Jak Jane Jacobs uvedla v rozhovoru na
sklonku svého života, právě vysvětlení těchto mechanizmů považovala za největší přínos své práce. Toto téma dále rozvíjí i ve své třetí knize – Města a bohatství národů, která jde v těchto dnech také do tisku.

Americko-kanadská autorka Jane Jacobs (*1916 – †2006) se v polovině 30. let přistěhovala do New Yorku a okamžitě si jej zamilovala, zejména čtvrť Greenwich Village, která nepodléhala pravidelnému uličnímu rastru typického pro zbytek města. Její kritické názory a občanský aktivismus vyústil v napsání knihy „Smrt a život amerických velkoměst“ (1961; česky 1975), která ji proslavila. Jane Jacobs touto svojí knihou doslova převrátila naruby přístup k modernímu územnímu plánování. Tématu se pak věnovala i nadále. Ve svém pozorování měst a v nich žijících komunit nachází vztahy a závislosti, které odhaluje ve svých knihách. Kromě zmiňovaného bestselleru Smrt a život amerických velkoměst patří mezi nejuznávanější tituly právě Ekonomie měst (1969; česky 2012) a Města a bohatství národů (1984; česky 2012). Přestože nebyla vzděláním ani urbanista ani ekonom, jsou její postřehy a teorie dodnes přijímány odbornou veřejností, díky jejímu spisovatelskému umění vyprávět jsou však přístupné i široké veřejnosti. Na její počest uděluje od roku 2007
Rockefellerova nadace těm, kdo významně přispěli k přemýšlení o městském rozvoji, Zlatou medaili Jane Jacobs.  Její knihy by neměly chybět v knihovně žádného architekta či urbanisty.

V knize Ekonomie měst rozebírá Jane Jacobs aktivity, které formují město, a analyzuje jejich vzájemně propletené vztahy. Všímá si, jak jedna činnost generuje činnost jinou, což následně vede k růstu města. Růst města pak generuje další práci. Jako nejdůležitější pro ekonomický růst autorka identifikuje zavádění výroby zboží, které bylo doposud dováženo. Tvrdí například, že město muselo existovat dříve než zemědělství, aby mohlo vytvořit tlak na inovace v pěstování plodin.
Teprve z měst se moderní zemědělství mohlo šířit na venkov.

V době současné ekonomické krize jsou její myšlenky mimořádně aktuální, neboť ukazují, jak invence, inovace a někdy dokonce i improvizace mohou vést k novému růstu.

V češtině kniha vychází péčí nakladatelství MOX NOX, texty přeložila Sylva Ficová. Kniha však zaujme nejen svým obsahem, ale i netradičním grafickým designem, který je dílem brněnského grafického studia The Rodina.
Knihu naleznete ve svém oblíbeném knihkupectví, nebo na stránkách nakladatelství www.moxnox.cz

MOX NOX je mladé nakladatelství na českém trhu. Zaměřuje se především na knihy o architektuře a urbanismu. Nicméně stejně jako architektura sama, i tyto tituly se vyznačují přesahem do řady dalších oblastí. Dobře tak poslouží nejen odborníkům a zájemcům o tento obor, ale i čtenářům z řad široké veřejnosti.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*