Jane Jacobs: Města a bohatství národů

V této knize rozvíjí Jane Jacobs myšlenku města jakožto hlavního hybatele pokroku a motoru rozvoje. Zavrhuje stagnaci, propaguje vynalézavost, inovace a dokonce i improvizaci jako lék na ekonomické problémy. Město je podle ní místo, které rozmanitost a proměnlivost podporuje, a kde vzájemně propletené vazby a aktivity vedou ke vzniku podniků, které na tuto proměnlivost reagují a vytvářejí ekonomický systém. Autorka tak bourá vžité představy o národním státu jakožto hlavním hráči na poli světového hospodářství. Tato kniha představuje pro ekonomii totéž, co pro moderní rozvoj měst znamená autorčino nejznámější dílo Smrt a život amerických velkoměst.


Právě vychází kniha Města a bohatství národů od americko-kanadské autorky Jane Jacobs.

Čím to, že jedna země roste, jiná stagnuje a některá dokonce upadá? Jak jsou tyto jevy provázány? A jakou roli v tom všem hrají města? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v knize Města a bohatství národů, která zkoumá souvislosti mezi fungováním měst a ekonomikami celých států.  Na základě mnoha svých pozorování a studia četných příkladů z historie i současnosti přichází autorka s myšlenkou, že hlavními hybateli ekonomického rozvoje či úpadku na poli světového hospodářství jsou města a nikoli národní státy. Jacobs tak navazuje na dřívější téma měst a jejich rozvoje, kterému se věnovala ve své slavné prvotině s názvem Smrt a život amerických velkoměst, a provázanosti ekonomického a urbánního vývoje o kterém pojednává její následující kniha Ekonomie měst. V knize Města a bohatství národů se na celou problematiku dívá ještě z většího odstupu a v širších globálních souvislostech.  Tato kniha představuje pro ekonomii totéž, co znamená autorčino nejznámější dílo Smrt a život amerických velkoměst pro moderní rozvoj měst.

Americko-kanadská autorka Jane Jacobs (*1916 – +2006) se v polovině 30. let přistěhovala do New Yorku a okamžitě si jej zamilovala, zejména čtvrť Greenwich Village, která nepodléhala pravidelnému uličnímu rastru typického pro zbytek města. Její kritické názory a občanský aktivismus vyústil v napsání knihy ,,Smrt a život amerických velkoměst" (1961; česky 1975), která ji proslavila. Jane Jacobs touto svojí knihou doslova převrátila naruby přístup k modernímu územnímu plánování. Tématu se pak věnovala i nadále. Ve svém pozorování měst a v nich žijících komunit nachází vztahy a závislosti, které odhaluje ve svých knihách. Kromě zmiňovaného bestselleru Smrt a život amerických velkoměst patří mezi nejuznávanější tituly právě Ekonomie měst (1969; česky 2012) a Města a bohatství národů (1984; česky 2012). Přestože nebyla vzděláním ani urbanista ani ekonom, jsou její postřehy a teorie dodnes přijímány odbornou veřejností, díky jejímu spisovatelskému umění vyprávět jsou však přístupné i široké veřejnosti. Na její počest uděluje od roku 2007 Rockefellerova nadace těm, kdo významně přispěli k přemýšlení o městském rozvoji, Zlatou medaili Jane Jacobs. Její knihy by neměly chybět v knihovně žádného architekta či urbanisty.

V knize Města a bohatství národů vyzdvihuje Jane Jacobs vzájemně propletené vztahy a aktivity, které formují město, a označuje je za motor ekonomiky a rozvoje. Všímá si, jak jedna činnost generuje činnost jinou, což následně vede k růstu města až ke vzniku komplexních městských regionů. Jako nejdůležitější pro ekonomický růst autorka identifikuje zavádění výroby zboží, které bylo doposud dováženo, a ukazuje, jak invence, inovace a někdy dokonce i improvizace mohou vést k novému růstu. Jak Jane Jacobs uvedla v rozhovoru na sklonku svého života, právě vysvětlení těchto mechanizmů považovala za největší přínos své práce. V  současné době jsou její myšlenky opět mimořádně aktuální.

V češtině kniha vychází péčí nakladatelství MOX NOX, texty přeložil Zdeněk Havlíček. Kniha však zaujme nejen svým obsahem, ale i netradičním grafickým designem, který je dílem brněnského grafického studia The Rodina.

Knihu naleznete ve svém oblíbeném knihkupectví, nebo na stránkách nakladatelství www.moxnox.cz

MOX NOX je mladé nakladatelství na českém trhu. Zaměřuje se především na knihy o architektuře a urbanismu. Nicméně stejně jako architektura sama, i tyto tituly se vyznačují přesahem do řady dalších oblastí. Dobře tak poslouží nejen odborníkům a zájemcům o tento obor, ale i čtenářům z řad široké veřejnosti.

Americko-kanadská autorka Jane Jacobs (*1916 – +2006) byla známá aktivistka, teoretička, amatérská ekonomka a urbanistka, silná kritička autorit. Po té, co se proslavila svojí knihou ,,Smrt a život amerických velkoměst" (1961; česky 1975), která doslova převrátila naruby přístup k modernímu územnímu plánování, pokračovala ve svém pozorování měst a v nich žijících komunit. V jejich fungování nachází vztahy a závislosti, které odhaluje ve svých knihách. Kromě zmiňovaného bestselleru ,,Smrt a život amerických velkoměst" patří mezi ty nejuznávanější tituly: ,,Ekonomie měst" (1969; česky 2012), ,,Města a bohatství národů" (1984; česky 2012), ,,Systems of Survival" (1992; ,,Formy bytí") nebo ,,Dark Age Ahead" (2004; ,,Doba temna přichází"). Přestože nebyla vzděláním ani urbanista ani ekonom, jsou její postřehy a teorie přijímány odbornou veřejností, díky jejímu spisovatelskému umění vyprávět jsou však přístupné všem. Na její počest uděluje od roku 2007 Rockefellerova nadace těm, kdo významně přispěli k přemýšlení o urbanismu, ,,Zlatou medaili Jane Jacobs ."

Bibliografické údaje
autor: Jane Jacobs
přeložil: Zdeněk Havlíček
grafická úprava: The Rodina (Tereza Rullerová a Vít Musil)
nakladatelství MOX NOX, www.moxnox.cz
ISBN 978-80-905064-2-8
268 stran, brožovaná vazba
doporučená cena: 399Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*