Jinonice court

Projekt obnovy Jinonického dvora, který je chráněnou kulturní památkou, autoři rozdělili na Hlavní dvůr a Horní dvůr. Hlavní dvůr dnes tvoří bývalý zámek, pivovar, stodola, sýpka a stáje, na Horním dvoře se původní stavby nedochovaly, zůstaly tu jen jejich půdorysné stopy. V prvním případě konverze areálu na nové funkční využití vyžaduje určitou míru stavebních zásahů do stávajících objektů. Jejich základním principem je jasné odlišení nových a původních, doložených konstrukcí, struktur a matriálů. Navržený koncept vychází z průniku nového a starého.

V současné době se areál využívá pro lehkou výrobu, služby, administrativu a skladování, zhruba polovina kapacity zůstala volná. Návrh předpokládá nové funkce: bydlení, služby, obchod a restaurace. Nenavyšuje kapacitu stávajících budov a nezvyšujeme ani jejich objemy.

Horní dvůr: Vzhledem k nedávnému odstranění hospodářských budov autoři z ateliéru MS architektura a design navrhli novostavby dvou objektů, které volně navazují na původní zástavbu a respektují dřívější hmotové řešení. Zároveň zachovali půdorysnou stopu někdejších budov. Architektura nových domů i svým materiálovým a barevným řešením zajišťuje, aby historické a novodobé budovy vytvořily jeden celek. Toho docílili především použitím keramické pálené krytiny červené barvy na sklonitých střechách novostavby a tmavými střešními prvky reagujícími na nové střešní vikýře Hlavního dvora. Proporce okenních výplní novostavby odpovídající proporci oken budovy Horního dvora.

Zámek: Nejstarší a nejhodnotnější součástí areálu je tzv. zámek. Výjimečnost budovy je podtržena řešením všech detailů fasády, které jsou na vyšší úrovni než u ostatních budov. Na zámku jsou ovšem patrné zásahy z různých epoch, takže nikoli všechny fasády vykazují stejné architektonické detaily – například šambrány a výplně oken východní části severní fasády se neshodují s okny fasády jižní. Tyto zajímavé rozdíly návrh respektuje a zachovává. Zvláště citlivě přistupuje ke vstupní partii se dveřmi a bočními okny, které si zachovaly barokní podobu. Konverze budovy obnovuje původní fasádu z poloviny 19. století. Obnoví se také barokní vstup a sluneční hodiny, projekt počítá i se zachováním kašny. Oplocení bude iluzivně nahrazeno výsadbou nízké zeleně, vzrostlá zeleň v areálu je řešena jako komponovaná stromořadí.

Pod Horním a Hlavním dvorem jsou navrženy podzemní garáže, které svojí kapacitou naplňují potřebu parkovacích míst nového využití Jinonického dvora. Navrženo je 103 parkovacích stání v podzemních garážích, dalších deset míst bude před jednou z budov areálu. Vjezd na pozemky je možný z ulice Řeporyjská a Na Vidouli. Jihozápadně od dvora se nachází rybník, který má bezprostřední historickou a prostorovou vazbu na dvůr. Projekt počítá s jeho začleněním do areálu.
Území bylo osídleno od 11. století a lze předpokládat výskyt archeologických nalezišť.

Tisková zpráva

Autoři: MS architektura a design – M. Ševčík, P. Hřebecký, T. Filgas, M. Šourek
Developer: V Invest 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*