ČKA zaslala návrh na prohlášení obchodního domu Uran v České Lípě kulturní památkou

Česká komora architektů zaslala v pondělí na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení obchodního střediska Uran (nyní Banco) v České Lípě kulturní památkou. Svou žádost podložila odborným posudkem zpracovaným teoretikem architektury prof. Rostislavem Šváchou. Jedině zapsání stavby na seznam nemovitého kulturního dědictví by mohlo zabránit plánované demolici.


Foto Petr Šmídek

Obchodní dům Uran, jehož autorem je přední český architekt, nyní profesor AVU Emil Přikryl, lze považovat za hodnotné architektonické dílo s typickými prvky neofunkcionalismu a postmodernismu. „Účinek architektury Uranu se zakládá na vyvážených poměrových vztazích symetricky komponovaných objemů a na kontrastu velkých ploch hnědočerveného keramického obkladu s jemněji utvářenými detaily. Díky talentu a kompozičnímu mistrovství architekta Přikryla vyznívá tato syntéza několika různých stylových linií soudržně a pádně,“ píše se v textu profesora Šváchy. Stavba byla v době svého vzniku (1980-84) i v průběhu celých osmdesátých a devadesátých let předmětem zájmu zahraničních odborníků i médií, což se stalo jen málokterým dílům.
Petici proti bourání obchodního domu zaslala v minulých dnech vedení města České Lípy více než třicítka architektů, kteří se obávají, že se bude opakovat neblaze proslulá historie zbořeného obchodního domu Ještěd v Liberci. Ten byl rovněž dílem projektantů, kteří vzešli z nejvýznamnějšího českého architektonického sdružení SIAL. K protestům se připojuje i českolipská opozice, která nevěří, že radnice o plánované demolici netušila, a chce vědět, co má na místě Uranu vzniknout.
Prohlášením obchodního domu Uran za kulturní památku by se nejen zamezilo jeho zbourání, ale mohlo by se zároveň napomoci jeho citlivé opravě.

Markéta Pražanová
Tisková zpráva České komory architektů
31. května 2011


Foto ČT

Videoreportáž České televoze zde.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*