Kaple sv. Ludmily na Letišti Václava Havla

Prostor budoucí kaple na Letišti Václava Havla v Praze se nachází mezi terminály 1 a 2 v blízkosti vyhlídkové terasy. Prostor je mimo hlavní letištní ruch, což je pro zamýšlenou náplň příznivé. Zároveň je to místo dobře dostupné z obou terminálů a často navštěvované právě kvůli vyhlídkové terase. Půdorys návrhu vychází z poměru stran kaple sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, místa, kde se nachází hrob této světice. Nová kaple symbolicky odkazuje na historickou kapli sv. Ludmily, která je v ní tak latentně přítomna. Pro formování interiéru letištní kaple byla důležitá idea symbolického setkání Země a Nebe. Zemské prvky jsou navrženy z jemného, světle šedého teraca. Místa pro sezení a modlitbu, stejně jako presbytář z běleného dřeva. Ze země vystupují tmavé kovové prvky mobiliáře, které jsou organicky tvarované. Procesní kříž, ambon a mariánská socha jsou odlity z čirého skla. Vše je překlenuto nebeskou křišťálovou sférou. Českou firmou Aveton patentovaný akustický systém Glasio z teplem vázaných fragmentů křišťálu vytváří atmosféru jemných odlesků a ticha.

Podobně jako barokní nástěnná malba používala zcela přirozeně techniku optické iluze pro navození rozměrného prostoru nebo iluzi velkých oltářů, které byly ve skutečnosti malbou na dřevěnou desku, použili autoři projektu pro vytvoření oltářního obrazu moderní vizuální technologii. Celou segmentovou část čelní stély vytvoří jako digitální LED stěnu.

Vizuální technologie umožní zobrazit na čelní stéle jakýkoliv obraz, ať už se bude jednat o jeden samostatný oltářní obraz nebo o kombinaci obrazů či barev. Živá kaple je založena na myšlence proměnnosti. Tomu jsme přizpůsobili i osvětlení, jehož světelná teplota se bude měnit v závislosti na denní době.

Z exteriéru, tedy z letištní chodby, působí kaple jednoduše, její stěny budou opatřeny světlou betonovou stěrkou. Ze vstupní stély vystupuje reliéf drapérie, šátku, atributu sv. Ludmily, provedený opět v jemnozrnném betonu a světlém odstínu. Vstupní dveře jsou skleněné, průhledné. Vstup do kaple zvýrazňuje hliníkový leštěný kříž a nápis.

Kaple bude realizována jako vestavba do stávajícího letištního interiéru. Před zahájením stavby budou v tomto prostoru přeloženy rozvody vzduchotechniky a RTCH, a to co nejvýše ke stropu. Cílem bude získat maximální možnou světlou výšku v interiéru. Panely Glasio budou opatřeny skrytou vestavěnou hliníkovou konstrukcí, na které budou kotveny. Oltář a výtvarně zpracovaná draperie u vstupu budou zhotoveny pomocí české patentované technologie ultravysokopevnostního betonu. Jako vzor pro mariánskou sošku bude sloužit historická plastika, převedená do křišťálové poetiky litého skla.

Autorská zpráva  

Autor: ARN Studio – Jiří Krejčík a Michal Krejčík společně s Terezou Novosadovou a Katuší Krejčíkovou
Návrh byl dokončen v únoru 2020. Předpokládaná realizace kaple je koncem letošního roku, k 1100. výročí svaté Ludmily.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Ty mapy sem snad radši nedávejte. Těch nepřesností je tolik, že by snad bylo lepší ukázat Evropu a doprostřed dát křížek.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*