Keystone

Výstavba nového administrativního projektu zahájena.


Projekt Keystone:
Developer: REALTY Pobřežní, a. s. člen skupiny Karlín Group // www.karlin.cz
Spoluinvestor: Cornerstone, a.s.
Architekt: EM2N // www.em2n.ch
Projektant: AED projekt, a.s.// www.aedproject.cz
Manager projektu : MDA Praha , s.r.o.//www.mdapraha.cz
Generální dodavatel: Průmstav, a.s. // www.prumstav-fcc.cz
Financování: NLB Factoring, a.s. // www.nlbfactoring.cz


Praha 30. 3. 2010 – V těchto dnech zahájil developer, společnost Karlin Group, výstavbu administrativního budovy KEYSTONE, která vznikne na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova. Objekt KEYSTONE, který je novodobou interpretací českého kubismu, nabídne cca 6 500 m2 prémiových kancelářských a komerčních ploch.

Jedná se v letošním roce o první zahájenou stavbou administrativní budovy v Praze a její dokončení je naplánováno na září 2011. Budova KEYSTONE splňuje veškeré nároky na moderní kancelářské prostory a bude ji tvořit 8 nadzemních podlaží. Kromě kanceláří nabídne i 850 m2 obchodních ploch a ve 3 podzemních podlažích také 68 parkovacích míst. Předpokládané celkové náklady na projekt dosáhnou téměř 300 milionů Kč. Výstavbu zajišťuje společnost Průmstav a.s. ze skupiny Vinci Construction, která se také stala prvním a hlavním nájemcem tohoto objektu.

„Jsme velmi hrdi na to, že budova Keystone má již v tuto chvíli svého hlavního nájemce, a to největší francouzskou a světovou stavební skupinu Vinci Construction, která zde bude mít své sídlo na ploše více jak 4 000 m2,“ řekl partner společnosti Karlin Group Milorad Miškovič.

Dle odhadů bude v roce 2010 v Praze zahájena výstavba jen cca 50 000 m2 nových kancelářských prostor. Společnost Karlin Group výstavbou objektu Keystone společně s letošním plánovaným zahájením druhé etapy projektu Corso II B pokryje téměř 50 % z tohoto objemu.

Keystone je výsledkem snahy o maximální využití stavebního prostoru s přihlédnutím k omezením ve stávající urbanistické zóně. Stavba, jejímiž autory jsou Mathias Müller a Daniel Niggli ze švýcarské architektonické kanceláře EM2N, je novodobou interpretací českého kubismu. „Když jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže tento směr vznikl už na začátku minulého století, dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické možnosti,“ říká k návrhu jeden z autorů Mathias Müller.

„Název Keystone má symbolický význam,“ uvedla k projektu Hana Samuelová, marketingová manažerka Karlin Group. „Je to nejen výraz pro nosný kámen tvořící střed klenby či oblouku v architektuře, ale pro nás vyjadřuje i spojení mezi starým a novým Karlínem, propojení centra města s oblastí Karlína, Libně a Palmovky. Je to další krok k regeneraci a revitalizaci karlínského území, na které se Karlin Group dlouhodobě zaměřuje.“

Keystone vzniká ve velmi významné části pražského Karlína, neboť plánovaný rozvoj tohoto území schválený v územním plánu počítá s výstavbou mostu přes řeku Vltavu, který bude navazovat na Šaldovu ulici a spojí Karlín s Holešovicemi. Keystone tak bude v budoucnu vévodit jedné z nejdůležitějších karlínských křižovatek a je prvním komerčním objektem, který fakticky zahajuje revitalizaci Rohanského ostrova. Na Keystone naváže společnost Karlin Group v blízké době rozvojem území mezi Pobřežní ulicí a řekou, a to plánovaným rezidenčním a administrativním komplexem River Gardens, který počítá s výstavbou až 130 000 m2 nadzemních komerčních a rezidenčních ploch v horizontu následujících 5-10 let.

„Pro někoho je největším životním požitkem čokoláda, kaviár nebo šampaňské. Pro nás je jím budovat kvalitní architekturu. A požitek je ještě příjemnější, když si ho můžete znovu vychutnat po době delšího nedobrovolného půstu,“ komentuje zahájení stavby Keystone Serge Borenstein, zakladatel společnosti Karlin Group.Karlín Group
Společnost vznikla v roce 1997 z iniciativy zakladatele Serge Borensteina a soustřeďuje své investiční a rozvojové aktivity především na oblast Prahy 8, a to hlavně na Karlín a Libeň, kde vlastní velké množství pozemků. Nově se společnost začala zaměřovat také na Prahu 12. Během příštích několika let zde chce vybudovat tisíce metrů čtverečních kancelářských, obchodních, bytových i zábavních prostor. Velký důraz klade Karlin Group na kvalitu architektury všech realizovaných i plánovaných projektů. To potvrdil i její zisk prestižních ocenění „Best of Realty“ (Nejlepší realita) a „Building of the Year“ (Stavba roku) za projekty Palác Karlín, Corso Karlín, Kotelna a Kollárova 14. Nejaktuálnější vizí společnosti je revitalizace významné části doposud nerozvinutého území Rohanského ostrova. Budoucí zástavba této lokality na břehu Vltavy s názvem River Gardens navazuje na již dokončený bytový projekt River Diamond a bude mít výrazně rezidenční charakter. Rezidenční bydlení doplní budovy s administrativní funkcí, které vzniknou podél Rohanského nábřeží. Výstavba projektu River Gardens představuje zhruba 130 000 čtverečních metrů nadzemních hrubých ploch a téměř 5 mld. Kč nákladů investovaných v horizontu pěti až deseti let.

Vinci Group
Celosvětově největší stavební společnost s aktivitami v 75 zemích a počtem zaměstnanců 158 000. Vinci Construction, součást skupiny Vinci, je jediným akcionářem společnosti SMP CZ, a. s., která působí v mostním stavitelství, jediným akcionářem stavební společnosti FCC – První česká projekční a stavební, a. s, a jediným vlastníkem společnosti PRŮMSTAV, a. s. s více než šedesátiletými stavebními zkušenostmi v oblasti pozemního stavitelství. Dne 1. června 2009 byla dokončena fúze společností PRŮMSTAV, a. s. a FCC – První česká projekční a stavební, které jsou obě členy skupiny VINCI CONSTRUCTION. Nástupnickou organizací se stala Průmstav, a. s. Spojení těchto společností vedlo k vytvoření stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti skupiny VINCI CONSTRUCTIONS. a. s.


Architektonické studio EM2N
Mathias Müller

Narodil se v roce 1966 v Curychu, kde také vystudoval architekturu. Od roku 1997 působí v architektonickém studiu EM2N Architekten. V roce 2004 získal cenu Swiss Art Award. Od roku 2005 působí jako hostující profesor na EPF v Lausanne a od roku 2009 také na ETH V Curychu. Od roku 2006 je členem Federation of Swiss Architects.
Daniel Niggli
Narodil se v roce 1970 v Oltenu. Architekturu vystudoval na ETH v Zurychu. Od roku 1996 působí v architektonickém studiu EM2N. V roce 2004 získal cenu Swiss Art Award. Od roku 2005 působí jako hostující profesor na EPF v Lausanne a od roku 2009 také na ETH V Curychu. Od roku 2006 je členem Federation of Swiss Architecs.


Architekti EM2N k projektu Keystone:
Proč jste si vybrali právě kubismus?
Dnešní uniformní globální architekturu vnímáme velice skepticky. Snažíme se, aby naše vlastní architektura byla specifická a kontextuální. Kdykoli připravujeme nový projekt, prozkoumáme místní podmínky a usilujeme o to, aby výsledné řešení vstupovalo do dialogu s daným místem. Když jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže tento směr vznikl už na začátku minulého století, dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické možnosti.

Jaké barvy jste použili?
Budova má plošky připomínající krystal. Jednotlivé šikmé povrchy fasády dokáží zachycovat a odrážet světlo a barvy z okolí. Proto nás barvy zajímají méně než to, jakým způsobem použité materiály a povrchy odrážejí světlo. V hlavní části budovy používáme pololesklé hliníkové panely a sklo nad základnou z hrubého betonu a zkoumáme tu a mísíme smyslové a taktilní vlastnosti různých materiálů. Ve vstupní části budovy dovádíme stejné téma odrazů ještě dál, a to tak, že používáme na podlahy nerezovou ocel s teracem a na stěny a stropy nerezovou ocel s benátským štukem. Výsledek bude velkolepý a zároveň i plný života, a bude mít osobitý, jedinečný charakter.

Je to váš první projekt v České republice nebo v Praze?

Ano, je, a jsme skutečně velice nadšení, že smíme dotvořit tvář tohoto výjimečného evropského města jednou ze svých prací. Bude pro nás velice zajímavé vidět, zda náš příspěvek bude impulzem pro ostatní. Možná že podnítíme v bohaté a mnohovrstevné historii Prahy a velkých architektonických tradic, které jsou zde stále přítomny, vznik nového stylu.

Jak se vám práce na tomto projektu líbila?
Projekt měl výborný start s náročným zadáním od developera, které nám nasadilo laťku vysoko. Následná spolupráce s místními partnery probíhala naprosto hladce a bezproblémově. Měli jsme jasný cíl a šli jsme za ním velice přímočaře. Protože se nespokojujeme s návrhy na papíře, ale rádi vidíme své projekty realizované, jsme teď samozřejmě nesmírně šťastní, že tyto hladce probíhající přípravy vrcholí v realizaci budovy.

Jak vidíte budoucnost architektury administrativních budov?
Věříme, že zákazníkům už dnes nestačí čirá kancelářská plocha. Lidé tráví spoustu času na pracovišti, a tak na kanceláře a administrativní budovy pohlížejí stále víc jako na místa, se kterými by se rádi identifikovali a cítili se v nich jako doma. Objevují se nová řešení pracovišť a jejich kvalita je stále důležitější. Zároveň investoři začínají být unavení stále stejnými skleněnými krabicemi bez tváře a chtějí vytvářet budovy se specifickým charakterem. Města si říkají o kvalitnější architekturu. Navíc dnes existuje megatrend ekologických řešení. Podle nás by konečným cílem měla být architektura s nulovými emisemi CO2, specificky vyvíjená v každém jednotlivém kulturním kontextu.

Projekt Keystone naleznete na stránkách autorů zde (doplněno Stavbaweb).


Zdroj: TZ Real Estate Karlín Group, PLEON Impact, 30.3.2010Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*