Kinokavárna v Liberci

Vybudování Kinokavárny v kině Varšava je výsledkem občanské aktivity, která se snaží opravit zchátralou budovu posledního kamenného kina v Liberci a vytvořit v něm spolkový dům. Tuto krásnou stavbu navrhli v roce 1922 místní architekti Effenberger a Noppes ve stylu art-deco, investorem byl osvícený podnikatel Franz Sieber.
Třípatrová částečně podsklepená budova kopíruje svah ulice Frýdlantské a zároveň důmyslně propojuje o dvě podlaží rozdílné výškové úrovně ulic Mariánská a Frýdlantská. První dvě patra sloužila kinu, v podkroví byla autodílna. Tento progresivní funkční model byl inspirován americkým vzorem. V průběhu 20. století byla budova na pozadí politických změn, kterými prošlo hlavní město tehdejších Sudet-Reichenberg, několikrát rekonstruována, naposledy v 60. letech 20. století. Zmizely zdobné prvky na fasádě, zazděny byly systémy přirozeného odvětrávání, došlo k dalším často nevratným škodám. Výsledkem byl nelichotivý stavebnětechnický stav, podtržený uzavřením kina v roce 2008, kdy město přestalo jeho provoz dotovat, protože komerčně neobstálo v konkurenci s nově vybudovanými multiplexy.

V roce 2012 se v atmosféře, kdy město Liberec chtělo poslední kamenné kino ve městě prodat, zformovala skupina veřejnosti, která založila spolek Zachraňme kino Varšava. Úplnému prodeji se bohužel nepodařilo zabránit – prodána byla vrchní část budovy. Ale spodní část, tedy kinosál, foyer a balkon si spolek od města Liberec pronajal a začal připravovat rekonstrukční práce. Netopilo se tu, rozvody sítí technické infrastruktury se nacházely v havarijním stavu a veškeré dřevěné konstrukce v sále byly napadeny dřevokaznou houbou. Zastupitelstvo města rozhodlo o alokaci části peněz utržených z prodeje restaurace – 1,8 milionu Kč – na rekonstrukci objektu, kromě toho Město Liberec ve spolupráci se spolkem zorganizovalo veřejnou zakázku na opravu foyer. Částka zdaleka nebyla dostatečná, rekonstrukce probíhala za vydatné podpory dalších subjektů. Kromě finanční pomoci to byly sponzorské dary a také obrovské nasazení desítek dobrovolníků.

Tři z pěti členů spolku jsou praktikujícími architekty, takže mohli připravit plány rekonstrukce foyer na kavárnu. Celý projekt byl od počátku postaven na snaze propojit staré s novým a ke kultivované stavební meziválečné struktuře přidat novou, kvalitativně odpovídající vrstvu. Nánosy z minulosti se odstranily, zároveň však bylo záměrem zachovat všechno cenné a ke stavebnímu dílu přidat prvky zcela současné. Odstranily se stěny, které bránily větrání do anglických dvorků, obnovovaly se vlysy na stěnách.
Jemnou hru obloučků na podhledu stropu korunovala původní repasovaná svítidla, která se našla pod podiem. Dominantou prostoru kavárny je nyní bar s deskou z osmicentimetrové liberecké žuly. K uličnímu parteru nastavily kolemjdoucím vlídnou tvář nové masivní dubové dveře s mosaznými prvky a skleněnými fasetkami. Veškeré práce se prováděly s maximálním zřetelem na ducha stavby, který prostupuje celek i její jednotlivé detaily.
Snahou bylo poučení z historie – ne její adorace, ale ani její popření. Rekonstrukce tak obohatila historické stavební dílo o současné prvky a snažila se vyhnout pokleslým stavebním zásahům, kterých jsme dnes tak často svědky jak na rovině stavební, tak architektonicko-výtvarné. Velká část stavebních a projekčních prácí byla dokončena díky obrovskému úsilí desítek dobrovolníků, kteří pracovali bez nároku na honorář. Svým nasazením pro věc potvrzují občanskou poptávku po smysluplnosti existence spolkového domu ve městě, ve kterém žijí.
Autorská zpráva
Foto: Aleš Jungmann, Roman Dobeš, Jiří Žid


 

KINOKAVÁRNA, rekonstrukce foyer kina Varšava v Liberci

Místo: Frýdlantská 285/1, 460 01 Liberec 1
Investor: Statutární město Liberec, Liberecký kraj, spolek Zachraňme kino Varšava, občané Liberce veřejnou sbírkou, mnoho firem z regionu sponzorsky
Autoři: Spolek Zachraňme kino Varšava  – Petr Hubáček/Oftis Opta; Zuzana Koňasová; Ondřej Pleštil/Ondřej Pleštil architekt; Jiří Žid/re : architekti
Barevné řešení: Rudolf Hůlka
Statika: Ing. Karel Otřísal
TZB: Milan Klogner, Marin Pelc; vytápění – Ing. Jiří Plánička
Požární řešení: Ing. Petr Kohout
Rozpočet: Ing. Antonín Buchar/Propos
Hlavní dodavatel: E11 s.r.o, spolek Zachraňme kino Varšava

Na realizaci se podíleli při dobrovolných brigádách: Tereza Bartošová, Vít Beneš, František, Bielik, Marie Čáslavská, Petra Dobešová, Jana Dřevěná, Zdeněk Dřevěný, Pavel Exner, Martina Fišerová, Anna Fürstová, Barča Havrdová, Kateřina Hejralová, Rudolf Hůlka, Jiří Hořínek, Tobiáš Hrabec, Sára Kordová, Jiří Kozák, Wojciech Lesiak, Tereza Lešniovská, Jiří Novotný, Jan Novák, Jan Odvárka, Martin Odvárka, Vanessa Paskovská, Ondřej Pchálek, Pavel Petr, Lenka Procházková, Michal Prokop, Tomáš Prokop, Jitka Proušková, Kája Pánková, Anežka Straková, Tomáš Stránský, Věra Střižíková, Verča Sulková, Kamil Jan Svoboda, Ondřej Synek, Markéta Tůmová, Anna Volková, Tomáš Votoček, Jan Vrabec, Anna Žihlová a mnozí další

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*