Knihovna a radnice Kardašova Řečice — soutěž o návrh

Město Kardašova Řečice vyhlásilo 14. 3. 2013 veřejnou architektonickou soutěž o návrh radnice a knihovny. Vítězné řešení by mělo být známo na konci června. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.


Stávající  objekt klasicistní radnice z roku 1822 sice není nijak památkově chráněný, ale tvoří přirozenou dominantu náměstí. Město proto očekává od architektů respekt k jeho urbanistickým a architektonickým hodnotám.  V minulosti se uvažovalo i o jeho úplné demolici a na jeho místě měla vyrůst nová moderní architektura. Tento záměr však nenašel dostatečně kladnou odezvu mezi místními občany, kteří se v anketě vyjádřili spíše pro revitalizaci  starého objektu. Ta rozhodně nebude jednoduchá. Velkým problémem je zejména vysoká hladina spodní vody. Ve sklepení lze dokonce často najít souvislou vodní hladinu.  Město má připravené financování stavby, již si nechalo zpracovat stavebně technický průzkum objektu a celý záměr konzultuje s odborníky
„Rekonstrukce je nezbytná a chceme s ní začít co nejdříve,“ uvedl Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice. „Radnice a knihovna sice vypadá zvenku relativně zachovale, ale veškeré vnitřní vybavení je již dávno za hranicí své životnosti. Pracovníci knihovny, návštěvníci i knihy samotné zde trpí vysokou vnitřní vlhkostí a nezdravým prostředím. Předpokládáme, že by revitalizace objektu neměla stát více než 29,5 mil. Kč včetně DPH.“

Město si transparentně vybere z desítek návrhů
Do soutěže o návrh se běžné hlásí desítky architektů se svými návrhy a podobný počet očekává v Kardašova Řečice. Nejvhodnější řešení budou městu pomáhat hledat nezávislí architekti Petr Hrůša, Radek Zeman, Jan Brotánek a Michal Fišer.  K výběru jsou přizváni i experti na knihovnický provoz, na rozpočet stavby a energetickou náročnost provozu v rekonstruovaných stavbách.

V prvním kole se bude hodnotit pouze koncepční a dispoziční řešení. Do druhého kola postoupí nejvýše 8 návrhů, které budou vyzváni k dopracování návrhu konstrukčního řešení.

Účelem soutěže o návrh je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele a následně zadat zakázku na zpracování  projektových prací v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona  o veřejných zakázkách.
Po ukončení soutěže bude uspořádána veřejně přístupná výstava všech architektonických návrhů. Při zahájení výstavy a veřejném vyhlášení výsledků se budou moci občané seznámit s  prací poroty a diskutovat o zvoleném řešení s odborníky.

Soutěž o návrh by měla proběhnout u všech stavebních zakázek nad 10 mil. Kč
Architektonická soutěž o návrh je nejtransparentnější a nejefektivnější způsob, jak zadat tento typ veřejné zakázky. Je to jediný způsob, jak si může město vybrat projekt pro veřejnou zakázku podle kvality řešení a celkových investičních nákladů.

Jihočeská Kardašova Řečice je přesto jedním z mála českých měst, které se rozhodlo zadat veřejnou zakázku na projekt formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh by se přitom měla konat u všech veřejných zakázek, kde předpokládaná stavební investice překročí 10 mil. Kč a projekt tedy bude stát více než 1mil. Kč.
Ve vyspělém světě je tento způsob naprosto běžný, například v sousedním srovnatelně velkém Rakousku se jich ročně koná zhruba 1400. U nás se však soutěže o návrh pohybují v řádu jednotek. Většina měst a veřejných zadavatelů si hledá projekt podle nejnižší nabídkové ceny. Ta ale představuje cca desetinu z celkových investičních nákladů. A příliš levný, nekvalitní projekt vede k nekvalitní stavbě a  často i vyšším realizačním nákladům za provedení stavby, nemluvě o následných provozních nákladech.  Za vše mluví například veřejně známé zkušenosti při  výstavbě českých justičních paláců. Jejich projekty se vybíraly podle nejnižší nabídkové ceny a opravdu stály jen několik desítek milionů korun. Jejich výstavba se však prodražila v řádech miliard a o jejich provozní  funkčnosti se v mnoha případech dodnes vedou spory.

Město Kardašova Řečice je menší středisková obec  s 2 300 obyvateli, které v běžném roce hospodaří s 50 mil. Kč ročně.  Počet návštěvníků místní knihovny stoupl za poslední 2 roky o 25 %. Vloni do knihovny zavítalo  8000 obyvatel.

Ing. Markéta Kohoutová,
organizátorka architektonické soutěže o návrh s následným jednacím řízením bez uveřejnění
www.soutez-o-navrh.cz

Kontakt: marketa.kohout@seznam.cz, 603541033

Soutěžní podmínky

Související články:
Kardašova Řečice hledá nejvhodnější architektonické řešení nové knihovny a radnice 21.2.2013 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*