Komentář k výsledkům architektonické soutěže na KKVC ve Zlíně

Otevřený dopis vypisovateli a garantu odborné úrovně soutěže

Předem bychom chtěli zdůraznit, že tento komentář není míněn a nechceme, aby byl vykládán, jako kritika práce soutěžících kolegů. Chceme, aby vyvolal diskusi a změny v chování porot architektonických soutěží a pomohl k jejich větší transparentnosti a komplexnosti při hodnocení soutěžních návrhů. Komentář je veden striktně mimo osobní rovinu.

Nejen jako soutěžící, ale také jako zlínští patrioti, cítíme se nuceni vyjádřit k průběhu a
výsledkům proběhnuvší soutěže. Zejména z důvodu, kdy ve výsledcích spatřujeme souhru řady neduhů, kterými trpí architektonické soutěže u nás vůbec. Tímto dopisem se obracíme jak na vyhlašovatele soutěže zodpovědného za vývoj daného areálu, tak na komoru architektů, která je odborným partnerem dialogu. Níže se pokusíme na příkladu zlínské soutěže a jejím průběhu, poukázat na jednotlivé nedostatky, díky kterým je dle našeho názoru výsledek soutěže zcela proti duchu zadání. … celý článek

Petr Janda, Michal Pešák, Pavel Martinek, Jan Lapčík,
autorizovaní architekti ČKA, účastníci soutěže


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*