Komora architektů nesouhlasí s návrhem politiky územního rozvoje

Česká komora architektů (ČKA) nesouhlasí s novým konceptem celorepublikového územního rozvoje, který zpracovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Komora to dnes ČTK sdělila v tiskové zprávě. Architektům na dokumentu s názvem Politika územního rozvoje ČR 2008 vadí především jeho údajná nekoncepčnost a nedostatečná účast odborníků, obcí a měst na jeho přípravě. MMR se ke stanovisku komory s odkazem na nadcházející jednání s ČKA nevyjádřilo.

Politika územního rozvoje má být podle MMR nástrojem pro koordinaci územního plánování krajů a obcí, propojovat má i koncepce a činnost ministerstev a správních úřadů. Týká se i takových staveb, jako jsou například dálnice či elektrárny.

Dokument, který významně ovlivňuje územní plánování na úrovni krajů i obcí, nemůže být pořizován bez účasti obcí, zejména větších měst, míní komora. Účast krajů považuje ČKA za nedostatečnou, protože prý ne vždy zastupují i zájmy obcí na jejich územích.

Stavební zákon prý navíc stanoví, že PÚR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje jednotlivých krajů, územních plánů obcí, regulačních plánů a pro rozhodování v území. „V okamžiku, kdy by se části schválené územně plánovací dokumentace obce dostaly do rozporu s PÚR, mají pozastavenou platnost a budou se muset měnit v souladu s PÚR. Tímto způsobem může Politika územního rozvoje výrazně zasáhnout do rozvojových plánů a záměrů obcí,“ uvedl sekretář ČKA Jiří Plos.

Architektům vadí také údajná nedostatečná účast odborníků na přípravě dokumentu. „Je škoda, že v počátku nebyl sestaven kvalitní tým odborníků. Odborná veřejnost, a to nejen architekti, ale i inženýři, geografové, sociologové, ochranáři či ekonomové, se na přípravě dokumentu ve větším rozsahu nepodíleli,“ podotkl Milan Körner z Asociace pro urbanismus a územní plánování.

Veřejnost mohla k návrhu PÚR vyjadřovat připomínky od června do 25. září. Této možnosti prý využila podle vlastního sdělení i ČKA. Zástupci komory prý budou o jejím stanovisku na MMR jednat 13. listopadu. Ministerstvo předpokládá, že konečný návrh dokumentu předloží vládě do konce letošního roku.

Zdroj: Zpráva ČTK 11.11.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*