Konference VODA 2020

Druhá sekce konference VODA 2020 bude zaměřena na hospodaření s vodou v sídlech.
Tématem přednášek bude tedy nejen nakládání se srážkovou vodou v intravilánu, ale také zajištění vody pro všechny, zlepšování kvality odpadní vody a modernizace a obnovy hospodářské infrastruktury, především pak vodovodů a kanalizací.

„Vodní toky odvádí velmi rychle srážkové vody mimo území České republiky, aniž by se stihly vsáknout. Tento fakt významně ovlivňuje zásobu podzemních vod na našem území, což souvisí také se zásobami pitné vody pro obyvatele naší země. Rozvoj infrastruktury ve městech a obcích by proto měl umožňovat přirozené vsakování srážkových vod a minimalizovat jejich odvod do kanalizace“, říká Ing. Miloslava Melounová, předsedkyně České společnosti vodohospodářské ČSSI.

Na přednáškách budou vysvětleny zásady navrhování objektů hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, metody a způsoby využití srážkových vod, zmíněno bude propojování vodárenských soustav i nové možnosti a technologie při úpravě pitné vody či plán rozvoje vodovodů a kanalizací v ČR. Nebude chybět téma zvyšování kvality odpadních vod a mezi představenými projekty se objeví třeba Ústřední čistírna odpadních vod v Praze na Císařském ostrově z roku 1968, která byla v letech 2015-2020 rozšířena o novou vodní linku. ČOV vyčistí přibližně 96 % odpadních vod hlavního města.


Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
garanti: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miloslav Šír, CSc.

Téma 1 – Srážková voda v intravilánu
Téma 2 – Zajištění vody pro všechny 
Téma 3 – Čištění odpadních vod

___

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3

Konference představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství – v prostředí, v němž žijeme.

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika 

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze a výstava Stavba a voda.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

podle podkladů pořadatele

Související články:
Konference VODA 2020 – program sekce A  20.8.2020
Voda 2020 – stavba a voda  30.6.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*