Konstrukce akustických příček Knauf v nové centrále ČSOB v Praze

Nová budova centrály ČSOB byla navržena s důrazem na co největší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí tak, aby splnila požadavky na nejpřísnější certifikaci LEED Platinum. Díky použití špičkových technologií je tak jednou z nejmodernějších budov v Evropě. Splňuje i ty nejpřísnější ekologické standardy, je bezbariérová a střechu opět v plném rozsahu kryje zeleň. Spolu se stávající budovou tvoří pestré a vzájemně se doplňující pracovní prostředí. Základ objektu tvoří železobetonový skelet doplněný suchou výstavbou, na kterou bylo použito více než 90.000 m2 sádrokartonu Knauf.

Jestliže v zázemí budovy bylo vše podřízeno účelovosti, tak v administrativní části byla hlavním tématem akustika.
Prostor je členěn atrii, které prosvětlují interiér od přízemí až po střechu.
„V konstrukci atria (světlíku) jsme hlavně z důvodu akustiky, ale také částečně kvůli designu, použili děrované akustické desky Knauf Cleaneo, konkrétně s přímým kulatým děrováním 8/18R mm,“ uvádí v této souvislosti Viliam Pretzelmayer.

V jednotlivých patrech jsou umístěny rozsáhlé open space kancelářské prostory. Přestože v zázemí budovy je vše podřízeno účelovosti, v administrativní části byla hlavním požadavkem akustika. V konstrukcích suché výstavby byly použity speciální akustické desky Knauf i děrované akustické pohltivé desky Knauf Cleaneo. Konstrukce akustických příček byly provedeny dle požadavku jako Knauf W115, W116, případně W112. Díky těmto konstrukcím byla splněna stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 44 dB. Stěny byly finálně celoplošně přetmeleny Knauf Super Finish a přebroušeny do kvality Q3.

Konstrukce příček oddělující kanceláře a sociální zařízení jsou doplněny předsazenými stěnami. Ty zajišťují nejen dodržení akustických vlastností příček na straně kanceláří, ale jsou jimi vedeny i nezbytné instalace. Všechna místa, kde hrozila nedostatečná vzduchotěsnost konstrukce, se musela pečlivě akusticky utěsnit. Například elektroinstalační krabice (vypínače, zásuvky apod.) instalované v dutinách příček byly zvlášť opláštěné sádrokartonem. Jednalo se i o veškeré kabeláže, vzduchotechniku i ostatní instalace, které procházejí sádrokartonovými konstrukcemi pod zdvojenou podlahou. V některých případech, například u datových místností, byly použity z důvodu zvýšeného požadavku na protipožární ochranu speciální desky Knauf RED Piano.

Dokonale odhlučněná strojovna
Vzhledem k tomu, že nad strojovnou jsou umístěny zasedací místnosti, bylo nutné dosáhnout vysoké zvukové neprůzvučnosti stropu i stěn. Proto jsou ve strojovnách dva podhledy. První podhled je dvojitě opláštěný akustickou protipožární deskou Knauf RED Piano, doplněný 12 cm izolací, akustickými závěsy a pohltivými plechovými kazetami. K odhlučnění a vylepšení pracovního prostředí pro obsluhující personál strojovny byly na stěny instalovány akustické desky Knauf Cleaneo s větším kulatým děrováním 15/30R mm.

Dvojitý podhled je i v gastroprovozu. Základní podhled z protipožárních impregnovaných desek Knauf RED GREEN splňuje protipožární a  akustické normy, pohledový hygienické předpisy. V meziprostoru jsou vedeny všechny potřebné rozvody a instalace.

Nechybí ani bezpečností příčky
Specializovaná místnost velínu, ze kterého je řízen náročný provoz celého objektu, musí být dostatečně chráněna. V tomto případě jsou to konstrukce bezpečnostních příček Knauf W 118 (v provedení W112), s dvojitým opláštěním deskami Knauf WHITE (2x 12,5 mm) a ocelovým plechem 0,6 mm (bezpečnostní třída RC2). Speciálním řešením jsou i protipožární dveře, zabudované do bezpečnostní sádrokartonové konstrukce. V případě požáru uzavřou jednotlivé požární úseky a umožní bezpečný průchod nouzovými východy.

Na stavbě se uplatnily také speciální desky Knauf Drystar do prostor s vyšším vlhkostním zatížením. Najdeme je v garážích a v podhledu na propojovací lávce mezi novou a starou budovou.

Více o materiálech Knauf na www.knauf.cz

 
Nová budova ČSOB
Investor: ČSOB, a.s.
Architekt: architektonické studio Chalupa Architekti, s.r.o.
Projektant: AED project, s.r.o      
Generální dodavatel: HOCHTIEF, a. s.
Zpracovatel materiálů Knauf: PRETZELMAYER STAVBY, s.r.o. a INTER GIPS, s.r.o.
Použité materiály Knauf:
Sádrokarton Knauf WHITE, RED Piano, RED GREEN, GREEN, CLEANEO, DIAMANT, DRYSTAR, tmely Knauf UNIFLOTT, Knauf Super Finish

podle podkladů společnosti KNAUF Praha


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*