Konverze sklářské haly v Josefově Dole – Huť Marie

Přestavba bývalé sklárny v Josefově Dole na objekt se sportovně-kulturním využitím, víceúčelovou halou a zázemím. Objekt je součástí centra obce, tvoří celek s dalšími významnými objekty (kostel, železniční zastávka…). Zachováváme maximum stávajících konstrukcí a otvorů, očišťujeme co je možné, vyzdvihujeme původní industriální podobu, inspirujeme se obrazovými záznamy a pohlednicemi. V interiéru používáme fragmenty někdejší sklářské výroby – drcené sklo a zbytky ze sklářských procesů, v štítu obnovujeme kruhové okno, okna v hale rozšiřujeme do původní velikosti, obnovujeme jim oblouky, odhalujeme původní keramické parapety. Komíny opravujeme, větrací objekty na hřebenu střechy též, jejich boční stěny prosklíváme. Bouráme objekty, které byly k hale dodatečně přistavěny.
V přízemí je vstup, recepce s těle­sem komína, šatny pro veřejnost, průjezd pro auta do haly, šatny. Scházíme dolů do prostorů lázní se saunou a odpočívárnou, šatny slouží pro fitness, hřiště i samotnou halu. Fitness je dvoupodlažní, s částí pro crossfit s dvojitou světlostí. Hlavní hala je víceúčelový sál, poskytne příležitost basketbalovému, badmintonovým, tenisovému či volejbalovému hřišti. Též možnost akcí pro 400 lidí. Výklenky ve stěně slouží jako sklady s náčiním. V přední části objektu je zázemí pro veřejnost. Ve východním křídle je byt a kavárna s vnější tera­sou. V druhém nadzemním podlaží pak dva sály k pronajmutí. Vertikální propojení podlaží zajišťuje repasovaný původní industriální výtah s obsluhou. Některé stěny jsou ponechány bez povrchové úpravy, jsou vypískovány, očištěny, jiné nahrubo omítnuty. Hala je opatřena osvětlovací a ozvučovací technikou, umožňuje konání koncertů. Terénní poměry na pozemku jsou ponechány s minimál­ními úpravami, pouze se změnami povrchů. Na severní straně pozemku jsou dvě beachvolejbalová hřiště. Po obvodu pozemku doplňujeme pěší stezku pro pohyb územím.

Autorská zpráva

Architekt: Architektura / David Kraus
Spolupráce: Miroslav Styk, Viktor Kákoš
Místo: Josefův Důl č.p. 113, Dolní Maxov, Liberecký kraj, Česká republika
Rok projektu: 2020
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 1 500 m2
Hrubá podlahová plocha: 2 250 m2
Užitná plocha: 1 800 m2
Plocha všech dotčených pozemků: 6 967 m2
Rozměry základní hmota: 50 m x 25 m; 14 270 m3
Fotografie: Anna Kubátová / Huť Marie


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*