Kordovská nebo Kordovský, architekti: Provozní budova společnosti Cortex spol. s r. o.

Novostavba společnosti Cortex v pražských Vysočanech slouží administrativnímu provozu spojenému s marketingovými službami.

Místo stavby: U Elektry, Praha 9
Investor: Cortex, s. r. o.
Architekt a generální projektant: Kordovská nebo Kordovský, architekti, s. r. o.
TZB: Techorg, s. r. o.
Generální dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Nadzemní hrubá užitková plocha: 2000 m2
Celkový hrubý obestavěný objem: 11 000 m3
Celkové náklady stavby: cca 60 mil. Kč
Foto: Ladislav Vrbata

Stavba je navržena jako dvojpodlažní administrativní monoblok s ustupujícím třetím NP a polozapuštěným suterénem, který využívá sklonu svahu pro jeho snadnou přístupnost pro zásobování. Základním prvkem návrhu nově projektované stavby je maximální transparentnost a flexibilita.
Požadavkem investora je poskytnout svým spolupracovníkům a klientům soudobé a přátelské pracovní prostředí a vyjádřit empaticky vztah klient – firma i řešením jejího sídla.Prostředky zvolené k dosažení tohoto cíle jsou:
– Využití základních estetických vlastností stavebních materiálů, jako jsou beton, sklo, keramika a dřevo.
– Pravdivé užití konstrukčních a interiérových prvků.
– Jednoduché a přehledné interiérové řešeni s důrazem na flexibilitu měnícího se provozu.
– Péče o parter a zahradní úpravy celého pozemku a přístupů k němu.Základní výtvarný princip navrhované stavby je založen na užití jednoduchých hmot, které dávají možnost snadno pochopit vnější i vnitřní uspořádání stavby. Plášť budovy je navržen v pasivním energetickém standardu jako kombinace zdiva s keramickým obkladem a oken a stěn ze systémové sloupko-paždíkové fasády se skly s vysokým tepelným odporem s vnitřním měkkým pokovením. Proskleni v okenních otvorech a v prosklené fasádě je navrženo vždy po celé výšce administrativních podlaží.
Výklopně otvíravá okna jsou rozmístěna v pravidelném rastru. Protisluneční aktivní ochrana je navržena z motorových spouštěcích Alu žaluzií s vedením v lištách a s individuálním ovládáním centrálním větrným a klimatickým čidlem pro možnost jednotného řízení (override).Na střeše umístěný administrativní „pavilon“ je rovněž celoprosklený se shodnou konstrukcí fasády, pouze okna jsou na celou výšku místnosti a umožňuji výstup na terasu střechy. V tomto podlaží je protisluneční ochrana řešena jako vnější pevná z dřevěných fošen kladených vodorovně, které přistíní fasádu, neomezí však výhled z budovy. Jako prvek protisluneční ochrany je použita i železobetonová konzola nad jižní fasádou 2.NP.
Vnitřní prostor budovy je řešen jako univerzální umožňující jak velkoprostorové, tak individuální kanceláře, dělené v jednotném dispozičním modulu za pomoci systémových příček a dělicích paravánů.Podlahy jsou dvojité s možnosti vytvářet různě vysoké (ve výškovém modulu 150 mm) úrovně pracovišť podle požadavku investora. Ve většině prostor budovy nejsou navrženy podhledy. Všechny povrchy základní nosné konstrukce jsou z pohledového betonu, včetně stropů.Základní hmota objektu je doplněna na východní straně kontrastní stěnovou věží se schodištěm a sociálním vybavením, která propojuje všechna podlaží objektu.
Hlavni nosné konstrukce představuje železobetonový monoliticky skelet, v suterénu v kombinaci s železobetonovými stěnami, založený na desce. 3.NP má vodorovnou stropní konstrukci navrženu ze dřeva s použitím viditelných lepených nosníků. Většina betonových konstrukci včetně schodišť je přiznaná jako pohledový beton.Vnější plochy kolem objektu jsou parkově upraveny z místně dostupného materiálu, který je využit místo odvozu k deponování pro vytvoření terénních úprav, sloužících k odpočinku pracovníků firmy a společenským akcím.Budova využívá soudobých technologii pro kontrolu prostředí: Jako zdroj tepla a chladu tepelné čerpadlo země – voda. Zdrojem primární energie je soustava zemních vrtů. Pro distribuci tepla a chladu je využito zejména topně chladicích trámů (indukčních jednotek) ve spojení s otopnými tělesy a teplovzdušnými jednotkami zajišťujícími vytápěni sociálního, technického a skladového zázemí. Zásobováni elektrickou energii je doplněno o soustavu solárních panelů a záložní zdroje. V budově je využíván rozsáhlý systém slaboproudé strukturované kabeláže vedené ve zdvojených podlahách a několikanásobně zálohované napojeni do telekomunikačních sítí.

Publikováno v časopise Stavba 2013/3, str. 14-17

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*