Kulturní centrum Zahrada

Fotogalerie ke článku (10)

1 NP

1 NP

3 NP

3 NP

Řez

Řez

Situace

Situace
Celá fotogalerie (10)

Kulturní centrum Zahrada přestavba a nástavba objektu jeslí včetně úpravy Malenické ulice
Adresa: Malenická 1784,148 00 Praha 11, Jižní město II.
Investor: Městská část Praha 11 (zástupce investora: Jan Šimůnek, místostarosta Eva Šnellerová)
Architekt: Architektonický atelier ABV
Autoři: Petr Benda, Jaroslava Klimešová
Spolupráce: Michal Vrba, Radka Smutná, Hana Polidarová
Výtvarná díla: Šarlota Zahrádková
Stavební část: Jakub Kašpar, Miroslava Staňková
Statika: Jan Margold, Marek Schejbal
Zdravotechnika: Jana Viktorinová
Vzduchotechnika: Karel Havlík
Vytápění: Jan Kovařík
Silnoproudé rozvody: Jiří Veselý
Slaboproudé rozvody: Irena Sládková
Prostorová akustika a elektroakustika: Martin Čech
Scénická technologie: ITS Praha, s. r. o., Bogomil Michajlov, Jiří Herout, Jiří Polidar
Požární ochrana: Maxmillian Schmidt
Komunikace a ter.úpravy: Alena Pechová
Dodavatel: Památky Tábor, s. r. o.
Stavbyvedoucí: Michal Hájek
Soutěž: 1998
Projekt: 1999 ÚR, 2000 SP
Realizace: 10/2000 — 3/2002
Plocha stavebního pozemku areálu: 3788 m2
Zastavěná plocha: 1378 m2
Zpevněná plocha: 747 m2
Celkový obestavěný prostor: 11 700 m3
Celková užitná plocha: 3592 m2
Provozní plocha: cca 3200 m2

STAVEBNÍ NÁKLADY
Pozemek: vlastní
Úprava a napojení sítí: 0,1 mil Kč
Stavba objektu HSV: 22,0 mil Kč
PSV: 11,0 mil Kč
Technická zařízení včetně scenické technologie
a ozvučení: cca 15,0 mil Kč
Venkovní úpravy: 6,5 mil Kč
Vybavení: 3,0 mil Kč
Vedlejší náklady: 3,8 mil Kč
Celkové náklady vč. DPH: 61,4 mil Kč
Náklady/m2 užitné plochy: cca 15.311 Kč
Náklady/m3 obest. prostoru: cca 4760 Kč

ZADÁNÍ
Kulturní dům Sluníčko, zařízení Městské části Praha 11, sídlil po celou dobu své existence v pronajatých prostorách. Byl vždy navštěvován všemi generacemi, jeho programová náplň byla a je velice pestrá a zahrnuje nejen vzdělávací a umělecké kurzy, ale i pohybové aktivity a pořady pro veřejnost. Záměr přestavět stávající, již delší dobu nevyužívané jesle, předpokládal získat vlastní objekt včetně víceúčelového sálu, kde by mohly být provozovány veškeré stávající i nově zamýšlené činnosti. Během realizace bylo nově vznikající zařízení přejmenováno na Kulturní centrum Zahrada. Součástí investice byla i rozsáhlá úprava a regenerace přilehlé Malenické ulice včetně zeleně a veřejného osvětlení. Původní zahrada jeslí měla být jednoduše upravena jako venkovní pobytový prostor s malou letní scénou a vodním prvkem.

POPIS STAVBY
Nejen z provozního řešení přestavby, ale i z urbanistické situace, vznikla potřeba orientovat hlavní vstup do areálu z prostoru Jírovcova náměstí — z náměstí je přístup také do základní školy a do restaurací blízkého obchodního centra.
Stavba jeslí je symetrická — tři pavilony kolem atria uprostřed. Tento princip je zachován a rozvinut v dispozici a členění nového objektu. Pro stavbu víceúčelového sálu bylo nutno rozebrat hospodářský pavilon. Na původní střeše objektu v nové nástavbě (dvou křídlech spojených prosklenou chodbou), je tělocvična a kreslírna se zázemím. Jádrem nového uspořádání je krytá dvorana s ochozy v místě bývalého atria jeslí. Vznikl tak společenský a výstavní prostor, ze kterého je možné vstupovat do jednotlivých částí centra. Je zde rovněž umístěna recepce s pokladnou (ve vstupním koridoru), šatna pro návštěvníky a občerstvení. Dvojice nových schodišť a výtah v prostoru dvorany nahrazují původní vertikální komunikace. Dvoupodlažní trakt kolem nové dvorany je adaptován na učebny, pracovny a dílny se zázemím. Víceúčelový sál o kapacitě cca 180 diváků je navržen jako jednoduchá hmota bez oken, jejíž uliční fasáda je horizontálně členěna dřevěným obkladem a pásem pro vizuální komunikaci. Řešení sálu s rovnou podlahou umožňuje univerzální využití. Interiér je pojat v kontrastu ke vzdušnému a prosvětlenému charakteru dvorany, která tvoří foyer sálu. Uplatňují se zde převážně akustické obklady na stěnách a konkávní podhled. Na vstupním průčelí objektu jsou osazeny panely pro instalaci firemního označení a propagaci programu centra.

KONSTRUKCE A MATERIÁLY
Konstrukci původního objektu jeslí tvoří montovaný železobetonový systém VVÚ-ETA. Stav před přestavbou byl dobrý, kromě výplní otvorů a izolačních souvrství plochých střech. Konstrukce nástavby je lehká z kombinace oceli a dřeva. Střecha dvorany z polykarbonátových pásů je nesena dřevěnými lepenými vazníky, které jsou podpírány ocelovými sloupy, jež zároveň vynášejí ochoz na úrovni patra. Konstrukci víceúčelového sálu tvoří monolitické železobetonové stěny s žebry a zastřešení ocelovými příhradovými vazníky na rozpětí 13 m. Suterén byl oproti původnímu prohlouben. Strop suterénu je železobetonový monolitický.
Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou řešeny na principu Eurooken, uplatňují se větší prosklené plochy nástaveb. Plné části obvodového pláště nástaveb jsou sendvičové s vnějším lícem z dřevěných palubek. Povrchy podlah tvoří běžná slinutá dlažba (dvorana a komunikace), dubové parkety (sál), sportovní stěrková podlaha (tělocvičny), běžné PVC (ostatní učebny), dřevěné rošty (venkovní terasy). Obklady stěn dvorany a sálu jsou akustické na bázi dřeva. Ve dvoraně, sále a vybraných učebnách jsou instalovány sádrokartonové podhledy hladké a perforované (RIGITONE). Střešní povlak na nástavbách je z modifikovaných pásů VEDAG, oplechování ze sortimentu LINDAB. Část střechy mezi křídly nástavby je řešena jako střešní zahrada. Prosklené plochy nástavby jsou stíněny venkovními roletami. Technické zařízení objektu (strojovny vzduchotechniky, chlazení, vytápění a rozvodny) je převážně umístěno v podzemí víceúčelového sálu. Ve dvoraně je vestavěn hydraulický výtah Thyssen. Víceúčelový sál je vybaven jednoduchou jevištní technologií, ozvučením a osvětlením. V rámci přestavby byly vyměněny všechny instalace a ve vybraných místnostech rozvedena strukturovaná kabeláž.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*