Kulturní klub města Písek — rekonstrukce a dostavba

Fotogalerie ke článku (5)

Kulturní klub města Písek

Kulturní klub města Písek

Kulturní klub města Písek

Kulturní klub města Písek

Kulturní klub města Písek

Kulturní klub města Písek

Pudorys

Pudorys

Podélný řez

Podélný řez
Celá fotogalerie (5)

Adresa: Nábřeží 1. máje č.p. 1605, 397 01 Písek
Investor: Město Písek
Autor: Adam Rujbr
Projektant: ELSEREMO, a. s., IBC
Dodavatel: Kočí, a. s.
Termíny: projekt 2003-2004, realizace 2004-2005
Zastavěná plocha: 1755 m2
Celková podlahová plocha: 3976 m2
Celkový obestavěný prostor: 20 812 m3
Náklady na m² podlahové plochy: 4300 Kč/m2
Celkové náklady: 171 mil. Kč

Nosná konstrukce: stávající zděná + nový železobetonový skelet
Konstrukce podlah: masivní parkety, dlažba, marmoleum, zátěžové
Výplně otvorů: dřevěné Euro
Izolace: kontaktní z kamenné vlny tl. 120 + systém odvětrávané fasády
Střecha: sedlová
Příčky: pórobeton, v podkroví sádrokarton

Autor fotografií: Filip Šlapal


Charakteristika stavby:
Původní třípodlažní budova kulturního domu z padesátých let minulého století byla transformována na multifunkční společenské centrum. Původní vnější tvář budovy byla kultivována. V nově přistavěných částech je naopak přiznána doba vzniku pomocí užitých soudobých materiálů — hliníkové rámy, velkorysé prosklení, dřevěný obklad. Řád původní stavby je respektován. Uplatňuje se kontrast šedé omítky původní budovy se svěží přírodní texturou dřevěného obkladu v nově dotvořených částech. Zastřešení východní fronty tvoří jednotící prvek pomocí ploché střechy s přetaženou římsou. Rekonstruované i nově vzniklé interiéry charakterizuje četné užití ušlechtilých materiálů: například kartáčovaná ocel madel a zábradlí s velkorysými plochami skla. Ta se uplatňují především na nově vestavěných balkonech a přísálí I. patra a v průhledech do zahrady na jižní stěně.

I. podzemní podlaží - z prostoru staré kotelny vznikl, díky ponechání původního technického vybavení, futuristicky vyhlížející klub Kotelna s přiléhajícím barem, skladem a strojovnou výtahu.

I. nadzemní podlaží - využitím původního technického zázemí vznikl zajímavě řešený klubový prostor Uhelna a přilehlý salonek. Zbývající část má samostatný vstup a je ji možno využít k pronájmu.

II. nadzemní podlaží — ze vstupní haly přivádí návštěvníky do předsálí hlavního sálu dvě impozantní křídla schodišť. Dispoziční prostor hlavního sálu lze díky unikátnímu teleskopickému zařízení tribuny hlediště velmi snadno přestavět. Hlavním prostorem je menší sál s jevištěm a hledištěm, využitelným pro divadelní účely a konference. Z jižní strany přiléhá k hlavnímu sálu prostor letní scény.

III. nadzemní podlaží — dvouramenným schodištěm se vstupuje na podestu druhého patra, odkud je vstup do jednacího sálu a nově vzniklé klubovny.

IV. nadzemní podlaží — podél západního traktu objektu jsou umístěna kompletně vybavená apartmá pro účinkující a kanceláře.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Děkuji za zajímavý článek s obrazovými přílohami o rekonstrukci KKmP , která ve své době byla v Písku veřejností sledovaná a měla, jak to bývá, příznivce i odpůrce. Patřil jsem a patřím k první skupině.

    Z číselných údajů mi vychází, cena za m2 podlahové plochy 43000 Kč (171000000 : 3976 = 43008). Vím, že zejména audio a video vybavení a elevační hlediště byly nákladné a v textu uvedená cena 4300 Kč/m2, i na dobu před cca 15 lety, je nízká. Zdraví TF

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*