Landscape festival pokračuje

Život v Praze již od začátku prázdnin zpestřuje šestý ročník festivalu Landscape. Na 60 výtvarných děl, instalací a intervencí do veřejného prostoru od českých i zahraničních architektů a umělců s podtitulem Objevte pražskou divočinu! ozvláštňuje dosud poměrně problematické lokality. Jsou to místa mimo centrum hlavního města, o nichž se vedou stálé diskuze, tedy Vítkov, Rohanský ostrov a Štvanice. Mezi umělci a architekty, kteří se do projektu zapojili, najdeme mimo jiné Kurta Gebauera, Milenu Dopitovou, Tomáše Vaňka nebo  H3T architekty, skupinu Woven či Trevisan ateliér+. Důležitou součástí festivalu budou v září diskuse či komentované prohlídky, jejichž cílem je poukázat na chybějící nebo špatná řešení městské krajiny a hledání cesty k těm správným. U příležitosti festivalu vyjde také česko-anglický průvodce PRAGUESCAPE představující výrazné projekty krajinářské architektury, které byly realizovány na území Prahy v posledních zhruba třiceti letech.

Doprovodný odborný program 5. září nabídne komentovanou prohlídku spojenou s debatou o urbanistickém vývoji dolního Žižkova s přesahem do výtvarného umění, diskutovat budou například Tomáš Mikeska, radní pro územní rozvoj M. části Praha 3 nebo historik umění Jiří T. Kotalík. 10. září bude pod názvem Urbánní struktury revitalizovaných industriálních území v hlavním městě Prahy tématem debaty politiků, odborníků a veřejnosti bude prostupnost a propojenost území v rámci vytváření nových urbanistických struktur na Praze 3, 7 a 8. Mezi debatujícími najdeme Petru Kolínskou, radní pro územní rozvoj HMP nebo architektku Yvette Vašourkovou. Zelené střechy jako součást sídelní zeleně budou tématem mezinárodní konference, již povedou špičkoví odborníci Vera Enzi (AU) a Kelai Diebel (NL)  a která se v divadle Ponec uskuteční 13. září. Na závěr budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2018. Dalšími tématy zářijových debat a diskuzí budou 17. září strategie umísťování uměleckých děl a drobné architektury do veřejného prostoru za účasti zastupitele HMP Matěje Stropnického nebo výtvarníka Čestmíra Sušky,  19. září adaptace na klimatické změny v hlavním městě Praze za účasti radní hl. m. Prahy pro životní prostředí Jany Plamínkové či J. Richtra z IPR Praha, 24. září dopravní infrastruktura s ředitelem Odboru regionálního rozvoje MMR Františkem Kubešem a architekty z FA ČVUT v čele s Jiřím Klokočkou. Vítkov jako krajina umění a české státnosti bude tématem debaty a performance 26. září, která připomene i vazbu rodiny Medků k tomuto památnému vrchu.

I nadále bude pokračovat kulturní program, 30. srpna představí divadelní soubor Depresivní děti touží po penězích Naše furianty, veselohru o útrapách vlastenectví v nelehké době a 2. září oživí instalací na Rohanském ostrově umělci z Festivalu nahých forem v performanci nazvané Nahé formy Pražské divočiny; v týž den se nad Vojenským muzeem bude konat také open-airová verze tanečního představení Different? o tom, jak být spolu i díky našim rozdílům, organizované divadlem Ponec a Tancem Praha. Deklamaci současných básníků v lokalitě Dolního Žižkova a Vítkova v čele s Eugenem Brikciem a koncert skupiny Vítrholc přinese 18. září Poezie a psané slovo na Žižkaperku. Výstava Ivan Medek – Nesmlouvavě přímý gentleman bude v průběhu září připomínat historickou úlohu rodiny Medků ve vztahu k Národnímu památníku na Vítkově.

Hlavní ideou letošního festivalu Landscape je vytvoření alternativní turistické trasy vůči přehřátému centru, vzájemné propojení Holešovic, Karlína a Žižkova a představení potenciálů možných budoucích center společenských aktivit. Festival chce poukazovat na problémová místa a zároveň vyvolávat diskusi a hledat či nastiňovat nová řešení. Zajímá se jak o zanedbané objekty a areály, jejichž hodnota by měla být zachována pro příští generace, tak hlavně o celá území, která si zaslouží citlivý urbanistický a krajinářský přístup s důrazem na udržitelnost rozvoje lokality. V tomto duchu se v minulosti festival věnoval například industriální památce Nákladového nádraží na Žižkově, zavřenému obchodnímu centru Slezanka a textilní továrně Karnola v Opavě nebo například areálům nemocnic v Plzni.

ŠTVANICE – VELKÉ BENÁTKY
Tento významný pražský ostrov s bohatou historií, kdysi nazývaný Velké Benátky, na oživení zašlé slávy teprve čeká. Landscape festival do této lokality intervenuje hned několika způsoby. Ve spolupráci s Vilou Štvanice proměnil po dobu trvání festivalu památkově chráněnou a zchátralou Fuchsovu kavárnu na veřejně přístupnou galerii, ve které je možné vidět například výstavu věnovanou umění ve veřejném prostoru s názvem Místo umění nebo výstavu Zahradní úpravy koupališť v proměnách času. V západním cípu ostrova instalace slovenských architektek ze studia Vowen navrací Praze zašlou tradici říčních lázní. Vzpomínka je věnována také smutnému osudu legendárního zimního stadionu, který byl zbourán v roce 2011. U Mystic skateparku je ke zhlédnutí velkoformátová výstava Landskate věnující se vztahu a interakcím skateboardingu a veřejného prostoru.

PŘÍVOZ NA ROHANSKÝ OSTROV
Ze Štvanice se pak návštěvníci mohou díky přívozu během chvíle ocitnout v další z pražských divočin – na Rohanském ostrově. Zdánlivé území nikoho v budoucnu opanuje nejen rezidenční výstavba, ale jelikož se jedná o nadregionální biokoridor, vznikne zde také rozsáhlá zelená plocha sloužící nejen k zachytávání povodňové vlny, ale rovněž k rekreaci Pražanů. Pohled na současnou buš zde nabízí Vyhlídková věž z dílny architektů ze studia H3T. Souboj betonu s přirozenou sukcesí pak doplňují  sochy z dílny Dagmar Šubrtové nebo Marie Zandálkové. V Přístavu 18600 vyrostla pod taktovkou skupiny krajinářských architektů z ČKA – SZKT instalace Říční zahrada.

KARLÍN
Na Karlínském náměstí je pro návštěvníky připravena výstava Veřejný prostor CZ, hlavní důraz je však v případě lokality kladen na výraznou bariéru – severní svah vrchu Vítkov. Propojení Karlína s tímto ojedinělým ostrovem „divoké přírody“ stále chybí. Na tuto problematiku reaguje několik instalací, jejichž autory jsou například Deana Kolenčíková, Ondřej Pokoj, Iva Dvořáková či Jakub Fišer.

VÍTKOV
Trasa navede návštěvníky na vrch Vítkov – výraznou krajinnou dominantu v srdci Prahy a místo spjaté s významnými obdobími českých dějin. Tento symbol české státnosti nacházející se na rozhraní tří městských částí je místem, které rovněž čeká na strategickou integraci  do veřejného života obyvatel i návštěvníků Prahy. Intervence vycházející z právě vznikající studie obnovy se pokusí předeslat jeho budoucí podobu. Landscape festival zde připravil občerstvení a umělecky ztvárněné záchody sochaře Kurta Gebauera na místech, kde s tímto programem počítá tým autorů pod vedením krajinářského architekta Zdeňka Sendlera. Přední čeští a slovenští umělci i architekti se pokusí citlivými dotyky a proměnami transformovat Vítkov v krajinu umění. Návštěvníci se v tomto dočasném sochařském parku setkají s díly Mileny Dopitové, Tomáše Vaňka, Lenky Klodové, Lukáše Ehla, slovenského ateliéru 2021 a dalších autorů, kteří vytvořili pro tuto příležitost instalace reagující nejen na genia loci, ale také sté výročí vzniku ČSR.

DOLNÍ ŽIŽKOV

Festival oživuje i vybraná náměstí dolního Žižkova a širší lokality v okolí unikátní cyklostezky, která vede po jižním úpatí vrchu Vítkov na původním tělese jednokolejné železniční trati z konce 19. století. Cílem je nejen zatraktivnit její okolí, ale také propojit vrch Vítkov s intenzivně rekonstruovanou oblastí dolního Žižkova. Většina instalací zde vzešla z otevřené výzvy, kterou pořadatelé Landscape festivalu vyhlásili letos na jaře. Z více než čtyř desítek nápadů a návrhů vybrali odborníci z řad architektů, krajinářských architektů, výtvarníků a teoretiků především studentské projekty.

Doprovodný program Landscape festivalu Praha 2018 / září

2/9 
Nahé formy pražské divočiny/
performativní oživení instalací LFP připravené Festivalem nahých   forem
11.00–13.00
Rohanský ostrov

Different? Jak být spolu i díky našim rozdílům
/
open-airová verze divadelního představení, organizuje Divadlo Ponec a Tanec Praha
18.00–19.00
sraz/ 17.45 před divadlem Ponec

5/9        
Architektura, urbanismus a umění dolního Žižkova/
komentovaná prohlídka, debata s urbanisty a historiky
17.00 – 20.00
sraz/ Vojenský historický ústav
debata/ Družstevní kavárna, U Božích bojovníků 606, Praha 3
T. Mikeska, radní pro územní rozvoj M. části Praha 3
J. T. Kotalík, historik umění, AVU
I. Vavřík, architekt, urbanista
D. Merta, ředitel GJF
 
10/ 9     
Urbánní struktury revitalizovaných industriálních území v Praze

prostupnost a propojenost území – nové urbanistické struktury na Praze 3, Praze 7 a Praze 8
debata
křest publikace PRAGUESCAPE / Současná krajinářská  architektura ve veřejném prostoru Prahy
17.00–20.00
Informační centrum Prahy 3, Milešovská 1, Praha 3 
moderátor/ D. Merta
P. Kolínská, radní pro územní rozvoj, hlavní město Praha
T. Mikeska, radní pro územní rozvoj M. č. Praha 3
Y. Vašourková, architekt, Moba, CCEA
J. Klokočka, architekt, FA ČVUT
L. Anderle, ředitel Sekyra Group
M. Brlík, vedoucí kanceláře PAR, IPR Praha
H. Samuelová, Konsorcium pro Karlín

13/9      
Zelené střechy jako součást sídelní zeleně

10.00–18.00
Divadlo Ponec, Husitská 24a, Praha 3
konference
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2018
Proč a jak podporovat výstavbu zelených střech
Materiály a technologie používané při výstavbě zelených střech
Inspirující příklady zelených střech
zahraniční přednášející/ Vera Enzi (AU), Kelai Diebel (NL)
            
17/9      
Umění a architektura ve veřejném prostoru hlavního města Prahy/

strategie umísťování uměleckých děl a drobné architektury do veřejného prostoru
15.00–20.00
Vila Štvanice, Ostrov Štvanice, Praha 7
debata
moderátor/ D. Merta
Pozvaní odborníci a politická reprezentace:
A. Krnáčová, primátorka hl. m. Praha
M. Stropnický, zastupitel, hl. m. Praha
M. Juříková, ředitelka GHMP
M. Foltýnová, kurátorka GHMP
Č. Suška, Festival M3
J. Wolf, radní hlavní město Praha
Zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy

18/9      
Poezie a psané slovo na Žižkaperku/

deklamace současných básníků v lokalitě Dolního Žižkova a Vítkova.
vrch Vítkov
16.00–22.00
performance, happening, koncert
performance/ Eugen Brikcius
performance/ František Kowolowski
společná performance Skoulet to skupin Rafani a Vítrholc
společný koncert skupin Rafani a Vítrholc

19/9      
Adaptace na klimatickou změnu hl. města Prahy pomocí zelené infrastruktury
Cílem debaty je prodiskutovat možnost zmírňování negativních dopadů klimatické změny pomoci přírodě blízkých opatření zelené infrastruktury a pomocí zachytávání a hospodaření se srážkovými vodami v Praze.
17.00–20.000
Přístav 18 600, Rohanský ostrov, Praha 8
debata
moderátor/Michal Žák, ČHMÚ
 J. Plamínková, radní hl. m. Praha pro životní prostředí
E. Sojková, VUKOZ Průhonice
D. Hora, Treewalker
E. Lorencová, CzechGlobe
Š. Kyjovský, OCP MHMP
J. Pyšková, SZKT/ČAKA
I. Kabelková, FS ČVUT
J. Vítek, JV Projekt
J. Richtr, IPR Praha
M. Kazmuková, OCP MHMP
                        
24/9      
Mobilita hlavního města Prahy – dopravní infrastruktura/

propojení různých druhů dopravy, prostupnost území jednotlivých  
14.00–18.00
Galerie Point, Betlémské náměstí 5a, Praha 1
debata
F. Kubeš, ředitel Odboru regionálního rozvoje, MMR
J. Klokočka, FA ČVUT
P. Hlaváček, FA ČVUT
J. Kocourek, DF ČVUT
Zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
Zástupce hlavního města Prahy

26/9      
Vítkov – krajina umění – krajina české státnosti/

performance, debata, výstava
zasazení vinné révy sv. Václavem
17.00
prostor nad tunelem do Karlína
Medkové na Vítkově
debata
Národní památník na Vítkově, Praha 3
Ivan Medek – nesmlouvavě přímý gentleman
18.00–20.00
výstava
Národní památník na Vítkově, Praha 3
Doprovodný program bude zveřejněn formou FB událostí na profilu Landscape festivalu.
Více na www.landscape-festival.cz a na www.facebook.com/landscapefestival.

___

LANDSCAPE FESTIVAL se koná již šestým rokem. Je zaměřen na městský veřejný prostor: vztah mezi urbanismem, architekturou, zahradní architekturou, uměním ve veřejném prostředí, infrastrukturou a obyvateli města. Navazuje na program a doplňuje aktivity Galerie Jaroslava Fragnera. Kromě pražského prostředí se konal také v Opavě (2016) a v Plzni (2017).
Cílem je připravit zajímavou přehlídku výstav, land-artu a setkávání široké veřejnosti i expertů. Kromě vytvoření inspirativní galerie pod širým nebem, popularizace důležitých témat týkajících se rozvoje města se Landscape festival snaží také upozorňovat na problematické lokality a iniciovat jejich proměny.

pod záštitou/
Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR

tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*