Lávka přes Ohři

Visutá ocelová lávka pro pěší a cyklisty byla vybudována na místě mostu, ze kterého zbyl pouze středový pilíř. Tento pilíř byl v rámci stavby odstraněn. Cyklostezka vede hlubokým údolím řeky Ohře, má parametry bezbariérového přístupu a je napojena na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje č. 6.
 
Nová lávka s dřevěnou mostovkou je vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích. Konstrukce je zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou mírně ukloněných rovinách. Krajní zpětná lana jsou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana jsou pnuta mezi pylony. Pylony jsou vetknuty do opěr. Mostovka je dřevěná, mostiny se ukládaly na podélníky. Založení masivních železobetonových opěr je hlubinné na mikropilotách průměru 108 x 16 délky cca 8,5 – 9,0m. Kotevní bloky zpětných lan jsou přikotveny proti účinkům vodorovných sil trvalými zemními pramencovými kotvami, založeny jsou plošně.

Autorská zpráva
Lávka získala Cenu Svazu měst a obcí v soutěži Stavba roku 2021
Foto: Metrostav a.s.


Projektant: PONTIKA s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Pěkné a co děti? nepropadnou zábradlím?

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Ach a opět ta mapka k ničemu… přátelé, opravdu by s tímhle nešlo něco udělat?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*