Lávka Šébr

Lávka je umístěna na Šébru ve Stožeckém sedle mezi Stožcem a Pěnkavčím vrchem. Převádí cyklostezku přes frekventovanou silnici I. třídy č. 9, hlavní tah od Svoru na Rumburk a do Německa. Myšlenka vybudovat lávku v daném místě byla dlouhodobě zvažována svazem obcí, jehož představitelé chtěli propojit turistické trasy na obou stranách silnice. Záměrem bylo vybudovat nejen vlastní přemostění, ale i napojovací cesty na stávající turistické trasy. S ohledem na umístění byl vznesen požadavek na přejezd sněžné rolby a využití pro běžkaře.

Konstrukčně se jedná o obloukovou lávku s horní mostovkou. Hlavní oblouky jsou z lepeného lamelového dřeva, spojené příčníky z ocelových profilů. Hlavní nosníky roštu mostovky a vzpěry jsou rovněž z lepeného dřeva, příčníky mostovky jsou opět z ocelových profilů. Prostorové zavětrování je řešeno ocelovými odpínatelnými táhly. Mostovka je tvořena podélníky z lepených nosníků a příčně uloženými dubovými fošnami.

Ochrana dřevěných prvků je řešena oplechováním hlavních oblouků a nosníků roštu mostovky, podélníky mostovky jsou pod fošnami opatřeny izolačním pásem lepenky s přesahem tvořícím okapničku.

Zábradlí je ocelové s dvojitým madlem: v úrovni 110 cm pro běžný provoz a v úrovni 150 cm pro zimní provoz a cyklisty.

Založení je řešeno jako plošné. Paty hlavních oblouků jsou uloženy na kotevních blocích vystouplých z masivního betonového základu, který je překryt zeminou. Opěry jsou betonové se zavěšenými rovnoběžnými křídly.

Technické informace:
Charakteristika mostu: Trvalý obloukový dřevěný most s horní mostovkou pro pěší a cyklisty o jednom oblouku o rozpětí 30,0 m
Délka přemostění: 50,04 m
Délka mostu: 60,70 m
Volná šířka: 3,00 m
Šířka mostu: 3,40 m
Výška mostu: 9,10 m
Ostatní informace viz přiložené výkresy.

Podrobný popis konstrukčních částí:
Lávka je navržena jako oblouková dřevěná s horní mostovkou. Hlavní pole je tvořeno trojkloubovým obloukem z lepeného dřeva. Každý z oblouků je tvořen dvojicí trámů o rozměru 0,24 x 0,66 m. Vzpěry podpírající mostovku jsou rovněž lepeného dřeva o rozměrech 0,24 x 0,24, 0,24 x 0,30 a 0,24 x 0,39 m. Větší průřezy platí pro vzpěry s větší délkou. Hlavní nosníky mostovky jsou rozměru 0,24 x 0,6 m. Veškeré příčníky jsou navrženy ocelové s příslušnými rozměry. Zavětrování lávky je z ocelových táhel profilu 25 mm. Příčníky mostovky tvoří ocelové profily IPE 200, na které je uloženo 6 podélníků profilu z lepeného dřeva 0,15 x 0,25 m. Spojení oblouků je řešeno příčníky ze čtvercových trubek 200 x 200 x 10 mm.

Založení oblouku je provedeno patkách ze železobetonu. Rozměry patek pod oblouky jsou 4,0 x 6,0 m. Opěry jsou provedeny ze železobetonu a jsou rovněž založeny plošně. Délka opěr je 3,6 m, výška opěry O1 je 4,774 m resp. 3,875 m u O4. Na opěrách jsou zavěšena rovnoběžná křídla.

Na lávce je navrženo ocelové zábradlí s výplní z ocelové síťoviny. Výška zábradlí je 1,5 m z důvodu výšky sněhové pokrývky. Ve výšce 1,1 m je umístěno další madlo pro letní provoz. 

Na lávce jsou navržena ocelová ložiska a klouby svařené z plechů. Ložisko na opěře s nižší výškou opěry je pevné, na vyšší opěře pak posuvné. Dilatační spáry jsou překryty nerezovým plechem kotveným k závěrné zídce. Římsy na lávce nejsou.

Autorská zpráva

Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Humpal
Investor: Ústecký kraj
Zhotovitel: SaM Česká Lípa
Výrobce dřevěné konstrukce: TESKO konstrukce s.r.o. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*