Letní scéna Amfík

Oblečená neoblečená, obutá neobutá. Přes tisíc vzájemně propletených a ocelovými táhly sepnutých dubových pražců vymezuje na rozhraní města a krajiny místo. Travnatá mírná stráň obrácená k jihu na okraji menší dubiny. Pár metrů nad řekou Ohře, která tiše plyne v zahloubeném údolí, za ní rychle stoupají Doupovské hory. O něco výše na úpatí Svaté Hory je na nevýrazném terénním ostrohu rozložen středověký klášter žebravého řádu františkánů. Zde je místo, kde čas plyne o něco pomaleji. Lidé sem chodí z nedaleké Kadaně od pradávna, spočinout, oddechnout, pobavit se, pobýt v krajině. Dubová ohrada z masivních pražců vymezuje oválný prostor pro 300 sedících diváků, z něhož nepřestávají vnímat nedaleké nábřeží, sousední lesík, klášter za zády, nebe nad hlavou. Hrazení je po celém obvodu průhledné, představení je možné nakouknout i zvenku.
Jako košík do trávy je objekt posazen na žulovou terasu, netvoří bariéru v průchodu z města ke klášternímu parku. Otevřená letní scéna AmFík byla vystavěna na místě zpustlého letního kina jako součást projektu rozsáhlé postupné revitalizace kadaňského nábřeží podél Ohře na základě koncepce arch. Víta Brandy. Objekt AmFíku slouží pro konání kulturních představení pod širým nebem. Veškeré konstrukce jsou provedeny suchou montáží, plně a levně recyklovatelné. Hlediště využívá přirozené terénní konfigurace, v prostoru jeviště je trvale instalováno nízké podium, zároveň je možné zde vystavět speciální scénu. Součástí technického vybavení je na horním konci hlediště otevřená zvuková a osvětlovací rampa propojená zemním kanálem pro média s prostorem jeviště. Do pražců centrálního schodiště jsou vestavěna led diodová orientační svítidla. Objekt neobsahuje jiné stálé zázemí, to je řešeno v období sezóny v přistavěné maringotce.

Autorská zpráva

Autoři: třiarchitekti – MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. arch. Jana Ilková
Místo: Kadaň

Letní scéna Amfík byla nominována s dalšími 62 stavbami do semifinále České ceny za architekturu 2016.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*