Letní vyhlídková terasa

Areál se nachází u plavební komory v obci Spytihněv, na počátku Baťova kanálu na pravém břehu řeky Moravy. Nové přístavní molo výletních a sportovních lodí se nachází u břehu před plavební komorou, profil hrázního tělesa pak plynule přechází v přírodní amfiteátr. Výjimečnost prostředí s přístavem, plavební komorou, jezem s vodní elektrárnou, architekturou hrázních domků jako součásti obslužného systému plavebního kanálu Otrokovice-Rohatec, vybudovaného v třicátých letech minulého století Zemskou vládou a firmou Baťa, vytváří neopakovatelnou atmosféru, která přitahuje návštěvníky z blízkých i vzdálenějších regionů. Období od roku 1995 bylo časem oživování a propagace vodní cesty a cykloturistiky na nově vybudované stezce. Na řece se také pořádaly nekonformní kulturní a společenské události.

Z hlediska urbanistického je zachována charakteristická spojitost mezi objekty hrázních domků a vodním prvkem – přístaviště jsme doplnili objektem amfiteátru. Vyhlídková terasa pak tvoří přirozený spojovací prvek mezi domky a přírodním amfiteátrem.

Letní vyhlídková terasa s vlajkovou věží se využívá jako venkovní posezení u restaurace v jednom z domků i pro odpočinek turistů projíždějících na kolech nebo na lodích. Má trojúhelníkový půdorys natočený výraznou špicí se schodištěm proti proudu řeky směrem k amfiteátru, rovnoběžně s břehovou hranou. Její tvarosloví vychází z lodních motivů; návštěvníci rejdy tu najdou kryté posezení na úrovni terénu nebo na horní terase. Tato úroveň bude využívána částečně i jako hlediště pro kulturní a společenské akce v amfiteátru. Terasu stíní clony ve tvaru lodních plachet, poslední výškovou úroveň tvoří vyhlídková plošina s vlajkovými stožáry.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*