Mary McLeod: Le Corbusier, the New Woman, and Domestic Reform

Přednáška Mary McLeod „Le Corbusier, the New Woman, and Domestic Reform“ bude zkoumat vztah mezi dílem architekta Le Corbusiera a vznikem hnutí „nouvelle femme“ (Nová žena) ve Francii po první světové válce. Zaměří se na to, jak se proměna genderové identity žen a jejich sociálních podmínek (jako například jejich postavení v práci a takzvaná „krize služebnictva“) promítly do Le Corbusierovy vize rodinného života ve dvacátých letech 20. století. McLeod představí jedinečný vliv francouzské architektky a designérky Charlotte Perriand, která se ve svém díle snažila vytvářet funkční obytné prostory s vírou, že lepší design vytváří také lepší společnost, na návrhy Le Corbusierova studia. Představí i roli hnutí, vznikajícího tehdy ve Francii a Německu a zaměřeného na reformu domácnosti (zvláště pak vliv díla Paulette Bernège), na Le Corbusierovo pojetí moderního žití. Jedno z témat, které bude věnována pozornost, je také kuchyně, které se v jeho díle dostalo ve 20. letech význačnější pozornosti. Jako klíčový bude zkoumán projekt bytu pro Salon d’Automne (Podzimní salon) z roku 1929. Součástí přednášky bude rovněž projekce krátkého filmu od Pierre Chenala z roku 1931 L’Architecture d’Aujourd’hui (Architektura dneška), v němž Le Corbusier představuje tři ze svých vil navržených v pozdních dvacátých letech 20. století.

Mary McLeod je profesorkou architektury na Kolumbijské universitě, kde vyučuje teorii a historii architektury. Učila rovněž na Harvardově univerzitě, Univerzitě v Miami a na Institutu architektonických a urbanistických studií (Institute for Architecture and Urban Studies) v New Yorku. Studovala na Princetonské univerzitě, kde získala postupně bakalářský, magisterský i doktorský titul. Ve své výzkumné a publikační práci se zaměřuje na dějiny moderních hnutí a současnou teorii architektury, přičemž zkoumá témata týkající se vztahů mezi architekturou a ideologiemi. Byla spolueditorkou sborníků Architecture, Criticism, Ideology a Architecture Reproduction, a také editorkou a spoluautorkou knihy Charlotte Perriand: An Art of Living (Abrams, 2003). Byla iniciátorkou a spolukurátorkou výstavy Charlotte Perriand: Interior Equipment, která proběhla v Urban Center v New Yorku. V poslední době se pod záštitou Beverly Willis Architectural Foundation věnovala spolueditaci webové stránky zabývající se americkými architektkami – průkopnicemi. Její články byly publikovány v periodicích jako Assemblage, Oppositions, Art Journal, AA Files, JSAH, Casabella, Art Journal, Harvard Design Magazine a Lotus, ale také v dalších časopisech a antologiích – např. ve Food and the City, Le Corbusier: An Atlas of Modern Landscapes, Architecture School, The Sex of Architecture, Architecture in Fashion, Architecture of the Everyday, Architecture and Feminism, The Pragmatist Imagination, The State of Architecture, Fragments: Architecture and the Unfinished, Architecture Theory since 1968, Oppositions Reader, Le Parole dell’Architettura či v Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art. Získala několik stipendií a ocenění včetně Brunner Award, Fulbright Fellowship, NEH Award a dále grantů od New York Council of the Arts či od Graham Foundation.

Přednášku podpořila U.S. Embassy Prague.

Galerie VI PER
Vítkova 2, Praha 8
vipergallery.org
info@vipergallery.org

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*