Mateřská škola Nová Ruda

Hlavní cenu v letošním ročníku České ceny za architekturu získala školka ve Vratislavicích nad Nisou od Petra Stolína a Aleny Mičekové.
Na porotu zapůsobila jednoduchost a zdrženlivost uspořádání budovy školky, stejně jako využití prostředků, díky nimž se architektům podařilo realizovat projekt poskytující komplexní prostorový zážitek. Budova zasazená do venkovského prostředí je překvapivá, záhadná a zároveň současná. Porota považuje za inspirativní univerzální architektonické vlastnosti stavby a zároveň její citlivost vůči fyzickému kontextu místa s jeho omezenými rozměry. Každá třída mateřské školy má svůj vlastní duplex s prostorem pro aktivity i spánek. Ten je uspořádán flexibilně a „trampolína“ hravě spojuje obě podlaží třídy. Symetrické dispoziční uspořádání objektů obklopujících nádvoří umožňuje provozovat školku s menším počtem zaměstnanců. Dvojitá fasáda i přes průsvitnost a otevřenost vyvolává u dětí pocit bezpečí. V obálce stavby byly pečlivě vyříznuty velké okenní otvory, které rámují výhled do otevřené krajiny a zároveň osvětlují prostory směrem k vnitřnímu nádvoří. Ve všech částech stavby je zjevná mimořádně citlivá pozornost věnovaná přístupnosti každého prostoru, jak v interiéru, tak v exteriéru. Vnější prostory kolem budovy a mezi jednotlivými vrstvami fasády jsou cenné svým doplňováním a rozšiřováním relativně malého místa, ale pravděpodobně nejsou zcela funkční, protože jsou úzké a zcela na sebe nenavazují. Způsob, jakým architekti dosáhli velmi vysokého standardu stavby při skromném rozpočtu, je obdivuhodný. Precizní detaily, pečlivý a inovativní design interiéru i chytré využití materiálů činí projekt výjimečným a úspěšným.

Autorská zpráva:
Realizace školy řeší potřeby městského obvodu v návaznosti na rostoucí populaci. V těsném sousedství místa se nachází historická budova střední školy a několik rodinných domů, které v širším kontextu tvoří zástavbu až venkovského stylu. Pozemek na severně orientovaném svahu stíní budova školy, navíc přes něj vede několik tras infrastruktury. Prostor pro výstavbu školky zúžily také nová komunikace a parkovací stání. Veškeré tyto limity, stejně jako nové trendy v přístupu k dětem a kvalitě prostředí, v němž jsou vychovávány, vykrystalizovaly v návrh. Budova je zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem, který poskytuje dětem svobodu, vybízí je k objevování, dává jim možnost přizpůsobovat si prostředí, které nemusí být vnímáno jako definitivní. Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Vnější jemná průsvitná vrstva je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Možnost volného pohybu po objektu, jeho otevřenými prostory, umožňuje skvělou rovnováhu mezi pobytem uvnitř a vně. Toto řešení vybízí k nekonečnému objevování. Chceme děti naučit vnímat architekturu prostoru v různých formách, jež jsou v budově přítomné, a také si tento prostor umět přizpůsobit podle sebe. Paleta použitých materiálů je záměrně založena na světlých neutrálních tónech, aby mohla být dotvořena barevnými intervencemi svých obyvatel a ne definitivně předurčena. Věříme, že budova povede novou generaci k objevování, k pocitu sebejistoty a odpovědnosti za prostředí, ve kterém vyrůstají.

 

Stavitel 10/2019

Pocit bezpečí ve vlastním světě

U projektu mateřské školy ve Vratislavicích se architekt Petr Stolín rozhodl pro ojedinělé prostorové řešení – dům sestavil z několika obdélníkových hmot různých proporcí a spojitých teras. Zároveň na něm uplatnil koncept transparentnosti, takže se mění s intenzitou světla, které dopadá na jeho sklolaminátovou fasádu.
„Vnější fasáda domu jako jemný závoj objímá všechny prostory vnitřního světa školky a zároveň nahrazuje plot. Při pohledu z venku plášť nechává tušit dvě štíhlé hmoty obou oddělení, které jsou v zadní části propojeny společnými prostory. Tyto základní objemy mezi sebou vytvářejí příjemný prostor vnitřního atria,“ uvádí architekt Petr Stolín a dodává: „Už při samotném přístupu do školky si děti mohou dům prohlédnout a zorientovat se. Celý den pak objevují jeho zákoutí a možnosti pohybu v něm. V interiéru se střídají různě vysoká patra, propojená otvory ve stropech. Bočními ochozy mohou děti probíhat za fasádou, dostanou se tak až na hlavní terasu nad jídelnou. Celý dům je vlastně jedna velká prolézačka.“
Ve vyšších budovách jsou dvě oddělení po 25 dětech, ve spojovacím krčku jídelna, kabinet, kancelář a místnosti zázemí. Ve spodní části obou oddělení se nachází lůžková část, o patro výš herna s malým venkovním respiriem. Nejvyšší patro má největší světlou výšku. Ze stropu je tato učebna přisvětlena světlíky stejně jako jídelna v přízemí.
Součástí návrhu bylo i řešení předprostoru formou terasy se stromem, která navazuje na chodník a na parkovací stání.

Konstrukční řešení

Podél nové příjezdové komunikace byla realizována opěrná zeď z monolitického železobetonu, jež vytvořila zářez do svahu pozemku, prostor pro výstavbu objektu a částečně výškově rozčlenila venkovní pobytové prostory. Založení školky je plošné na základových pasech ze ztraceného bednění s provětrávanou mezerou pro eliminaci radonu.
Ze stavebního hlediska se jedná o kombinaci nosné obvodové stěnové konstrukce vyzděné z keramických zateplených broušených tvárnic a z části vnitřních ocelových sloupů. Výtahové šachty jsou provázány s obvodovým zdivem podlahovými podestami, které jsou součástí monolitické konstrukce. Vodorovné konstrukce tvoří předpjaté betonové stropní panely, zmonolitněné s železobetonovým věncem. Konstrukci střechy provozní části tvoří ocelové nosníky s vloženým trapézovým plechem s nadbetonávkou. Střecha nad přízemní částí má atiku, která je zároveň zábradlím terasy. Její pochozí vrstvu tvoří drážkovaná prkna ze sibiřského modřínu. Konstrukci horní vyhlídkové terasy tvoří nosníky IPE s vloženými příčníky. Pochozí vrstvy jsou z PVC fólie tl. 2,4 mm a ze skelného rouna ve světle šedé barvě.
Jako tepelná izolace střešních plášťů byl zvolen stabilizovaný EPS 150 se zvýšenou odolností namáhání v tlaku.

Obvodový plášť
Nosnou konstrukci obvodového pláště budovy tvoří žárově pozinkované ocelové sloupy obdélníkového průřezu a vodorovné profily, které nesou sklolaminátové trapézové desky v transparentním provedení. Tato konstrukce je k nosné konstrukci budovy uchycena pomocí ocelových příčníků a zavětrovacích táhel. Sklolaminátové desky se do podkladního roštu kotvily pomocí latí z hoblovaného modřínu. Pro prodloužení životnosti byly desky opatřeny povrchovou úpravou z nenasycené polyesterové pryskyřice.
Zdivo má vápenocementovou omítku, atika je z vnitřní strany obložena prkny ze sibiřského modřínu. Vnější výplně tvoří dřevohliníková okna a balkonové dveře s izolačním trojsklem (max. Uw = 0,8 W/m2K).

Interiéry
Šatny a jídelny od chodeb oddělují prosklené příčky, řešené jako bezrámová konstrukce s bezpečnostním lepeným sklem. V prostoru 1. a 2. NP byly stěny obloženy deskami OSB a přírodním linoleem. Pro podhledy byl zvolen obklad z jednovrstvé akustické dřevovláknité desky. Pro snížení kročejového hluku je ve skladbě stropu 1. NP tepelná a kročejová izolace z minerální vlny v tl. 30 mm.
Většina podlah má jako nášlapnou vrstvu přírodní linoleum. Nosnými vrstvami podlah jsou samonivelační lité anhydritové stěrky.
-red-
Foto: Alex Timpau, Tomáš Malý


 

Investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Realizační firma: BREX spol. s.r.o.
Užitná plocha: 425 m2
Obestavěný prostor: 3050 m3
Zastavěná plocha: 915 m2
Venkovní plochy: 770 m2
Náklady: 40 mil. Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*