Mateřská škola Nová Ruda/Vratislavice

Architektonická studie mateřské školky Nová Ruda ve Vratislavicích řeší potřeby městského obvodu v návaznosti na rostoucí populaci a na uvolnění prostor v základní škole. Vybraný pozemek je ve vlastnictví města a byl vytipován jako nejvhodnější vzhledem k plánované zástavbě bytových domů v blízkém okolí. Samotné místo je doposud nezastavěné, větší část územní plán určuje jako veřejnou zeleň. V těsném sousedství se nachází historická budova a pozemek umělecké střední školy a několik torzovitě rozmístěných rodinných domů, které v dalším kontextu tvoří zástavbu až venkovského stylu. Charakter území určeného územním plánem není zcela nejvhodnější, jelikož se jedná o severně orientovaný svah zastíněný vysokou budovou školy. Kromě toho vede přes pozemek několik tras infrastruktury, minimálně zpevněná komunikace a nároky na parkování zužují profil prostoru pro výstavbu školky.
Veškeré tyto limity a další faktory, které představují české normy pro výstavbu předškolních zařízení, stejně jako nové trendy v přístupu k dětem a kvalitě prostředí, v němž jsou vychovávány, vykrystalizovaly v návrh nové budovy.

Fasáda domu jako jemný závoj objímá prostory vnitřního světa školky, takže není třeba budovat plot. Vnější plášť nechává tušit dvě štíhlé hmoty obou oddělení, které jsou v zadní části propojeny společnými prostory šatny, jídelny a zázemí. Tyto základní objemy vytvářejí mezi sebou příjemný a chráněný prostor vnitřního atria.
Chceme děti naučit vnímat architekturu prostoru v rozličných formách, které jsme se snažili zapsat do celé kompozice. Již samotný nástup do školky je nechává si dům po cestě postupně prohlédnout a zorientovat se. Celý den tak mohou společně objevovat jeho zákoutí a možnosti pohybu v něm. Jejich třída není obyčejný obdélníkový prostor. Je to struktura, která je velkými okny propojena s exteriérem a uvnitř se střídají různě vysoká patra, která jsou opět propojena otvory ve stropech. Aktivity dětí tak mohou stoupat směrem ke slunci – ve spodní části se nachází lůžková část, nejklidnější místo, o patro výš je herna a malá svačinová kuchyňka. Už zde mají děti možnost vyjít ven do malého respiria a bočními ochozy probíhat za fasádou domu, odkud projdou až na hlavní herní terasu nad jídelnou. Celý dům je vlastně jedna velká prolézačka. Nejvyšší patro má největší světlou výšku a má sloužit jako učebna. Ze stropu je ještě přisvětlena světlíky stejně jako prostory jídelny v přízemí.

Kapacity objektu – jsou navrženy dvě oddělení po 25 dětech, kabinety pro čtyři vychovatele, kancelář pro vedoucího školky, místnost izolace pro jednu osobu, jídelna pro 30 dětí a čtyři dospělé.
Optimálně jsou navrženy i místnosti zázemí provozu – přípravna jídla, šatny zaměstnanců, úklidová místnost, technická místnost a skladové prostory.
Objekt díky svým venkovním terasovým plochám umožňuje hru venku na slunci. Tyto prostory jsou také vybaveny venkovními sklady na hračky a náčiní. Součástí návrhu je i řešení předprostoru formou nástupní terasy se stromem, která je veřejným prostorem. Navazuje na nové parkovací stání a chodník kopírující podélnou osu budovy. Zbylý pozemek by měl být komponován jako parková zeleň doplněná o drobné herní prvky pro potřeby školky, která tyto venkovní plochy bude využívat.

Objekt je navržen jako dřevostavba ze strukturovaných izolačních panelů. Materiály i povrchy jsou laděny do bílých tónů v kombinaci s přírodním dřevem na terasách a sklem v průhledech. Tento koncept doplňuje mléčný a translucentní polykarbonát vynesený na vnější ocelové a dřevěné konstrukci, který celý objem ozvláštňuje a vytváří pocit bezpečí ve vlastním světě.
Autorská zpráva

Autoři: Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Alena Mičeková, spolupráce Bc. Anna Hrušová, Ing. arch. Josef Stolín

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*