MDW Architecture: Residential Complex Le Lorrain

Konverze bývalého obchodu se starým železem na komplex sociálního bydlení.
Místo: Brusel, Belgie
Klient: Komunita Molenbeek-St-Jean
Architekti:
MDW Architecture
Statika: Waterman TCA
Strojírenství a elektro: MK Engineering
Dokončení stavby: 2011
Plocha: 835 m2
Foto: poskytnuto MDW Architecture


Renovací bývalého obchodu se starým železem na sociální bydlení vznikly čtyři byty v předním domě a tři mezonety v zadní části pozemku. Mezi oběma objekty je společný otevřený prostor dvora.

Urbanismus
Rezidenční projekt spočívá ve vyčištění a otevření vnitřku pozemku, jenž byl zcela zastavěn. Díky širokému otvoru může tato část ulice lépe "dýchat". Snaží se dát okolí nový pramen silné a vhodné moderní architektury a městského zásahu, který přinese prospěch celé komunitě, ale přitom zachová stopy průmyslové minulosti daného místa.

Architektura
Obecně návrh reflektuje soudobý přístup, založenáý na geniu loci a na požadavcích stavebního programu. Zahrnuje různé typologie bydlení: jednopodlažní, dvoupodlažní a třípodlažní byty s počtem ložnic od dvou do čtyř. Byty jsou uspořádány v jednom bytovém domě a třech řadových domcích v zadní části pozemku.

Protože pozemek je sevřen vysokými stěnami sousedních domů, bylo rozhodnuto, že vnitřek jeho plochy bude vyčištěn a že budou postaveny vyšší mezonety, aby se maximalizovalo množství pronikajícího světla slunečního záření. Toto rozhodnutí také umožnilo umístit garáže v úrovni ulice a vyhnout se tak úplnému odstraňování znečišťujících látek na pozemku.

V uliční frontě vyrostly byty ustoupené částečně zpět, tím se docílilo určité vizuální posloupnosti mezi ulicí a novým komplexem. Snížením východní dělicí stěny byl zmenšen pocit utlačenosti vnitřku pozemku, do nějž tak vniká více světla.

V komplexu je vyříznuta velká komunikační plocha pro setkávání a hru obyvatel. Každý dům má také soukromou zahrádku a ustoupený vstup, aby mezi veřejnou plochou a vstupními dveřmi byla určitá distance.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*