Mezinárodní soutěž hledá náměty na proměnu vltavského nábřeží v Praze

Skanska: Bridging Prague Award je příležitostí pro mezioborovou spolupráci na nových koncepcích, které by propojily řeku s historickou metropolí.
Festival reSITE, Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a společnost Skanska vyhlašují mezinárodní ideovou architektonickou soutěž, s cílem najít nové koncepce a návrhy pro nábřeží Vltavy v Praze. Uzávěrkou je pondělí 14. května 2012.


„Chceme od rozmanité skupiny soutěžících získat architektonickou vizi pro budoucnost Vltavy. Porotci se ve svém hodnocení zaměří na interdisciplinární přístup, který bude spojovat krajinářství, urbanismus, architekturu, umění, městskou ekologii a další obory. Moderní projekt pro město by totiž měl být právě takový,“
tvrdí Martin Barry, stipendista Fulbrightovy nadace a ředitel festivalu reSITE. Rektorka ARCHIP Regina Loukotová dodává: „Ideová soutěž i profesionály má Praze přinést to zásadní – nové koncepce a strategie. I k řešení složitých problémů může přispět jednoduchá a jasně vyjádřená myšlenka. Snad nám pohled zvenčí pomůže, abychom vztah řeky a města viděli novýma očima.“
Předmětem soutěže je nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty – z jihu Železničním a ze severu Libeňským.
Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dává příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí. Návrhy by měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.

Vítězové soutěže obdrží hodnotné finanční ceny ve výši 3 000, 2 000 a 1 000 eur, věnované hlavním sponzorem, společností Skanska. Její zástupkyně Lucie Nováková říká: „Tento projekt jsme se rozhodli podpořit hned z několika důvodů. Ochrana životního prostředí a snižování rizika negativního vlivu stavební činnosti jsou nedílnou součástí firemní strategie Skanska. ReSITE motivuje širokou veřejnost i odborníky k zamyšlení nad současným vzhledem města. Poukazuje na to, že vše se dá dělat citlivě a v rámci principů udržitelného rozvoje. To je i náš cíl. Proto považujeme spolupráci Skanska a reSITE za smysluplnou a v obou směrech velice přínosnou.“

Mezinárodní soutěž probíhá anonymně a je otevřena všem zájemcům bez ohledu na věk nebo profesi. Zúčastnit se mohou jednotlivci, ateliéry i týmy. Soutěžní návrhy budou hodnoceny dvoukolově, vítěze vybere hlavní mezinárodní porota. V té zasednou renomovaní odborníci, např. Kate Orff, Alexandros Washburn, Jakub Cigler, Adam Gebrian, Igor Kovačević nebo Jan Skalický.

Soutěžní podmínky a kompletní zadání se všemi podklady jsou k dispozici na webové stránce festivalu www.resite.cz/competition.
Účast v soutěži je bezplatná.
Samotné návrhy, zpracované v angličtině, se odevzdávají pouze v digitální formě – uzávěrkou je pondělí 14. května 2012.

—————————————————————

Soutěž je součástí prvního ročníku festivalu reSITE (Praha, 21-27. května), který se zabývá spoluprácí mezi různými obory, smeřujíc ke vzniku
přívětivějšího obytného prostředí ve městech. Festival zahájí dvoudenní konference a podpoří jej více než desítka doprovodných akcí pro veřejnost. První ročník, pořádaný pod záštitou hl. m. Prahy a Americké ambasady, se zaměří predevším na nevyužitá nábřeží Vltavy, městskou mobilitu a veřejný
prostor.
Festival reSITE pořádá stipendista Fulbrightovy nadace a profesor ČVUT, Martin Barry ve spolupráci s Nadací Partnerstvíi a mezinarodni vysokou školou ARCHIP.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*