Mierové námestie v Trenčíně

Memento tamen neminem aliam amittere vitam quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere quam eam quam amittat.
Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.
(Marcus Aurelius, Meditationes, liber II.)

Náměstí je srdcem Trenčína, odrážejí se v něm všechny dějinné stopy v paměti místa a je prostorem, s nímž se obyvatelé nejvíce ztotožňují. Nese s sebou radostné vzpomínky i smutky, dramata a loučení. Disponuje množstvím fascinujících momentů, jeho genius loci je silný a nezaměnitelný. Je to především podlouhlý „italský“ tvar prostoru, nad nímž se vznáší bouřlivé memento gotického hradu. Je to krásná radniční věž s branou uzavírající jižní stranu náměstí a nostalgický rakousko-uherský hotel na severní straně, ukrývající desku s připomínkou návštěvy římské legie. Je to mohutná piaristická kolej s barokním průčelím chrámu, postaveného dle vzoru římského Il Gesú ovládajícího jihozápadní zákoutí. Jsou to linie stromů Celtis occidentalis, vytvářejících neopakovatelnou jižní atmosféru.
Záměrem našeho projektu bylo tyto přednosti vyzdvihnout, posílit, očistit a zasadit do současného kontextu. Šlo především o nově přeskládaný povrch z původních kostek, lemovaný chodníky ze štípané mozaiky podél obchodních parterů. Vytvořili jsme nové, reprezentativní „srdce“ náměstí v podobě centrální eliptické plochy z řezaných kostek ve světlém odstínu a travnatých koberců. Toto místo nese další vrstvu vzpomínek – kromě barokního morového sloupu i připomínku doby dávné, avšak mající celoevropský význam – římskou minulost města Laugaricio. Zlatá kašna Marca Aurelia nese výše uvedený citát. Dalším z atraktivních prvků, posilujících význam náměstí, je bronzový model města ve formě sochařského díla po pravé straně vstupu do chrámu.
Cílem společné práce projektantů, zastupitelů a občanů byla fundovaná, kvalitní rekonstrukce náměstí a vše co vytváří pobytovou pohodu a podpoří nezaměnitelný genius loci – kvalitní parter domů a s ním související nabídku obchodů, kavárenských zahrádek, osazení nových pohodlných laviček, kultivovaná zeleň, nová atraktivní kašna a model města, pěkné dlažby, kvalitní mobiliář a veřejné osvětlení. Dále také bohatý společenský život, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše, co z náměstí vytváří vyhledávané místo pro občany města a podpoří jejich pozitivní identifikaci s místem, ve kterém žijí.
Autorská zpráva
Foto: Bořivoj ČapákInvestor: Město Trenčín
Autoři: Atelier RAW – doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina; spolupráce Ing. arch. Lenka Brychtová, Ing. arch. Lukáš Vágner
Stavební část: Pio Keramoprojekt a.s. Trenčín
Návrh kašny: akad. soch. Jiří Plieštik
Model města: akad. soch. Igor Mosný
Návrh zastřešení pódia: Ing. arch. Martin Beďatš
Koncepce zeleně: Ing. Přemysl Krejčiřík
Generální dodavatel: Cesty Nitra a.s.
Mobiliář: mm cité
Náklady: 5 mil. euro (125 mil. Kč)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*