Mimořádné příjímací řízení na Falkutě architektury ČVUT

Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, nebo ti, kteří v řádném řízení nebyli přijati, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Vybírat si mohou ze studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Elektronické přihlášky je potřeba zaslat do 26. května 2021.

„Koncem dubna jsme uzavřeli řádné přijímací řízení a kapacitu pro talentované a motivované uchazeče stále máme, zejména ve studijním programu Krajinářská architektura,“ říká proděkanka pro pedagogickou činnost prof. Irena Šestáková. Veronika Redlichová ze studijního oddělení dodává, že počet přijatých bude záviset na rozhodnutí děkana. 

Kdo může podat přihlášku?
Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách v sekci Uchazeči

Průběh přijímacího řízení
Přihlášený zájemce obdrží e-mail s pozvánkou k online testům. Kontaktní talentová zkouška bude stejně jako v letošním řádném přijímacím řízení nahrazena zasláním portfolia do 11. června 2021. Portfolio pro oba studijní programy musí obsahovat 3 práce dle zadaných specifikací (zátiší z kubistických předmětů, barevnou kompozici a zátiší s domácí rostlinou) a 3 až 7 prací dle vlastního výběru. 

15. června čeká potenciální studenty architektury 1. kolo přijímacích zkoušek – online test z prostorové představivosti zaměřený na práci s pravoúhlými průměty a stereometrii, a online test ze všeobecného přehledu v oblasti architektury a krajinářské architektury.

Ti, kdo postoupí do 2. kola přijímacího řízení, budou pozváni na online pohovor ve dnech 28. a 29. června 2021. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan Fakulty architektury ČVUT na základě pořadí uchazečů určeného podle počtu bodů získaných v obou kolech přijímací zkoušky a doporučení závěrečné přijímací komise. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. 7. 2021 na webu školy.

Fakulta uchazečům vzkazuje: nepropásněte termín SCIO testů
Test Obecných studijních předpokladů (OSP) složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO) fakulta neorganizuje, každý uchazeč jej musí absolvovat samostatně. Studijní oddělení akceptuje následující proběhlé termíny zkoušek:12. 12. 2020, 6. 2., 6. 3. 2021, dále také termín 22. 5. 2021, na nějž je však nezbytné přihlásit se nejpozději 6. 5. 2021 přímo na stránkách pořadatele.

Online Dny otevřených dveří v červnu
Pro uchazeče nejen tohoto přijímacího řízení škola chystá těsně před termínem mimořádného přijímacího řízení ve dnech 11. a 12. 6. 2021 také online Dny otevřených dveří. Kromě přednášek o možnostech studia na Fakultě architektury ČVUT se mohou přihlásit na praktické workshopy připravující na přijímací zkoušky. Škola nabízí workshop kreslení, deskriptivní geometrie nebo pohovor nanečisto. Přihlášky a více informací najdou zájemci na webu www.fa.cvut.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/dny-otevrenych-dveri.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*