Místo bývalého nádraží bude veřejná budova

Na rozhraní Nového Města a Karlína proběhne důležitá změna územního plánu, která pomůže zacelit jizvu v centru Prahy. Jaká konkrétní stavba v místě vznikne, pomohou určit urbanistické studie.

„Pozemky, kde se do 70. let nacházelo železniční nádraží, jsou majetkem hl. m. Prahy. Máme tak jedinečnou příležitost lokalitu proměnit v kus fungujícího města,“
vysvětluje Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Předtím, než změna územního plánu proběhne, by měly vzniknout urbanistické studie, které navrhnou několik řešení, co by na daném místě mohlo vzniknout. Vzhledem k povaze navrhované změny je jisté, že na pozemku vznikne pouze veřejná budova. S tím počítá i návrh Metropolitního plánu. Jedna z možností je, že by zde mohlo vzniknout napojení na Muzeum hlavního města Prahy.

O tom, jak by se Těšnov mohl proměnit, se diskutuje již delší dobu. Nutnost revitalizace Těšnova zmiňoval i světoznámý Dánský urbanista Jan Gehl v souvislosti s navrhovanými změnami v okolí Magistrály.

Historický vývoj území
Území dnešního Těšnova tvořilo volný prostor před hradbami Nového Města. Brána svatého Petra (Poříčská brána, Špitálská brána) sloužila pro vstup od Špitálských polí (tedy z oblasti pozdějšího Karlína).

Nádraží Praha–Těšnov (Denisovo nádraží), významná novorenesanční stavba, patřilo k trojici koncových nádraží pražského železničního uzlu. Otevřeno bylo v roce 1875, uzavřeno v roce 1972 po zrušení tratě do Vysočan. Z důvodu provedení přeložky sítí a výstavby severojižní magistrály bylo zbouráno severní křídlo budovy nádraží. Plány na její zachování nebyly zrealizovány a budova byla demolována dne 17. března 1985 kvůli zchátralému stavu.

Během výstavby metra linky C v 70. letech minulého století byla zbourána městská struktura převážně bytových domů v lokalitě dnešní zastávky Florenc. 

______________

Změna na Těšnově je podnětem na změnu územního plánu č. 44/2017. Informace o pořizování veškerých změn územního plánu naleznete na www.zmenaplanu.cz.

tisková zpráva IPR

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Prioritou je nutná redukce, lépe zrušení, magistrály probíhající centrem Prahy. To zn. konečně dořešit koncepci pražské dopravy (okruhy aj.) Řešení prostoru je následné.
    Pozemky města musí být zachovány jako rezerva pro veřejné stavby. Do ujasnění účelu nesmí být prodány developerům, jednalo by se o další zločin blokující rozvoj Prahy.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*