Monrock Max – výroba i v ČR

Fotogalerie ke článku (1)

Pokládka střešní izolace Monrock Max

Pokládka střešní izolace Monrock Max
Celá fotogalerie (1)

Po úpravě výrobní linky v Bohumíně začala společnost Rockwool sériově vyrábět nové typy izolačních desek pro ploché střechy Monrock Max i v České republice. Jedná se o speciální patentované dvouvrstvé desky, u kterých je do jednoho kompaktního bloku integrována spodní měkčí vrstva a horní velmi tuhá vrstva, která lépe odolává mechanickému namáhání. Stejné izolační desky již Rockwool řadu let úspěšně vyrábí v závodech společnosti v západní Evropě a v Maďarsku. Do konce letošního roku se v bohumínském závodě počítá s výrobou tisíců tun desek. Většina

S novou generací izolačních desek přechází společnost Rockwool také na objektivnější hodnocení střešních izolačních materiálů pomocí bodového zatížení. Bodové zatížení je definováno jako odolnost proti stlačení izolace o určité procento pod určitým tlakem. Podobnému zatížení, srovnatelnému s tlakem podpatku obuvi, je střecha podrobována pravidelně a test tedy lépe charakterizuje namáhání vodotěsné a tepelné izolace. Nové střešní desky Monrock Max mají toto bodové zatížení minimálně o 20 % větší než předchozí skladby se dvěma vrstvami desek (Spodrock a Dachrock). Desky Monrock Max jsou dodávány o výrobní tloušťce 80 — 240 mm, ve formátech 2000x1200 anebo 600x1000 mm.
 

Požární vlastnosti
Nová izolace je optimalizovaná, vzhledem ke zlepšeným mechanickým vlastnostem s ohledem na bodové zatížení poskytuje velmi dobré tepelné vlastnosti. Množství pojiva je limitováno pro dodržení co nejlepších požárních vlastností — třída reakce na oheň A1 je u výrobků z kamenné vlny Rockwool samozřejmostí, ale tato deska poskytuje mnohem lepší chování za požáru (vrchní vrstva rozvádí koncentrované teplo do větší plochy a současně pohlcuje hořlavé a kapalné složky tavících se střešních krytin.
Díky velmi dobré snášenlivosti kamenné vlny a vysoké teplotě tavení vláken (nad +1000 °C) není zapotřebí klást na tuto izolační vrstvu ani separační, ani požární mezivrstvu ze sklotkaniny. Při natavení krytiny na izolant Monrock MAX nevzniká ani riziko zahoření střechy, při správném tavení nedochází k ovlivnění pojiva ve styčné minerální vrstvě, ke které natavený asfaltový pás přilne. Svařování švů plastových krytin nebo asfaltových mechanicky kotvených krytin nepřináší propalování a tvoření drážek v izolantu vedle spojů.
Požární odolnost skladeb střech byly prověřovány zkouškami na nosném trapézovém plechu v souladu s normou ČSN EN 1365-2. Podařilo se dosáhnout odolnosti REI 30 a REI 45 minut při rozpětí podpor 6 m u spojitého nosníku o dvou polích a druhé sněhové vrstvě (platné podle ČSN EN 73 0035 v ČR). Izolační desky Monrock MAX o tl. 160 mm byly kladeny v jedné vrstvě, jako krytina byly použity střešní fólie z PVC-P (Sikaplan) a asfaltová modifikovaná dvojvrstvá krytina (Polygum ATAB), vždy mechanicky kotvené plastovými teleskopy (EJOT) k trapézovému plechu 150 x 280 x 0,88 mm.
Chování a šíření požáru střešním pláštěm při zatížení požárem shora se posuzuje při vnějším požáru. Za základní zkušební předpis byla nově přijata norma ČSN P ENV 1187, část 1 a 3: podle části 1 se testují střechy mimo požárně nebezpečné prostory a podle části 3 střechy v požárně nebezpečných prostorech. Samotné zkoušky se opírají o kontaktní namáhání hořícím předmětem položeným na krytinu (zkoušky podle části 1 citované normy) anebo současně zatížením sálavým panelem a proudícím větrem (zkoušky podle části 3 citované normy, která přináší oproti předchozí zvýšené požární zatížení).
Při potřebě aplikovat na střeše jakoukoli skladbu v ploše nad 1500 m2 bez omezení (požární pásy, ochranné zídky apod.) je nutno se prokázat platnou klasifikací podle ČSN P ENV 1187, díl 1, která se označuje BROOF (t1). Tato klasifikace může být nahrazena klasifikací podle části 3 téže normy, která má označení BROOF (t3). Vzorky plochých střech s tepelnou izolací Monrock MAX tl. 160 mm a s parozábranou byly sestaveny s krytinou PVC-P (FDT — Rhenofol CV), s jednovrstvou modifikovanou asfaltová krytina (Trelleborg — Mataki UnoTech) a jednovrstvý polyolefinový plastový pás (Trelleborg Ecoseal EP-FR). Všechny 3 alternativy krytin byly kotveny mechanicky k podkladní vrstvě plastovými teleskopickými kotvami. Bylo dosaženo klasifikace BROOF (t3), která umožňuje použít takto definovanou skladbu i v požárně nebezpečném prostoru. V prostoru mimo požární nebezpečí umožňuje stejně jako nižší klasifikace BROOF (t1) neinstalovat žádná zvláštní opatření při kladení na plochy nad 1500 m2 výměry (tj. bez požárně dělicích pásů, bez požárních zdí apod.).
Nutno ještě konstatovat, že Rockwool Slovensko, s.r.o. uskutečnil obdobné testy podle STN P ENV 1187, část 4 jako vůbec první společnost na Slovensku a dosáhnul klasifikace CROOF (t4) pro standardní plochy střechy bez nutnosti realizovat opatření pro dělení střechy požárními pásy nebo požárními zdmi pro výměry nad 1500 m2 a také klasfikace BROOF (t4) pro požárně nebezpečné prostory, což platí jak pro ploché střechy, tak pro střechy šikmé bez omezení. Zde byla testována skladba na trapézovém plechu s parozábranou a izolací Monrock MAX tl. 80 mm a jednovrstvá mechanicky kotvená krytina asfaltová (Trelleborg — Mataki UnoTech).
 
Akustika plochých střech
Akustické vlastnosti byly prověřovány na základě rozsáhlých testů střešních skladeb v CSI Zlín. Rockwool, a.s. podniknul několik měření na nosném podkladu z plného trapézového plechu anebo na děrovaném trapézovém plechu. Skladby byly měřeny s tepelnými izolacemi tl. 160 mm, s jedno- nebo dvouvrstvou asfaltovou krytinou, se speciálními akustickými pohltivými výplněmi trapéz. Tím byl získán soubor hodnot akustické absorpce systémových střech na perforovaném plechu (hodnota absorpce dosahuje až αw = 0,65 podle ČSN EN ISO 354 a 11654) a současně tyto skladby mají zjištěny i hodnoty vzduchové neprůzvučnosti (podle ČSN EN ISO 140-3) v rozmezí standardních skladeb v rozmezí Rw = 43 — 48 dB nebo Rw = 48 — 50 dB se speciální tlumicí fólií RAM (Rockwool Acoustic Membrane). Toto jsou na lehkou střechu na nosném trapézovém plechu velmi slušné a prakticky využitelné výsledky, navíc vždy podložené atesty z akreditované akustické zkušebny (laboratorní hodnoty).
 
 
Tisková zpráva firmy Rockwool, 15. května 2008
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*