Most Kosmonautů v Českých Budějovicích – 1. místo

V architektonické soutěži o návrh na nový most Kosmonautů přes řeku Malši v Českých Budějovicích zvítězil v konkurenci 24 účastníků návrh od ATELIER HORKÝ, se kterým bude Jihočeský kraj nyní jednat o podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace.
Soutěž byla vypsána jako otevřená a dvoufázová a návrhy hodnotila porota složená ze zástupců kraje a nezávislých odborníků. Mezi nimi byli architekti Ladislav Kuba, Jan Pačka, Eva Kovaříková a Luboš Zemen a dále odborníci na mostní konstrukce Tomáš Rotter a Michal Drahorád ze stavební fakulty ČVUT. Na druhém místě se umístil návrh od kanceláře REFUEL a na třetím návrh od sdružení RUSINA FREI a BRIDGE STRUCTURES.

1. místo v soutěži od ATELIER HORKÝ
Při zkoumání základních širších souvislostí snad není možné si nevšimnout unikátní série ocelových obloukových mostů podél celého toku řeky Malše v Českých Budějovicích.Mosty byly budovány v různých dobách, dále přestavovány a modernizovány. Vždy se však zachoval jednotný princip ocelového oblouku s dolní mostovkou.
V pořadí proti směru toku se jedná o:
– Železný most v ulici F. A. Gerstnera z roku 1889 ( přestavěn 1991)
– Zlatý most v ulici Dr. Stejskala z roku 1881 ( přestavěn 1915)
– Modrý most v ulici Matice školské z roku 2003 (přestavba původní lávky)
– historická lávka u Velkého jezu poblíž Plavské ulice z 90. let 19. století.

Dá se předpokládat, že klíčem k jejich jednotné charakteristice jsou obdobné základové poměry a nízké výšky břehů podél společného toku.
Hlavní nosnou konstrukci bylo z prostorových důvodů vždy potřeba umístit nad mostovku. Další vlastností těchto obloukových mostů je statické působení prostého nosníku, což minimalizuje nároky na zabezpečení vodorovných sil při zakládání. Tato vlastnost nachází svoje opodstatnění především v blízkosti domů na hustě osídlených březích.
Základní východisko návrhu nového přemostění v Mánesově ulici tkví v navázání na unikátní kontinuitu ocelových obloukových mostů na Malši. Pokračující proces vzájemného potvrzování jednoduchých konstrukčních principů jednotlivých mostů generuje nadčasovou hodnotu celku. Doplnění historické „rodiny“ ocelových oblouků o pátého člena je konceptem, který dalece překračuje nároky na individuální, nebo lokální estetiku. Protože se jedná o most jednoznačně městský, jeho kvalita by měla být především architektonická, prostá čistě konstrukčních exhibic. Není to dopravní, nebo inženýrská stavba v krajině.
Nový Most Kosmonautů tedy navrhujeme jako klasickou dvojici ocelových oblouků se závěsy a co nejsubtilnější dolní mostovkou. Jeho silueta se vůči nábřežím sklání, což působí příznivě především ve vztahu k nejbližším domům menšího měřítka na pravém břehu. Neméně důležitým aspektem návrhu je záměrná absence diagonál v hlavní konstrukci a použití klasických otevřených profilů. Most má ambice působit na své okolí důstojným, klidným, statickým a nadčasovým dojmem. Umístěním oblouků po stranách vozovky dojde k prostorovému i akustickému oddělení automobilového provozu od chodníku a smíšené cyklostezky, jejichž novou kvalitou bude bezprostřední kontakt s řekou a zelení na přilehlých březích.
Navazující plochy v předpolích mostu jsou řešeny prostřednictvím svislých, opěrných stěn sešikmeného terénu se vzrostlou zelení podél toku. Jejich úkolem je pokračovat ve stabilizaci městského nábřeží řeky Malše, úspěšně započaté při realizaci parku Dukelská.

Autoři:
Ing. arch. MgA. Marek Barták, Ing. Hynek Brázda, HBP s.r.o., Ing. arch. MgA. Jan Horký, ATELIER HORKÝ s.r.o.
Spolupráce:
Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s., Ing. Dalibor Gregor, PhD., EXCON, a.s., Ing. Petr Kyzlík, EXCON, a.s., ng. Milan Hojgr, HBP s.r.o, Ing. Zbyněk Píša, ATELIÉR DOPI, s.r.o., Ing. Petr Děták, Ing. Pavel Stejskal, AKUSTE s.r.o. Ing. Ladislav Tikovský, atelier světelné techniky s.r.o.
Autorská zpráva
Vizualizace Atelier Horký s.r.o.

„Cílem architektonicko-konstrukční soutěže bylo prověření návrhu architektonického, konstrukčního a dopravního řešení nového městského mostu na vnitřním městském okruhu Českých Budějovic. Stávající most z roku 1959 je totiž v nevyhovujícím stavu, je oslaben korozí a kontaminován je i beton. Má také nízkou zatížitelnost a nedostatečný průtočný profil. Proto bylo navrženo most odstranit a nahradit zcela novým“, řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Velký zájem o soutěž ze strany architektů a inženýrů nás příjemně překvapil a celá řada návrhů přinesla skutečně kvalitní řešení, které by výrazně zlepšilo současný stav. Rádi bychom co nejdříve začali s projektovou přípravou, tak abychom po otevřená dálnice a dalších dopravních staveb mohli začít se samotnou stavbou.  Je důležité, aby Mánesova ulice, která je klíčovou českobudějovickou dopravní tepnou, byla v pořádku a sloužila Jihočechům. Bohužel stále doháníme to, co naši předchůdci nedokázali vyřešit a v nejbližších letech dojde k realizaci nezbytných oprav komunikací a inženýrských sítí ve městě. Našim velkým úkolem bude vše zkoordinovat tak, aby občany města vše zatěžovalo co nejméně.“ doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu krajského úřadu Jihočeského kraje, dále popisuje kvality vítězného návrhu: “Porota ocenila především elegantní řešení ocelového obloukového mostu s dolní mostovkou, který tak navazuje na tvarosloví budějovických mostů přes Malši. Tento charakteristický motiv dále rozvíjí současnou technologií, ovšem oproti jiným návrhům si zachovává nadčasovost a městskost, což je v daném místě vnímáno velmi pozitivně. Jednotlivé konstrukční prvky v sobě spojují jak konstrukční, tak architektonický pohled a tvoří tak harmonický celek. Vhodně je řešeno oddělení automobilové a pěší dopravy, možnost umístění protihlukových stěn a v neposlední řadě výrazné zlepšení parametrů cyklostezek vedoucích pod mostem. “
Tisková zprávaZadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*