Most Kosmonautů v Českých Budějovicích – 2. místo

Koncept 
Obloukové mosty s dolní mostovkou přes Malši v Českých Budějovicích mají dlouho tradici (Zlatý, Železný a Modrý most). Jsou součástí identity místa. Navazujeme na tradici a doplňujeme současnou interpretaci této tradiční konstrukce. Navrhujeme městský most se subtilní racionální konstrukcí, který dotvoří veřejný prostor místa.

Cesty a veřejný prostor
Automobilová doprava je převedena přes most ve třech jízdních pruzích šířky 3 m umístěným mezi nosnými oblouky. Konzoly mostovky po krajích oblouků jsou věnované pěším a cyklistům.
Severní část mostu s výhledem na centrum města a park u řeky tvoří chodník pro pěší v šířce 4,5 m. Na jižní straně je stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem šířky 4,5 m. Dopravní řešení navazuje stejný režim páteřních cyklotras podél řeky.
Most není jen propojení cest na opačných březích, je také důležitým prvkem veřejného prostoru.  Most a jeho předmostí má být i místem zastavení a výhledem na řeku a její okolí. Na levém břehu řeky navrhujeme dvě pobytová schodiště k řece. Pobytové schodiště na severu navazuje na předprostor veřejných budov Finančního úřadu a Jihočeské vědecké knihovny. Pobytové schodiště na jihu navazuje na předprostor bytového domu.
Po náplavce pod mostem jsou vedeny páteřní stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v režimu C 9a. Podjezdná výška je 2,5 m a šířka je 3m. Pod mostem jeho bezprostředním okolí je veřejné prostranství rozšířeno o pobytové plochy v přímém kontaktu s řekou, obdobně jako v parku Dukelská.
Na parcelách 462/1, 463/1, 463/2 a 463/3 předpokládáme dostavbu ulice polyfunkčním domem. 

Konstrukce 
Most je ocelový se spřaženou ocelovobetonovou mostovkou. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů o výšce 1500 mm, tl. plechu 30 mm. Trámy jsou vyztuženy ocelovými parabolickými oblouky o teoretickém vzepětí 7,5 m. Jedná se o tzv. Langerův trám.
Oblouky jsou svařované a uzavřené. Výška průřezu oblouku je 550 mm, šířka je 650 mm, tl. plechu 50 mm.  Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny 22 páry táhel ve tvaru V plného profilu ⌀ 50 mm. Tento způsob zavěšení umožní rovnoměrné rozložení sil v oblouku a eliminaci podélných sil. Teoretické rozpětí hlavních nosníků je 46 m.
Ochrana hlavního trámu a táhel je zajištěna železobetonovými římsami šířky 500 mm.
Mostovka je tvořena svařovanými ocelovými plnostěnými příčníky s proměnnou výškou 525 – 650 mm spřažené s deskou s železobetonu C30/37 tl. 200 mm. Kryt vozovny tvoří asfalt modifikovaný pryžovým granulátem ACL16, CrmB tl. 50 mm.
Chodníkové konzoly jsou řešena jako spřažené ocelovobetonová. Nosníky jsou svařované ocelové s otvory pro vedení inženýrských sítí. Vzniká tak nosník typu Vierendeel. Železobetonová deska je z betonu C30/37 tl. 170 mm. Zábradlí je svařené z ocelové pásoviny 80/10.
Niveleta je navržena tak, aby výrazně zlepšila podmínky průtočného profilu koryta řeky Malše pod mostem a přitom výškově navazovala na stávající komunikaci. Podélný sklon vozovky je 0,5% a příčný sklon je střechovitý 2,5%. Spodní líc mostovky je 610 mm nad hladinou Q100 386,24 m. n. m. Světlá šířka mezi opěrami je 45 m.
Autorská zpráva
2. místo v soutěži

Autoři a vizualizace Refuel  /  Zbyněk Ryška, Jan Skoupý
Spolupráce Vojtěch Konečný , Petr Nečesal, Libor Helán, Petr Šiška, Roman Hudec 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*